Kontakti

NARODNO SVEUČILIŠTE DUBRAVA
Cerska 1
10040 Zagreb
tel. 01 2050 030, 01 2050 050
e-pošta: ns-dubrava@ns-dubrava.hr

 

RAVNATELJICA
Sandra Banić Naumovski
tel. 01 2050 030
e-pošta: ured-ravnatelja@ns-dubrava.hr

__________________________________

ODJEL ZA KULTURU
Kulturni centar
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 050
e-pošta: infocentar@ns-dubrava.hr

Željko Šturlić, viši stručni suradnik – voditelj Centra za kulturu
e-pošta: zeljko.sturlic@ns-dubrava.hr

Glazbeni programi
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 055
e-pošta: glazba@ns-dubrava.hr, damir.smerdel@ns-dubrava.hr
Damir Smerdel, viši stručni suradnik za glazbene programe

Programi akcija i manifestacija
Cerska 1
10040 Zagreb
tel. 01 2050 045, 2050 046
e-pošta: akcije@ns-dubrava.hr

Filmski programi
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 060
e-pošta: film-video@ns-dubrava.hr

Programi hrvatske tradicijske kulture
Cerska 1
10040 Zagreb
tel. 01 2050 035
e-pošta: tradicije@ns-dubrava.hr
Lucija Franić Novak, viša stručna suradnica za programe hrvatske tradicijske kulture

Plesni i rekreativni programi
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 053
e-pošta: ples@ns-dubrava.hr
Vesna Špalj-Senta, viša stručna suradnica za plesne i rekreativne programe

Animacijsko-edukacijski programi u kulturi
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 055
e-pošta: alma.vragovic@ns-dubrava.hr
Alma Vragović, viša stručna suradnica za animacijsko-edukacijske programe u kulturi

Programi za treću životnu dob
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 053
e-pošta: ples@ns-dubrava.hr
Vesna Špalj-Senta, viša stručna suradnica za plesne i rekreativne programe

Informatički programi
Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 058
e-pošta: informatika@ns-dubrava.hr
Ljiljana Grabar, stručna suradnica-prof. informatike

__________________________________

DJEČJE KAZALIŠTE DUBRAVA

Cerska 1
10040 Zagreb
tel. 01 2050 038
e-pošta: info@kazalistedubrava.hr
internetska adresa: www.kazalistedubrava.hr  www.noc-kazalista.com  www.europeantheatrenight.com
e-pošta: info@noc-kazalista.com
kontakt: Zlatan Kvočić

__________________________________

GALERIJA VLADIMIR FILAKOVAC, FOTOGALERIJA DUBRAVA I GALERIJA KONTRAST

Dubrava 51 a
10040 Zagreb
tel. 01 2050 063
e-pošta: galerija@ns-dubrava.hr
Svebor Vidmar, viši stručni suradnik-voditelj Galerije Vladimir Filakovac

__________________________________

ODJEL ZA PRAVNE, FINANCIJSKE I TEHNIČKE POSLOVE

Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 041
e-pošta: tajnistvo@ns-dubrava.hr
Martina Stojan, tajnica-voditeljica Odjela općih i tehničkih poslova

Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 031
e-pošta: racunovodstvo@ns-dubrava.hr
Božica Nekić Barišić, šefica financijsko-računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova

Skip to content