Izložba Vesne Šantak u Galeriji Vladimir Filakovac

U Galeriji Vladimir Filakovac, Dubrava 51 a, otvara se 4. srpnja u 20 sati mala retrospektiva akademske slikarice-grafičarke Vesne Šantak. Izložba je otvorena do 21. srpnja 2022. godine, radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. 


VESNA ŠANTAK 

Mala retrospektiva – 4. 7. – 21. 7. 2021.

Doba snova Vesne Šantak

U trenutku odijeljenosti suvremenog čovjeka od vlastite nutrine, koji je zbog komfora i konformizma dopustio naprednoj tehnologiji da ima sve veći utjecaj nad njegovom svakodnevnicom, počeli su se pojavljivati razni destruktivni osjećaji, kao što su depresija, otuđenost, frustracija, nezadovoljstvo, agresivnost, mržnja, lijenost… Svu tu zbunjenost i nesnalaženje u prostoru i vremenu, pojačali su globalni ratovi, pandemijske i ekonomske krize, koje su srušile vjeru u vladavinu materijalnog, zanemarujući pritom duhovnu stranu čovjeka. Novo resetiranje društva u korist elita odvija se po planu. Treba se samo prisjetiti poznate izreke Arthura Schopenhauera: “Ljudi se hiljadu puta više trude da steknu materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno, da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo.”

No, kako živimo u svijetu koji se polarizirao do krajnjih granica, pojavili su se i oni pojedinci koji se zalažu za ponovno uspostavljanje ravnoteže s prirodom, kao i vlastitim unutarnjim bićem. Takve neshvaćene individue često bi u mladosti bile ignorirane i gurnute na marginu svih bitnih događanja, jer su se svjesno odupirale trendovskim strujanjima u društvu koja su pružala brza i lagodna rješenja, ne želeći pritom izgubiti svoju autentičnost, pronalazeći inspiraciju u primitivnoj umjetnosti starih civilizacija. 

Vesna Šantak, koja javno djeluje već dvadeset i pet godina, i u čijem se stvaralaštvu dosljedno veliča ljepota stvaranja i smislenost umjetničkog poziva, jedan je takav dragocjeni „endem“. Često bih od njezinih kolega čuo kako je smatraju izrazito pozitivnom osobom na našoj likovnoj sceni, koja unosi svjetlo u ovo izazovno doba. Ono što joj je u mladosti bio krimen, sada se, u zrelim godinama, pokazuje kao prednost, jer ljudi vole beskompromisnost koja će kad-tad uroditi plodom. Upravo takav pristup kreativnosti umjetnica dosljedno prenosi u svoja djela, ne libeći se koristiti različite materijale i tehnike, te grane umjetnosti kao što su: crtež, slikarstvo, skulptura, ilustracija, earth-art, performans ili ples. 

Glavna zadaća umjetnika je pronaći odgovore na bitna egzistencijalna pitanja. Naš život je jedna velika zagonetka koju treba uspješno razriješiti. Zadani putevi nam se često razlikuju, ali na kraju svi stremimo k istom cilju. Umjetnici to otkrivaju za vrijeme svakog kreativnog čina, gdje suprotstavljanjem mikro-odnosa otkrivaju pojedine makro-razine, stvarajući iz ništavila nove, neponovljive svjetove, udahnjujući im pritom život kao dobar poticaj za neke nove, buduće ideje. U tom dinamičnom procesu ništa nije statično, već je sve podložno promjenama, pri čemu dolazi do evolucije misli i stavova.

Takav pristup sličan je iskustvu Aboridžina, strosjedilačkog naroda Australije, za koje se smatra da imaju jednu od najstarijih kultura na svijetu, jer su stoljećima živjeli izolirani od ostatka svijeta. Aboridžini su kroz svoju povijest izradili brojne slike po špiljama i liticama, te su oslikavali kore drveća. Slike su bile izrađene okerom i bijelom glinom, te prikazivale ljude, duhove i životinje iz „doba snova“, tj. iz vremena stvaranja svijeta, te drugih mitologija koje su se prenosile s koljena na koljeno usmenim putem. Za njih je noćno nebo predstavljalo riznicu priča i zakona na kojoj se svakog dana odvijala prava drama. Posjedujući duboko poznavanje kozmosa i čovjeka, mitovi su im govorili svojim univerzalnim jezikom o drugim, dubljim dimenzijama života. Stoga su vodili brigu o zaštiti okoliša, jer su dobro znali da je sve u životu povezano. Kod Aboridžina, umjetnost je bila sveti oblik komunikacije i imala veću izražajnost nego pisana riječ, a sastojala se od točki i linija, te zamršenih teksturalnih pozadina.

