Dokumenti

STATUT

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

 

 

 

FINANCIJSKI PLANOVI

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

 

IZVJEŠĆA  O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

ZAPISNICI SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Sastav članova Upravnog vijeća Narodnog sveučilišta Dubrava