Izložba Mile Sakača u Galeriji Vladimir Filakovac

U Galeriji Vladimir Filakovac, Dubrava 51 a, otvara se 25. srpnja u 19 sati izložba slika Mile Sakača pod nazivom “Oluja sjećanja”. Izložba je otvorena do 18. kolovoza 2022., radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. 


MILO SAKAČ

Oluja sjećanja – 25. 7. – 18. 8. 2022.

OLUJA SJEĆANJA

Milo Sakač, slikar i arhitekt, obilježavajući 35 godina od prve samostalne izložbe predstavlja dio opusa nastalog kroz zadnjih pet godina izložbom pod nazivom Oluja sjećanja. Autor je svojim djelovanjem vezan za Zagreb i Beč u kojem 2017. godine otvara slikarski atelijer. Članstva u udruženjima poput Q202 Leopoldstadt Wien i Produzentengalerie, te svjetskom udruženju mađarskih umjetnika MKVE (Magyar Képzőművészek a Világban Egyesület), svjedoče o njegovoj prisutnosti u ovim renomiranim europskim umjetničkim krugovima.

Zagrebačkoj publici predstavlja dvadesetak radova srednjih i velikih formata u tehnici akrila. Kroz nekoliko različitih ciklusa i koncepata vidi se preokupacija apstraktnim izričajem, no iako ih gradi na različitim osnovama i pristupima, oni u cjelini odaju stilsku koherentnost. To su ciklusi 3ki n.g.s., B&R, Brioni, Coloses, K18, Kala, Kline, Liveless landscape, M.I.see, Memories, Metamorphosis, Salt road,S17, S18, S19, Blue Velvet underground i dr. Njegovo ovladavanje apstrakcijom razvijalo se postepeno, ali kroz brojnost radova i ciklusa vidi se intenzivan rad, disciplina i entuzijazam, gdje Sakač svojim uvijek svježim pristupom mijenja izričaj, istražuje i iznova traži nove inspiracije. Raniji apstraktni radovi vrlo su mu nježni i suptilni akvareli, kojima je postigao prelazak iz figuracije u apstrakciju. To mu je dopuštala i akvarelna tehnika kojom je gradio slike s vrlo lazurnim, transparentnim tonalitetima i finim gradacijama boja, kojima je diskretno prešao liniju razgraničenja i put u potpunu apstrakciju.

Kada započinje koristiti akril, da bi postigao apstraktni izričaj, dekomponira slike, rastače forme, koje su ispod epiderme imale arhitektonski element ili raster koji se nazirao, pretače ih u apstraktne mase boja, linija i materije. Motivi koji su dominirali u prvim ciklusima bili su nadahnuti određenim figuralnim ili arhitektonskim elementima i cjelinama, da bi u kasnijim ciklusima nestali u svojoj fizičkoj pojavnosti, i stopili se u apstraktnu masu.

U ciklusima S17, S19, Kala, M.I.see kreirajući snažne arhitektonske strukture s jakim osjećajem za kompoziciju oblikovao je rudimentarne forme. U tim ciklusima linije slika sugeriraju prostor, kvadrati prozore ili vrata, ovali jablane i slično. Slike gradi raznim četvorinama, kvadratima koji su isplivali iz pozadine. Slikarska ekspresija u ovim ciklusima izlazi iz nutrine umjetnikove energije i pokazuje samu srž silovite izražajnosti radova u kojima se prvenstveno bavi problematikom formalnih karakteristika slikarstva, formom i bojom. Njegove su slike duboke, koloristički akcentirane kompozicije, u kojima svaki element i potez posjeduje naglašeno distinktivne oblikovne karakteristike. Koristi razne postupke u građenju svojih kolorističkih slika. U prvom postupku boje u pojedinim slikama blijede, razlijevaju se, a čvrste strukture svodi u lazurne namaze koji se ponegdje rasipaju. Drugim postupcima čvrste strukture ponovno međusobno stapa i prožima, oblikujući materičnu masu boje koja postaje gradivni element slike. Plohe gradi fasetama debelih nanosa boje, a pred nas iznosi shvaćanje slike kao dinamizirane dvodimenzionalne površine, bez želje da nam postanu metaforične ili da prenose konkretnu poruku. Te postupke dodatno naglašava koristeći tehniku grebanja i urezivanja, te ulazi u njihovu površinu i opnu. Dokidajući sve konotacije, koncentrira se na jak kolorit i teksturu istražujući vlastite slikarske granice. U ovom ali i svim ostalim ciklusima slikarsku poetiku prvenstveno temelji na boji, radi tonski građene pozadine posve apstraktnih linija, koje se protežu u kontinuitetu. Postepeno reducira motive koji se tek naziru ispod gustih namaza boje, i fizički ih inkorporira u slike.

U posljednje dvije godine prigušio je paletu boja i suzio raspon tonaliteta, pa slikama dominiraju crne, sive, bijele nijanse, ponekad s primjesama plavičastih tonova, dok bi oker-žutom i crvenom povremeno akcentirao i dinamizirao pojedine strukture. To je vidljivo između ostalog i u ciklusima Liveless landscape, Memories, Salt road, S19 gdje dominira slikarska poetika, tonski prigušen raspon boja kojima naglašava osjećaj fizičke masivne strukture, u kojoj crni dijelovi ističu svoju snažnu prisutnost, a pojedini proplamsaj žarkog tona daje dinamiku.