Te nevidljive dimenzije, kao i naglašena estetika radova, naziru se i u stvaralaštvu Vesne Šantak, koja neprestano traga za prauzorkom umjetnosti, ne bi li ga varirala i dala mu neku novu izražajnost. Tijekom godina, Vesna Šantak je formirala prepoznatljiv rukopis koji se prvotno pojavio na njezinim slikama s apstrahiranim motivima ljudi i životinja krajem devedesetih godina prošlog stoljeća, ali je zabljesnuo na skulpturama gmazova, vodozemaca i riba. Te jarke, šarene životinje, napravljene od obojanog, kaširanog papira, svojim otkačenim formama, dinamizirale bi cijeli prostor, nakon što bi bile instalirane na zidove galerije.

Svojom snagom i ekspresivnošću na trenutak bi nas podsjetile na naivnu kiparicu Sofiju Naletilić Penavušu, koja se počela baviti umjetnošću tek sa šezdeset i četiri godine, te je do kraja života izrađivala svoj fantastični bestijarij, kao i poznate biblijske likove.

U skulpturama Vesne Šantak sve se čini razigrano, veselo, pozitivno… To je psihodelična umjetnost linija, točki, ploha i volumena koja ne opterećuje, već oplemenjuje promatrača. Šantak svojim duktusom, u kojem pomiruje slikarstvo i skulpturu, slavi prirodu, kao i njezinu energiju stvaranja.

Kasnije će se pojaviti i neki drugi motivi, kao što su psi i mačke, da bi zatim prešla i na ljudske figure. Ovdje svakako treba istaknuti rad „Bijeg u Egipat“, koji je rađen za izložbu „Božić 2007.“, održanu u Galeriji Vladimir Filakovac, za koju sam osobno motivirao umjetnicu, da u tom stilu krene prema figuraciji, stvorivši monumentalno djelo u kojem snažni Josip sa štapom, poput superheroja, sigurno vodi Mariju s malim Kristom na magarcu prema utočištu. U tom prizoru sve je nadrealno i sveto, čime se Vesna Šantak probila do novog pristupa sakralnoj tematici. To će također biti vidljivo i na njezinoj samostalnoj izložbi održanoj 2015. godine pod nazivom „Buđenje“, gdje je u istom prostoru upotrijebila boje i teksture, likovno propitujući Kristovu muku i njegovo uskrsnuće, koristeći na digitalno obrađenim i uvećanim slikama elemente poentilizma, koje će kasnije upotrijebiti i u prikazima životinja, točnije „rajskih ptica“, kao simbola vječne slobode.

Autorica je za vrijeme boravka u Cité internationale des arts u Parizu, 2010. godine , izvela zapaženi performans pod nazivom „Zvukovi grada“, u suradnji s međunarodnim umjetnicima, gdje je pomoću plesa istraživala koliko je velik utjecaj zvučnih frekvencija megalopolisa na ljudske emocije, percepciju i raspoloženje. Koristila je tako, poput šamana, pokrete cijelog tijela, ne bi li pala u kreativni trans, sjedinjujući se s okolinom i propitkujući sva ograničenja prostora, ali i mogućnosti u kojima je djelo bilo izvođeno.

Ta duboka ljubav prema glazbi očituje se u seriji crteža „Novi prostori“, koje je započela još dok je bila studentica Akademije likovnih umjetnosti. U njima se približila čistoj apstrakciji, hvatajući poput dnevnika audio-vizualne senzacije u kojima dominira ekspresivna tekstura sastavljena od brojnih dinamičnih linija, tvoreći slobodne forme u kojima se pomiruju impulsi nesvjesnog i iracionalnog s racionalnim, stapajući ih tako u jedinstvenu cjelinu. To postiže korištenjem desne i lijeve ruke, ne bi li naglasila zadane razlike.

