Izložba “To smo mi, DV Markuševec” u Galeriji Kontrast

U Galeriji Kontrast, Dubrava 51 a, otvara se 6. veljače u 18 sati izložba radova polaznika DV Markuševec pod nazivom “To smo mi, DV Markuševec”. Izložba je otvorena do 2. ožujka 2023., radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. 


TO SMO MI, DV MARKUŠEVEC

Izložba radova polaznika DV Markuševec – 6. 2. – 2. 3. 2023. 

TO SMO MI, DV MARKUŠEVEC

Izložbu dječjih likovnih radova „TO SMO MI, DV MARKUŠEVEC“ pripremili su djelatnici i djeca dječjeg vrtića „Markuševec“. Vrtić je otvoren 2006. godine i do danas je izrastao u vrtić na pet lokacija u dvije gradske četvrti. Centralni objekt i tri mala objekta smješteni su na području Markuševca i jedan veliki objekt na području Sesveta. Vrtić sveukupno upisuje preko 600 djece rane i predškolske dobi u 28 skupina. Osim redovitog programa, i u posebnim programima (Katolički vjerski program, Program ranog učenja engleskog jezika, Etno program, Sportski program, Montessori program, kraći Program predškole) omogućujemo djeci da zadovolje svoje osnovne i posebne potrebe te potičemo cjelovit razvoj djeteta.

Tijekom odgojno obrazovnog procesa njegujemo, potičemo i razvijamo dječju prirodnu kreativnost kroz različite oblike izražavanja i stvaranja. Time stvaramo osnovu za razvoj inicijativnog i inovativnog djeteta koje će inicirati različite kreativne aktivnosti i pronalaziti originalne načine rješavanja problema.

Različite aktivnosti provedene u vrtiću i obiteljskom okruženju kojima se poticao socioemocionalni razvoj djece tj. razvoj socijalne i građanske kompetencije te kulturne svijesti i izražavanja kao važnih kompetencija cjeloživotnog učenja, rezultirale su brojnim dječjim likovnim radovima. Navedene kompetencije razvijaju se u vrtiću čije okruženje zadovoljava visoke estetske standarde i u kojem se djeca potiču na različite oblike stvaralačke prerade svojih doživljaja i iskustva.

Prepoznavanje i izražavanje vlastitih osjećaja, prepoznavanje i poštivanje osjećaja drugih i doživljavanje svijeta oko sebe, samo su dio tema kojima su se djeca zajedno s njihovim odgojiteljicama bavila tijekom proteklog perioda. S djetetovim rastom i sazrijevanjem povećavaju se i njegove motoričke i tehničke sposobnosti koje mu omogućuju svjesno i namjerno oponašanje predmeta i stvarnosti. Dječji likovni radovi izloženi na ovoj izložbi prikaz su njihovog sazrijevanja, razvijanja pozitivne slike o sebi, razvijanja osjećaja pripadnosti obitelji, zajednici u kojoj žive. Djeca nam raznim likovnim tehnikama prikazuju sebe, svoju braću, sestre, roditelje, bake, djedove, prijatelje, svoj vrtić, okruženje u kojem žive. Njihovi maštoviti radovi predstavljaju igre bojama i oblicima i sadržajnu cjelinu te prikazuju doživljaj stvarnosti na dječji originalan način. Djeca autori prikazanih likovnih radova su različite dobi, stoga su njihovi radovi odraz različitog odnosa prema sebi i svijetu koji ih okružuje. Vrtićko poticajno, podržavajuće, toplo okruženje koje pretpostavlja poštivanje djetetove potrebe za likovnim aktivnostima bez poučavanja, sugeriranja i kritiziranja, neophodno je za razvoj likovnih sposobnosti. Djeca su u vrtiću kroz igru, istraživanje i eksperimentiranje različitim materijalima, bojama, oblicima i veličinama papira prikazala svoj doživljaj svega što ih okružuje. Pri tome je naglasak bio na procesu.

Važno je bilo da je dijete neopterećeno uživalo i izražavalo se u likovnoj aktivnosti, a manje je važan sam rezultat tog procesa.

Radovi prikazani na ovoj izložbi nastali su početkom pedagoške godine 2022./2023., a autori radova su djeca polaznici vrtićkih skupina u centralnom objektu u Markuševcu te na područnim objektima u Bačunu, Brežovanki i Bidrovcu.

Pedagoginja Dinka Vujatović, stručni suradnik savjetnik
Ravnateljica Ljiljana Martinović, mag. praesc. educ.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content