Dokumenti

ZAKONI I PODZAKONSKI PROPISI

Zakon o ustanovama

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi

Kriteriji za utvrđivanje programa javnih potreba u kulturi Grada Zagreba 

 

KOLEKTIVNI UGOVOR

 

DOKUMENTI NARODNOG SVEUČILIŠTA DUBRAVA

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Narodnog sveučilišta Dubrava

Pravilnik o zaštititi na radu

Pravilnik o zaštiti od požara

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom

Popisi o rokovima čuvanja

Zakonska zabrana natjecanja

Odluka o radnom vremenu

Odluka o zabrani pušenja

Protokol o postupanju tijekom epidemije COVID-19 u Narodnom sveučilištu Dubrava

Odluka o izmjenama i dopunama Protokola o postupanju tijekom epidemije COVID-19 u Narodnom sveučilištu Dubrava

 

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

 

 

 

FINANCIJSKI PLANOVI

2022.

 

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

 

 

Skip to content