Izložba radova polaznika skupine Etno pčelice DV Markuševec u Galeriji Kontrast

U Galeriji Kontrast, Dubrava 51 a, otvara se 11. travnja u 18 sati izložba radova polaznika skupine Etno pčelice DV Markuševec pod nazivom “Po Prigorju rožice cveteju”. Izložba je otvorena do 5. svibnja 2022., radnim danom od 10 do 20 sati. Ulaz je slobodan. Otvorenje izložbe održat će se u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama. 


PO PRIGORJU ROŽICE CVETEJU

Izložba radova polaznika skupine Etno pčelice DV Markuševec – 11. 4. – 5. 5. 2022. 

Po Prigorju rožice cveteju

Grad Zagreb je 2006. godine u samom centru podsljemenskog naselja  Markuševec otvorio Dječji vrtić „Markuševec“. Tada je novi, moderan objekt, smješten na brdašcu s pogledom na crkvu sv. Šimuna i Jude Tadeja i na obronke Medvednice, otvorio vrata mnogobrojnoj markuševečkoj djeci. Nove moderne prostore ispunili su  dječji smijeh i radost, a zaposlenici vrtića su zajedno s djecom, roditeljima i lokalnom zajednicom počeli graditi prepoznatljivu kulturu vrtića, spoj suvremenog i tradicionalnog.

Osim centralnog objekta u kojem su djeca bila smještana u osam odgojnih skupina, vrtiću su pripojena i dva mala objekta s po dvije odgojne skupine na lokaciji Bačun i Bidrovec koji su do tada pripadali Dječjem vrtiću „Bukovac“. Dva mala objekta s prisnom obiteljskom atmosferom, kojima se pridružio isto tako mali objekt na Brežovanki otvoren u rujnu 2011. godine, upotpunjavali su i zajednički izgrađivali prepoznatljivu sliku vrtića među vrtićima Grada Zagreba.

Veliku promjenu vrtić doživljava u prosincu 2012. godine kada mu se pripaja još jedan veliki objekt s 14 odgojnih skupina u Sesvetama. Od tada do danas DV „Markuševec“ djeluje na pet lokacija u dvije Gradske četvrti s ukupno 28 odgojnih skupina i šestotinjak upisane djece rane i predškolske dobi. Pripajanje novog objekta u Sesvetama je bio velik organizacijski izazov za zaposlenike vrtića. Opremanje vrtića, upisi nove djece, novi kadar, izgradnja timskog duha i prepoznatljive kulture vrtića, unapređivanje odgojno-obrazovnog rada, stručno usavršavanje djelatnika i, konačno, vođenje dva kolektiva kao jednog.

Želja svih da budemo bolji, prepoznatljivi, stručni, da se djeca, roditelji i zaposlenici kod nas osjećaju dobro, dovela nas je na jednu zavidnu kvalitativnu razinu koju se trudimo održati i danas.

O djeci skrbi preko 110 zaposlenika vrtića od čega oko 70 odgojno-obrazovnih radnika. Odgojitelji predškolske djece, stručne suradnice, zdravstvene voditeljice i ravnateljica vrtića brinu o kvaliteti provođenja redovitog cjelodnevnog programa kao i o posebnim programima koje provode naši posebno educirani odgojno-obrazovni radnici.

U  cjelodnevnom redovitom programu, kao i u posebnim programima, omogućujemo djeci da zadovolje svoje osnovne i posebne potrebe te potičemo cjeloviti razvoj djeteta.

U proteklih 16 godina postojanja vrtića, uz  redoviti cjelodnevni program, počeli smo provoditi i posebne programe kao što su: Etno program, Rano učenje engleskog jezika, Sportski program,  Katolički vjerski program, Montessori program, Program predškole, Program poticanja razvoja potencijalno darovite djece kao i Program  suradnje s roditeljima kroz radionice „Rastimo zajedno“, „Klub očeva“, „Rastimo zajedno –  mini“.

Naš Etno program proizašao je iz okruženja u kojem djelujemo, a koje obiluje tradicijom i čuvanjem tradicionalnih običaja koje djeca kao svoja iskustva donose u vrtić. Odgoj i obrazovanje pridonose izgradnji osobnog, kulturnog i nacionalnog identiteta pojedinca. U današnje doba globalizacije koje podrazumijeva miješanje različitih kultura, svjetonazora i religija, dijete treba odgojiti da postane građanin svijeta, da poštuje različitosti, ali pritom da sačuva svoj nacionalni identitet, svoju kulturu, društvenu, moralnu i duhovnu baštinu.

Kroz naš Etno program redoviti program rada s djecom obogaćujemo etno elementima duhovne i materijalne baštine koji potiču razvijanje osobitih osjećaja kod djece, odgojitelja i roditelja i omogućavaju doživljaj posebnosti i važnosti tradicije te obogaćuju socio-emocionalnu sferu života u vrtiću i obitelji. Djeca svojim aktivnim djelovanjem njeguju ljubav prema kraju u kojem žive, njegovoj prošlosti i tradicionalnim vrijednostima i tako razvijaju nacionalni kulturni identitet. Provođenjem ovog programa kojeg od prvog dana vode odgojiteljice Anita Andrašek i Smiljana Špoljar, osiguravamo djeci prilagođeno i bogato okruženje koje potiče djetetov cjelovit i pravilan razvoj te omogućava zadovoljenje djetetove potrebe za čuvanjem i razvijanje nacionalne duhovne i materijalne te prirodne baštine.

