Program izložbi

GALERIJA VLADIMIR FILAKOVAC

1. Vanda Čižmek – 3. 2. – 19. 2. 2020.
2. Tahir Mujičić – 24. 2. – 12. 3. 2020.
3. Ivana Vulić – 16. 3. – 2. 4. 2020.
4. Ana Marija Botteri i Josip Botteri Dini – 6. 4. – 23. 4. 2020. 
5. Koraljka Kovač, Ivan Kovač i Mio Vesović – 27. 4. – 13. 5. 2020.
6. Izložba polaznika tečajeva NS Dubrava – 18. 5. – 3. 6. 2020. 
7. Likovni život Dubrave / Ivan Branko Imrović – 8. 6. – 2. 7. 2020. 


FOTOGALERIJA DUBRAVA

1. Animalizam u novijoj hrvatskoj fotografiji  – 17. 2. – 5. 3. 2020. 
2. Đurđica Kocijančić – 9. 3. – 26. 3. 2020. 
3. Najfotografija međunarodnog uličnog festivala CEST is d`BEST – 18. 6. – 2. 7. 2020. 


GALERIJA KONTRAST

1. Goran Žigolić – 24. 2. – 12. 3. 2020.
2. Koraljka Polaček – 16. 3. – 2. 4. 2020. 
3. Izložba radova učenika OŠ Marija Jurić Zagorka – 6. 4. – 23. 4. 2020.
4. Boris Javor i Gordana Magaš – 27. 4. – 13. 5. 2020. 
5. Izložba radova polaznika DV Bukovac – 18. 5. – 3. 6. 2020.