Izložba Vilima Parića u Galeriji Vladimir Filakovac

U Galeriji Vladimir Filakovac, Dubrava 51 a, otvara se 18. rujna u 19 sati izložba akademskog slikara Vilima Parića pod nazivom “Let”. Izložba je otvorena do 10. listopada 2023., radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. 


VILIM PARIĆ

Let – 18. 9. – 10. 10 2023. 

Sigurno mjesto
Uz ciklus slika „Let“ Vilima Parića

U hrvatskom kulturnom prostoru postoje netrpeljivosti koje su proizveli naizgled benigni animoziteti, a koji su se pak s vremenom okošta­li i ukorijenili kao stereotipi, osnaženi duhovitim televizijskim likovima i osrednjim političarima. Tako je animirani magarac uvijek Dalmatinac, pijanac je Zagorec, a spretni lik je redovito Her­cegovac. Nakon Domovinskog rata, novouspostavljena granica je dodatno osnažila prostor „vlastitog“ i „drugog“ pa prema tom povijesnom i ekstenzivnom hrvatskom kulturnom prostoru ne osjećamo dovoljno svojine. Ipak, umjetnost u Bosni i Hercegovini, tijekom posljednjih se pedesetak godina razvijala paralelno s umjetnošću u neposrednom okruženju, ali osobito s hrvatskom umjetnošću koja je svoj razvoj baštinila od srži moderne i avangarde. Taj bliski pogled bosanskohercegovačkih umjetnika koji su s oči­ma punima čežnje gledali prema Zagrebu kao na starijeg brata ili kao prema kakvom Jeruzalemu, tražeći opravdanje za svoje postojanje, rezulti­rao je tihom tangencionalnošću koju hrvatska kulturna javnost jednostavno nije prepoznala. Valorizaciji pojedinih vrijednih opusa hrvatskih umjetnika koji žive u Bosni i Hercegovini, dopri­nosi i kontinuirana suradnja s Galerijom Vladimir Filakovac, čime se bosanskohercegovački Hrvati prirodno i u kontinuitetu upliću u tkanje cjeloku­pne hrvatske umjetnosti.

Za Vilima Parića može se reći da je koloristički slikar jedne boje. Njegove „plave slike“, po­negdje upotpunjene krajnjim točkama, bijelom i crnom, pokazuju neizmjernu raskoš valera koji, stojeći jedni uz druge, svjedoče potpunost teme, cjelovitost slike. Plava na njegovim slikama preu­zima ulogu zelenog raslinja, žutog sunca, crvenih cvjetova, sivih ptica i vukova pa se u našoj svi­jesti imaginiraju prizori obojani u čitav spektar, kao što možemo zamisliti sve boje dok gledamo crno-bijelu fotografiju. Ta plava nije samo plava, ona je podražaj za vizualni pluralizam naše pod­svijesti, iz koje slike izlaze da bi bile konkretan dio naše svijesti.

Pojam „koloristički“ koristimo da bismo de­finirali nereferentnost boje, odnosno govorimo o autonomiji slike u njenom formalnom i tonskom smislu. Tek u nekim naznakama, slika svoj tematski spektar oslanja na figuraciju, na realan svijet, ponajviše u formi ptica i maslinovih gran­čica (te vukova na slikama iz prethodnih ciklu­sa). Uglavnom je riječ o apstraktnim plohama koje, stvarajući dubinu brojnim tonovima jedne boje, evociraju materijalni prostor, nebo i ze­mlju, planine i oblake, kišu i raslinje. Slojevitosti lazura i podslikanim particijama, kontrastirani su rudimentarni crteži ptica, zapravo obrisi po­jednostavljenog oblika koji ne govori o ptici kao protagonistu slike, nego o značenju „leta“ kojega ona nosi. Crteži ptica slikani su jednakim tono­vima kao ostatak prizora pa autor time postiže diferencijaciju oblika, ali organičku povezanost motiva kao nositelja radnje i okolnog prostora.

Eteričnost plavetnila pobuđuje i emocio­nalnu reakciju promatrača, izaziva smirenost i budi osjećaj lakoće. Nijedno tijelo na slici ne dodiruje zemlju, svako lebdi ili leti pa se i nama čini da bismo mogli uroniti u taj astralni fluid koji bi nas oslobodio tereta materijalnosti i nosio u smiraj. Sam autor ističe kako se u ovom ciklusu bavi idejom kontinuiranog „kretanja, putovanja, djelovanja, hoda kroz život“, odnosno ontološ­kim pitanjima koja su nedvojbeno vezana i uz kršćansko naslijeđe. Otuda simbolika ptice i ma­sline, ali i plave boje koja simbolizira duhovnost.