Etno program se provodi kao integrirani program u sklopu redovitog 10-satnog primarnog programa u jednoj mješovitoj skupini s djecom starosti od tri godine do polaska u školu.

Tijekom svih ovih godina u Etno Pčelicama su se provodili razni projekti kroz koje su u našem vrtiću zaživjeli povrtnjak na kojem se odvija eko uzgoj domaćih sorti povrća, voćnjak sa starim sortama voćaka, cvijetnjak, nasadi bobičastog voća. Dvorište je obogaćeno „Prigorskom hižom“ i pripadajućom okućnicom, koja je postala izvor novih spoznaja i prilika za dječju igru i istraživanje. S ciljem obogaćivanja i nuđenja novih spoznaja iz područja prirodoslovnih kompetencija, u dvorištu su izgrađene nastambe za autohtone hrvatske patuljaste kokoši Jureka i Katicu, nastambe za patuljaste fazane, patuljaste patke, golubove paunaše i kovrčave golubove, numibijske i zlatne grlice, za koje se brinu djeca, odgojitelji i ostali zaposlenici vrtića. Izravna i konkretna iskustva djece koja odgovaraju njihovoj prirodi učenja, poticali smo kroz niz projekata među kojima je važno spomenuti „Najljepši školski vrtovi u RH“ u koji su se Etno Pčelice uključile 2011. godine s projektom „Lepi moj vrtek ograjeni“. Iste godine dobivamo nagradu za „Najljepši školski vrt u RH“ i od tada kontinuirano radimo i obogaćujemo svoja prirodoslovna znanja te za to dobivamo nagrade: 2014. g. za izuzetno zalaganje u stvaranju i uređenju pobjedničkog školskog vrta i okoliša, (A. Andrašek),  2017. g. za kontinuitet ljepote okoliša, 2019. g. za očuvanje tradicijskog uzgoja.

Zajedno s Gradom Zagrebom i udrugom „Snaga zemlje“, DV „Markuševec“ pokreće projekt „Vrtovi u vrtićima Grada Zagreba“ u studenom 2017. godine.

Aktivnosti koje se provode tijekom projekta potiču razvoj ekološke osviještenosti kod djece rane i predškolske dobi, usvajanje zdravih stilova života i življenje temeljnih vrijednosti odgoja za održivi razvoj, razvijaju navike sakupljanja, razvrstavanja i iskorištavanja otpada, potiču senzomotorički razvoj djece s teškoćama u razvoju kroz neposredni kontakt sa zemljom i osiguravaju djeci poticajno okruženje (izgrađena „Prigorska hiža“ i nastamba za fazane) u kojem će kroz igru i neposrednu interakciju s prirodom, aktivno učiti i razvijati osjećaj pripadnosti i ljubavi prema bogatstvu prirodnog svijeta.

Poseban Etno program potiče razvoj socijalnih i građanskih kompetencija na način da kroz različite aktivnosti potiče djecu na odgovorno ponašanje prema drugim osobama, životinjama, biljkama i materijalnom okruženju, na pozitivan i tolerantan odnos prema drugima, međuljudsku i međukulturnu suradnju, uzajamno pomaganje i prihvaćanje različitosti (druženja djece i roditelja za Božić, Uskrs, na završnim svečanostima, na izletima, pomoć mlađem prijatelju u svakodnevnim situacijama, nastupi u HKUD-u „Prigorec“, nastupi u predstavama Markuševečkog amaterskog kazališta, sudjelovanje u radio i TV emisijama, posjet Etno selu „Kumrovec“, posjet seoskim imanjima, posjet Etnografskom muzeju, Ansamblu LADO, centru Zagreba, lokalnoj zajednici – crkvi, ljekarni, stomatološkoj ambulanti, školi, posjeta postolaru, fotografu, pekaru, mesnici, pošti, domu umirovljenika, šetnje u obližnji vrt, voćnjak, cvjetnjak, šumu, potok).

Jedan od takvih projekata je i „Po Prigorju rožice cveteju“ po kojem smo i nazvali ovu izložbu dječjih radova.

Projekt započinje posjetom Domu za starije i nemoćne osobe „Ksaver“. Međugeneracijska interakcija štićenika i djece koja se odvijala kroz pjesmu, ples, zajedničke radionice izrade klipića, pite od jabuka, ruljenje kukuruza, uređenje prostora… dovele su do pojačanog interesa djece o lokalnoj kulturnoj baštini.

U sklopu projekta posjetili su nas bake, djedovi i drugi vanjski suradnici od kojih smo naučili kako se nekada živjelo u Prigorju, istraživali smo stare običaje i poticali djecu da doživljeno izraze na različite načine. Spontano dječje izražavanje ima svoju estetiku i umjetničku vrijednost koja zaslužuje priznanje. Za razvoj djeteta neophodno je da ono samostalno, slobodno i aktivno istražuje svijet oko sebe kako bi izgrađivalo sebe kao osobu, a jedan od načina spoznaje svijeta oko sebe je i likovno stvaralaštvo. 

Na ovoj izložbi prikazani su dječje radovi djece različite dobi, nastali slobodnim likovnim izražavanjem temeljenim na iskustvu vezanom uz projekt „Po Prigorju rožice cveteju“.

Ravnateljica Ljiljana Martinović, mag. praesc. educ.
Odgojitelj  savjetnik  Anita Andrašek,  i odgojitelj mentor  Smiljana Špoljar
Pedagoginja Dinka Vujatović, stručni suradnik savjetnik

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content