U slikama autoru nije važan objekt, već se svjesno ili ne, udaljava od predmetnih motiva, i postepeno ih dokida. Glavni akter tada postaje atmosfera i čiste likovne vrijednosti slikarstva kojima prikazuje najkonkretniju stvarnost, a to je sama materičnost.

U slikarskoj poetici Mind huntera dokida sve konotacije arhitektonske i motivske strukturiranosti, koncentrira se na sam kolorit i teksturu namaza boje, i time se odmiče od značenjskih konotacija. Umjetnik nam jedino vlastitim sugestivnim nazivima ciklusa slika kao što su F4, Dvije glave, Lokomotiva, Regate daje naslutiti vlastitu asocijativnost. U tim slikama iščitavamo njegovu vlastitu impresiju, pokret, duktus ali i intimnu emociju. Ostavlja nas fasciniranim pred tim prostranim sugestivnim platnima koji hvataju naše “umne asocijacije“ i uvlači nas u svoj svijet emotivnosti utkanom u epidermu svojih radova.

Sljedeću zaokruženu cjelinu čine djela u kojima se povodi doajenima apstrakcije poput Franza Klinea, Roberta Motherwella ili Ede Murtića, te razvija specifičan duktus. Slikarstvo se u tim ciklusima počinje u potpunosti emancipirati od imperativa značenja, postaje materično jer inzistira na intenzivnim nanosima boje, kao i drugim tvarima koje fizički ugrađuje u sliku. Njegov apstraktni ekspresionizam na tragu Franza Klinea vidljiv je osobito u crno bijelim kompozicijama gdje kontroliranim potezima kreira snažno dominantne strukture. Središte slike se gubi, a ona se nastavlja ravnomjerno preko svojih rubova na sve strane, čemu upravo tendira apstraktna umjetnost.

Redukcijom sadržaja, boje i oblika na slici, napuštanjem pojavne realnosti i pretvaranjem likovnih elemenata u čistu ekspresiju umjetnikovih unutarnjih osjećanja, energije i ritmova razvija vlastiti rukopis imanentan polju čistog slikarstva i apstrakcije. S druge strane vodeći se automatizmom Motherwella, autor svoj koncept intuitivnog, iracionalnog i slučajnog u stvaranju umjetničkog djela zapisuje kroz automatizirane kretnje, intervencije koje proizvodi kistom, pri čemu nastaju spontani gestualni tragovi. Putem slika on svoje ideje, misli, osjećaje te iskonski umjetnički poriv pretače na platno koje nam otkriva nove zakutke suptilnosti i senzibilnosti u građenju slika. Kroz brojne radove i cikluse pratimo njegovu razvojnu liniju apstraktnog građenja i sazrijevanja, od lazurnih rastakanja, preko jakih dominantnih boja, do grubih gestualnih poteza gdje dominiraju tekstura, pastoznost i materija.

U ciklusu Blue Velvet underground zaokružuje svoje slikarske preokupacije, on je poveznica s ranim radovima u tehnici akvarela, gdje je nježnim i sublimnim lazurama prešao granicu pojavnog figurativnog svijeta u slikarstvo bez čvrste strukture, bez konotacije prostora i vremena. U ovom ciklusu svijetle ljubičasto obojene palete, nježnih tonaliteta zamjetan je povratak lazurnom slikarstvu. Gradacijom i intenzitetom boja i ploha, reducira motive i dokida odslike stvarnosti. Lepršavost atmosfere postiže lakoćom poteza, otvorenim kolorizmom i svjetlinom gradeći profinjene strukture koje kompozicijski usklađeno korespondiraju. Određeni akcenti koje postiže bojom, gustoćom nanosa ili uvođenjem linijski iscrtanih intervencija u pastelu, daju mu novi impuls u stvaralaštvu. Time se zaokružuje dosadašnji slojeviti opus i otvara polje bespuća imaginacije i osjetila čistog apstraktnog slikarstva.

Niz recentnih slika nastalih 2021. godine kao što su Catwalk, Chk..Chk.. Missty i Miss TY gradi na početnoj apstraktnoj ideji koju stvaralački razrješuje u različitim kompozicijskim pomacima i kolorističkim varijacijama, krećući se od monokromije do suptilnih i složenih kolorističkih intervencija. Njegov slikarski opus obilježava gestualna impulzivnost koja uz morfološku dinamiku ima i jasnu strukturu i lirski osjećaj. Izloženi radovi pokazuju liniju kretanja njegove apstrakcije, promišljanja likovnih elemenata boje i plohe, i u tom traženju i intimističkom slikarstvu, zapravo preispituje granice vlastitoga štafelajnog slikarstva.

Magdalena Getaldić

Milo Sakač rođen je 1963. godine u Čakovcu, Hrvatska. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Lendavi i Mariboru. Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1988. Radi kao arhitekt i paralelno slika. 2017. godine otvara slikarski atelier u Beču u kojem djeluje do jeseni 2019. Ljeti boravi i slika u Omišu u svom atelieru i galeriji. Član je udruženja likovnih umjetnika grupe Q202 Leopoldstadt Wien, te ProduzentengalerieWien i Hungarian visual artist Worldwide, također HDLU Varaždin. Ove godine obilježava 35. godinu od svoje prve samostalne izložbe.

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content