Sva ta stečena iskustva Vesna Šantak s puno suosjećanja prenosi i na svoje vjerne polaznike, vodeći brojne kreativne radionice i predavanja, te sudjelujući na kolonijama humanitarnog karaktera u kojima se iskreno zalaže za univerzalni mir kao smisao našeg postojanja.

Svebor Vidmar

Popis izloženih radova:

Slike

1. Bacač kugle, 1999., akril/platno, 115×90 cm
2. Hi i Ho, 2000., akril/platno, 80×60 cm
3. Novi svijet (Iz ciklusa Godina zmaja), 2000., akril/platno, 200×200 cm
4. Zmaj i 12 sunca, (Iz ciklusa Godina zmaja), 2000., akril/platno, 200×200 cm
5. Crveno jezero (Iz ciklusa Probuđeni Gospodari Voda), 2001., digitalni tisak, 40x35cm
6. Spaceman, 2006./2007., akril/platno, 70×100 cm
7. Feniks, 2006./2007., akril/platno, 100×70 cm
8. Jarac i Mjesec, 2007., akril/platno, 100×70 cm 
10. Autoportret, 2008., akril/platno, 100×80 cm
11. Boginja Mjeseca (Iz ciklusa Žuta Zvijezda), 2008., akril/platno, 100×70 cm
12. Vremeplov i Boginja Kiše (Iz ciklusa Žuta Zvijezda), 2008., kombinirana tehnika/platno, 100×80 cm
13. Crvena zemlja/Kristovo srce (Iz ciklusa Žuta Zvijezda), 2008., akril/platno, 100×80 cm
14. Gavran i Vrana (Iz ciklusa Žuta Zvijezda), 2008., akril/platno, 100×80 cm
15. Čarobnjak i Boginja (Iz ciklusa Hram), 2010., kombinirana tehnika/platno, 80×60 cm
16. Čarolija (Iz ciklusa Hram), 2010./2015., kombinirana tehnika/platno, 80×60 cm
17. Buđenje (Iz ciklusa Buđenje), 2015., digitalni tisak, 70×65 cm
18. Molitva na Maslinskoj gori (Iz ciklusa Buđenje), 2015. digitalni tisak, 75×75 cm
19. Isus i Juda (Iz ciklusa Buđenje), 2015., digitalni tisak, 75×75 cm
20. Rajske Ptice (Iz ciklusa Rajske Ptice), 2018., akril/platno, 41×50 cm
21. Mala ptica (Iz ciklusa Rajske Ptice), 2020., akril/platno, 70×50 cm
22. Feniks (Iz ciklusa Rajske ptice), 2020., akril/platno70x50 cm
23. Rajska Ptica (Iz ciklusa Rajske Ptice), 2020., akril/platno, 70×50 cm
24. Feniks i bik (Iz ciklusa Rajske Ptice), 2020., akril/platno, 70×50 cm
25. Blistanje/Autoportret, 2020., akril/platno, 70×50 cm
26. Feniks – autoportret, 2020./2021., akril/platno, 70×50 cm
27. Zagrljaj za sretno djetinjstvo, 2021., akril/platno, 50×40 cm
28. Povratak Zvijezdama/Autoportret, 2021., akril/platno, 80×60 cm

Skulpture

1. Bijeg u Egipat, 2007., akril/kaširani papir, 31x37x25cm
2. Plavi, 2007., akril/kaširani papir, akril, 30x18x15 cm
3. Narančasti, 2007., akril/kaširani papir, 30x20x16 cm
4. Zmaj, 2000., akril/kaširani papir, 180x35x30 cm
5. – 14. Grupa od 10 skulptura: Žaba (35x45x15 cm), Dingi-dingi (68x35x15 cm), Feniks (100x28x18 cm), Čaplja (66x28x10 cm), Mr. Zubo (35x30x10 cm), Penjač (35x10x10 cm), Kuku riba (50x25x15 cm), Žaba II (40x35x15 cm ), Crveni (50x32x15 cm), Ljubičasti (67x18x6 cm), 2000./2013., akril/kaširani papir

