Individualna poduka informatičkih programa

Individualna poduka informatičkih programa:

• Upoznajte svoj smartphone (pametni telefon) ili tablet i iskoristite aplikacije koje vam nudi
• Internet i elektronička pošta
• Naučite raditi u programu Excel, Word ili PowerPoint


INFORMACIJE I UPISI:
Kulturni centar, Dubrava 51 a,
tel: 2050 050, 2050 058
www.ns-dubrava.hr
informatika@ns-dubrava.hr

Skip to content