Hrvatska tradicijska kultura

Hrvatska tradicijska kultura obuhvaća naslijeđene obrasce mišljenja, osjećanja i djelovanja neke grupe, zajednice ili naroda koji se zrcale u njihovoj usmenoj predaji, znanjima, vještinama i običajima. Prenosi se na nove generacije putem materijalnih i duhovnih obrazaca.

Narodno sveučilište Dubrava već oko 30 godina razvija programe vezane uz hrvatsku tradicijsku kulturu koji obuhvaćaju – radionice i aktivnosti s ciljem podučavanja polaznika i njihove motivacije za učenje i svladavanje različitih tehnika i umijeća, te podizanja svijesti o vrijednostima nacionalne tradicijske baštine primjenjujući obrasce tradicijske umjetnosti i obrtničkog stvaralaštva.

Radionice  narodnih znanja i vještina dotiču teme tradicijskog rukotvorstva (čipkarstva, vezenja, snovanja i tkanja, pletenja, šlinganja i izrade zlatoveza), te drugih umijeća izrade različitih uporabnih i ukrasnih predmeta (poput pletenja košara od pruća, izradi etno-nakita, lončarskih proizvoda i dr.).

Prigodne radionice božićnog, uskrsnog ili fašničkog predznaka naglašavaju bogatstvo godišnjih običaja tradicijskog  kalendara, posebno njihovu duhovnu i etičku komponentu,  što  je nerijetko izvorište brojnim idejama i kreativnim likovnim rješenjima u suvremenosti.

Narodnom baštinom prisutnom u folklornom stvaralaštvu, posebno u plesu, pjevanju, sviranju, izradi tradicijskih glazbala i narodne nošnje, podučava se, odgaja i uči polaznike dijeljenju i prenošenju znanja  kroz aktivno korištenje slobodnog vremena.

Neformalnom edukacijom o hrvatskoj tradicijskoj kulturi javnosti i posjetiteljima se nude brojne mogućnosti u osvjetljavanju vlastite prošlosti, koja je ujedno dio kulturnog identiteta hrvatskog naroda. Kontinuiranim procesom popularizacije i prezentacije tradicijske kulture, Narodno sveučilište Dubrava djeluje otvoreno u lokalnoj zajednici i kulturno je središte prenošenja znanja o tradicijskoj kulturi na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Stručnom interpretacijom etnološke građe potiče se korisnike na izgradnju pozitivnih stavova prema vlastitoj kulturnoj baštini, njenoj prepoznatljivosti, originalnosti, neponovljivosti, ali i vrednovanju drugih naroda i njihove baštine. Tako kulturna baština ostaje važan faktor u identifikaciji, posebno djece i mladih, a dodatno izgrađuje svijest zajednice i društva u kojemu živimo.

 

Dr. sc. Lucija Franić Novak, viša stručna suradnica za programe hrvatske tradicijske kulture

Telefon: 385(0)1 2050035

E-pošta: lucija.franic-novak@ns-dubrava.hr

Adresa: Cerska 1, 10 040 Zagreb


Narodno sveučilište Dubrava
Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 030
ns-dubrava@ns-dubrava.hr
Facebook page
 
Kulturni centar i Infocentar
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 050
www.ns-dubrava.hr
 
Dječje kazalište Dubrava
Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 038
info@kazalistedubrava.hr
www.kazalistedubrava.hr
 
Skip to content