Mala dvorana KC-a

Tehničke specifikacije male dvorane: