Pristupačnost

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Narodno sveučilište Dubrava nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN, 17/19, dalje u tekstu: Zakon) Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora kojim se prenosi 

 Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora 

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice ns-dubrava.hr , kazalistedubrava.hr  i  noc-kazalista.com

Stupanj usklađenosti 

Mrežne stranice ns-dubrava.hr , kazalistedubrava.hr i noc-kazalista.com djelomično su usklađene sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

1. Pojedine poveznice nemaju prikladni opis;

2. Dio postavljenih dokumenata nisu dostupni u strojno čitljivom obliku;

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 23. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Narodnog sveučilišta Dubrava. Narodno sveučilište Dubrava redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Izjava je zadnji put preispitana 20. srpnja 2021. 

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike mrežnih stranica Narodnog sveučilišta Dubrava ukoliko primijete neusklađen sadržaj, a koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Narodno sveučilište Dubrava.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Narodnog sveučilišta Dubrava  korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: tajnistvo@ns-dubrava.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content