Dokumenti

ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

Zakon o ustanovama

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba – 1.1.2023.

I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba

 

DOKUMENTI NARODNOG SVEUČILIŠTA DUBRAVA

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodnog sveučilišta Dubrava

Pravilnik o zaštititi na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Popisi o rokovima čuvanja

Zakonska zabrana natjecanja

Odluka o radnom vremenu

Odluka o zabrani pušenja

Program rada i razvitka Narodnog sveučilišta Dubrava u 2023. godini

Odluka o imenovanju osobe za zaštitu dostojanstva zaposlenika

 

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

 

 

 

FINANCIJSKI PLANOVI

2023.

 

 

 

2022.

 

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

 

 

Skip to content