Grafike

1. Drvo, 1992., litografija/papir, 42×29,7 cm
2. Mačka, 1993., litografija/papir, 50×35 cm
3. Rađanje zvijezde – Spirala svjetova (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm
4. Mladi svijet – Zemlja je zvijezda, (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm
5. Morska Vila (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm
6. Dva demona i djevojka (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm
7. Dva Zmaja lete kroz kaos – Krik (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm
8. Čuvari Vatre, (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm
9. Zmaj želi dotaknuti Sunce, (Ciklus Legenda), 1997./1998., akvatinta, rezervaš i bakropis/papir, 70×50 cm

Crteži

1. Kretanje kroz zvuk, 2013., lavirani tuš/papir, 50×35 cm
2. Portret, 2013., tuš/papir, 40×35 cm
3. Stablo, 2013., lavirani tuš i vosak/papir, 50×35 cm
4. Kamenje I, 2014., lavirani tuš/papir, 32,5×26,7 cm
5. Kamenje II, 2014, lavirani tuš/papir, 26,7×32,7 cm
6. Jezerska Vila, 2014./2015., sepija i lavirani tuš/papir, 36×35,5 cm
7. Prolaz/Krajolik, 2015., tuš/papir, 50×35 cm
8. Skriveno, 2014./2015., lavirani tuš/papir, 35×37 cm
9. Srce, 2014./2015., tuš, sepija i lavirani tuš/papir, 36x 8 cm
10. Vjetar, 2014./2015., lavirani tuš/papir, 34×35 cm
11. Autoportret, 2017./2018., tuš/papir, 40×30 cm
12. Nevidljivi tok, 2018., tuš i vosak/papir, 43,5×35,5 cm
13. Potres, 2020. tuš, sepija i kolaž/papir, 50×35 cm
14. Svjetlo, 2021., tuš i sepija/papir, 29,7×21 cm
15. Tjeskoba, 2021., tuš i sepija/papir, 29,7×21 cm

