Dokumenti

ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

Zakon o ustanovama

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba – 1.1.2023.

I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba – 23.3.2023.

II. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba – 15.12.2023.

 

PROGRAM RAZVOJA KULTURE GRADA ZAGREBA 2024. – 2030.

Program razvoja kulture Grada Zagreba 2024 – 2030.

 

DOKUMENTI NARODNOG SVEUČILIŠTA DUBRAVA

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodnog sveučilišta Dubrava

Pravilnik o nagrađivanju zaposlenika Narodnog sveučilišta Dubrava

Pravilnik o zaštititi na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Popisi o rokovima čuvanja

Zakonska zabrana natjecanja

Odluka o radnom vremenu

Odluka o zabrani pušenja

Program rada i razvitka Narodnog sveučilišta Dubrava u 2023. godini

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva zaposlenika

Izvještaji o realizaciji programa u 2023. godini

Program rada i razvitka Narodnog sveučilišta Dubrava za 2024. godinu

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

 

 

 

FINANCIJSKI PLANOVI

2024.

2023.

 

 

 

 

2022.

 

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

 

 

Skip to content