Nazivi slika također upućuju na ovakav zaključak. Slike „Kolebanje“ i „Na ispravnom putu“ prizivaju kršćansko učenje, a slike „Gnijezdo“, „Nisi sam“, „Otišli smo daleko, vratimo se“, „Sigurno mjesto“, „Utočište“ itd. svjedoče o umjetnikovom obitelj­sko-centričnom poimanju svijeta u kojemu je osjećaj ukorijenjenosti u prostor i pripadnost na samom vrhu životnih vrijednosti.

Ciklus slika „Let“ slojevita je i harmonična vi­zija duhovnog svijeta u kojemu ptice simbolizira­ju duše koje su za let stvorene, da parafraziramo Ujevića. Usto što je promišljeno i likovno izvan­redno izvedeno, slikarstvo Vilima Parića afirmira emocionalnost, duhovnost i čovjekovu krhkost, čime se, vjerojatno ne htijući, suprotstavlja su­vremenim relativizacijama, ekstremizmu i kvaziintelektualizmu ovovremenog stvaralaštva.

Marin Ivanović

Popis izloženih djela:

1. GNIJEZDO, akrilik na platnu, 180×180 cm, 2023.
2. POTRAGA, akrilik na platnu, 180×180 cm, 2023.
3. IZBOR, akrilik na platnu, 180×180 cm, 2023.
4. UTOČIŠTE, akrilik na platnu, 180×180 cm, 2023.
5. BLAGO, akrilik na platnu, 180×180 cm, 2023.
6. TEŽI PUT, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
7. IZAZOV, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
8. PRONALAZAK, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
9. VRATI SE, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
10. SUSRET, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
11. POTRAGA, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
12. UZALUDAN PUT, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
13. NAŠE, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
14. IMA DOVOLJNO ZA SVE, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
15. IZBOR, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
16. PRED POLAZAK, akrilik na platnu, 100×100 cm, 2023.
17. OTIŠLI SMO DALEKO, VRATIMO SE, akrilik na platnu, 50×70 cm, 2021.
18. SAM, akrilik na ploči, 25×35 cm, 2022.
19. PAD, akrilik na ploči, 25×35 cm, 2022.
20. TUĐE NEBO, akrilik na ploči, 25×35 cm, 2022.
21. POTJERA ,akrilik na ploči, 25×35 cm, 2022.
22. GDJE SAM?, akrilik na ploči, 32×32 cm, 2022.
23. NEVRIJEME, akrilik na platnu, 40×50 cm, 2023.
24. SIGURNO MJESTO, akrilik na platnu, 40×50 cm, 2023.
25. NA ISPRAVNOM PUTU, akrilik na ploči, 50×34 cm, 2022.
26. OPREZ , akrilik na ploči, 39×43 cm, 2022.
27. DALEKI PUT, akrilik na ploči, 35×43 cm, 2022.
28. NISI SAM, akrilik na plOČI, 24×44 cm, 2022.
29. POĐI ZA NAMA, akrilik na ploči, 25×39 cm, 2022.
30. OVIM PUTEM, akrilik na ploči, 30×35 cm, 2022.
31. SUSRET, akrilik na ploči, 29×35 cm, 2022.
32. PUTEM VISINA, akrilik na ploči, 35×29 cm,2022.
33. STRMINA, akrilik na ploči, 34×25 cm, 2022.
34. JAK VJETAR, akrilik na ploči, 36×25 cm, 2022.
35. KOLEBANJE, akrilik na ploči, 36×26 cm, 2022.

Vilim Parić rođen je 1987. godine u Travniku. Srednju školu završio je u Čitluku 2006. godine, a 2011. magistrirao je na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, u Širokom Brijegu, u klasi profesora Ante Kajinića. Do sada je imao petnaest samostalnih izložbi i sudjelovao je na oko šezdeset skupnih. Član je ULUBIH-a i DHLU-a u FBiH. Sudionik je brojnih likovnih kolonija i simpozija. Autor je likovnih rješenja za šesnaest  poštanskih maraka Hrvatske pošte Mostar te je dobitnik stručne nagrade za slikarstvo Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti 2010. godine. Dobitnik je prve nagrade na natječajnoj izložbi „Različitost i uključenost“, u organizaciji Franjevačkog muzeja i galerije Široki Brijeg 2020. godine.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content