Gudački kvartet Porin

Dok polako jesen tone u zimu, prirodni ciklusi su u diminuendu, naše koncertne aktivnosti međutim ne jenjavaju, čak štoviše idu u smjeru crescenda!

Na vrata nam kuca Porin! Izvrsni kvartet glazbenika, violinistâ Ivana Novinca i Vala Bakrača, violistice Lucije Brnadić i violončelistice Neve Begović čine ansambl koji se vrlo brzo profilirao kao jedan od najznačajnijih hrvatskih komornih sastava postigavši brojnim nastupima uspjehe diljem Europe.

Folklorni melos koji je potpis našeg velikana Slavenskog, savršenstvo klasicističke muzičke simetričnosti Josepha Haydna te pravi ruski romantizam jednog od isturenijih članova „Moćne petorke“ su, po našem skromnom mišljenju, dovoljan razlog uputiti se na lokaciju ovih koordinata 45,83 S, 16,06 I.

Ili konkretnije: u naš Kulturni centar.

Ili još konkretnije: u plesnu dvoranu u subotu, 2. prosinca 2023. u 19.30 sati.

A sad najkonkretnije: ulaz je slobodan!


PROGRAM KONCERTA

J. Štolcer Slavenski: Šest narodnih suita

J. Haydn: Gudački kvartet u C-duru, op. 33, br. 3
Allegro moderato
Scherzo: Allegretto
Adagio ma non troppo
Finale. Rondo – Presto

A. P. Borodin: Gudački kvartet u D-duru, br. 2
Allegro moderato
Scherzo. Allegro
Notturno. Andante
 Finale. Andante – Vivace


*Narodno sveučilište Dubrava zadržava pravo izmjene programa.


Narodno sveučilište Dubrava
Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 030
ns-dubrava@ns-dubrava.hr
Facebook Narodno sveučilište Dubrava

Kulturni centar i Infocentar
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 050
www.ns-dubrava.hr
infocentar@ns-dubrava.hr

Dječje kazalište Dubrava
Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 038
info@kazalistedubrava.hr
www.kazalistedubrava.hr
Facebook Kazalište Dubrava

Skip to content