Vesna Šantak rođena je 1969. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1998. u klasi profesora Frane Para, odjel grafike (smjer slikar-grafičar). Od 1995. godine sudjeluje na studijskim putovanjima u okviru «Vrbničke grafičke akademije”, otok Krk (VGA), a od 1996. godine izlaže na samostalnim i skupnim izložbama. Bavi se slikarstvom, kiparstvom, plesom, eksperimentalnim teatrom, ilustriranjem i fotografijom. Osim umjetničkim djelovanjem, bavi se organiziranjem izložbi, pedagoškim radom i edukacijom. Od 1998. godine, autorica je i voditeljica likovnih i plesnih kreativnih programa, projekata i radionica, u Hrvatskoj i inozemstvu. Godine 2010., za vrijeme rezidencijalnog boravka u CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS PARIS, realizirala je autorski projekt „Zvukovi grada“ (plesni performans) u koncertnoj dvorani Edmond Michelet, Pariz, te sudjelovala na skupnoj izložbi „11 Visions“ u galeriji ART EST u Parizu. Organizatorica je i autorica 6 međunarodnih skupnih izložbi suradnje umjetnika iz Hrvatske i Francuske. Izložbe su održane u renomiranim galerijama u Zagrebu (Greta, Nano, Medijateka) i Sesvetama (Muzej Prigorja – Galerija Kurija). Od 1996. godine predstavila se na 35 samostalnih i 82 skupne izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu (Izola, Beč, Mainz, Berlin, Pariz, Torino, Kopar), u renomiranim galerijama. Njezine slike i skulpture nalaze se u fundusima galerija te kod ljubitelja umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu (SAD, Velika Britanija, Francuska, Italija, Njemačka, Austrija, Slovenija, BIH, Srbija). Članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, udruge Punkt, Academie moderne, Hrvatske udruge likovnih umjetnika i likovnih kritičara i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Samostalne izložbe:
1996. Kula Lotrščak, Zagreb, „Grafika – Glazba”, izložba grafika
1997. Narodno sveučilište Mali Lošinj, „Grafike i monotipije”
2000. Galerija Nova, Zagreb, „Godina Zmaja”, izložba slika i skulptura
2001. Galerija Citroen, Zagreb, izložba slika
2001. Gradska galerija „Knežev dvor”, Rab, „Probuđeni Gospodari Voda”, izložba slika
2001. Galerija SC, Zagreb, multimedijalna izložba „Zemlja Čuda” i plesni performans „Čajanka kod Klobučara”
2002. Muzej Sv. Ivan Zelina, multimedijalna izložba, „GEA” i plesni performans: „Stvaranje svijeta”.
2002. Galerija VN, Zagreb, „Čuvari Vatre”, izložba slika
2003. Galerija „Sv. Nikola”, Malinska, otok Krk, „Bestijarij” i plesni performans «Preobražaj”, izložba slika
2004. Roland Berger, Trg bana Josipa Jelačića, „Izložba slika i skulptura“
2004. Klub Gjuro 2, „Reptilia”, izložba skulptura
2004. Galerija „Stančić”, Izložba slika i skulptura (s Nikolinom Ivezić i Tatjanom Politeo)
2005. Land art i happening „Valovi” (dio projekta CKT „Zaboravljeni parkovi – Park bez imena”)
2007. OoZe multimedijalni festival, Korčula, Land art intervencija, Mandala i performans „Za Geu”
2007. Autorski Projekt „Oblik –prostor – kretanje”, likovna intervencija u prostoru, Park s bazenom kod Mihovljanske, Trešnjevka; plesni performans „Voda”
2008. Galerija Matice Hrvatske, Zagreb, „Radost stvaranja”, izložba slika i skulptura (sa Željkom Gradski)
2008. Zavičajni muzej Buzet, „Žuta Zvijezda”, izložba slika
2008. Autorski projekt OBLIK – PROSTOR – KRETANJE, slikanje zvukova i glazbe pokretom i plesom; performans: Vesna Šantak, didgeridoo: Dubravko Lapaine, pothodnik na Ljubljanskoj aveniji (kod Dužica)
2008. Galerija Zvonimir, Zagreb, na otvorenju izložbe keramike „DODIRNI ME“ izveden performans „TERA MAGICA“
2009. EUROPSKI DOM, Zagreb, „Gea i Sunce“, izložba slika i skulptura
2010. Cité Internationale des Arts, Paris, plesni performans „Zvukovi grada“, plesni performans: Vesna Šantak, glazba, zvučni efekti: Omar Traore
2011. MUZUNGU, galerija i coffee shops, „ROHO YA AFRIKA“, izložba skulptura i slika.
2013. Galerija Vladimir Bužančić, Izložba slika i skulptura od 1999. do 2010.
2013. Autorski performans „PUTOKAZ KRETANJA“, dio projekta Kvartura, Zagreb na kvadrat, Centar za kulturu Peščenica.
2013. Galerija „Greta“, međunarodna, multimedijalna izložba: Zagreb/Pariz: “PARIS A Resident’s Perspective”. Joanna Wong, Jeremy Faivre i Vesna Šantak. Organizacija: Vesna Šantak.
2014. Galerija „Nano“, „Paris et les flâneur”, međunarodna multimedijalna izložba. Joanna Wong, Jeremy Faivre i Vesna Šantak. Organizacija: Vesna Šantak.
2014. Zavičajni muzej Buzet, „Putovanje“, izložba crteža
2015. Galerija Vladimir Filakovac, Zagreb, „Buđenje“, izložba slika
2015. Galerija „Kurija“, Muzej Prigorja Sesvete, „Simbioza“, izložba crteža
2015. Galerija Udruge „Trenutak39“, „Transmisija“, glazbeni crtež
2017. Knjižnica „Vjekoslav Majer“, Zagreb, „Putovanje kroz Vrijeme“, izložba slika i skulptura
2018. Pučko otvoreno učilište M. A. Relković, Nova Gradiška, „Otkrivanje“, izložba crteža
2019. Rotunda Središče / Rotonda Centar, Franjevački samostan, Kopar, Slovenija, „Buđenje – Uskrsnuće“- izložba slika i grafika
2020. Galerija Oblok, Sesvete, „Novi prostor“, izložba crteža
2020. Galerija Kurija, „Koja je tvoja frekvencija“, izložba slika i skulptura (s Ivanom Ožetski i Mercedes Bratoš)

Nagrada:
2005. Posebna nagrada publike na Drava Art Annale Koprivnica

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content