ČELIK I NAFTA

VIII. jugoslavenska izložbe fotografije, nagrađeni radovi – 5. 12. – 30. 12. 1980.


Jasenka Odić-Jendrašić

Čelik i nafta

U uvodnik ovom katalogu ponajprije bismo obavijestili izlagače i  organizatore i sve one koje prate bijenale „Čelik i nafte“ u Sisku da je Foto-savez Hrvatske na osnovi čl.19.pravilnika o izložbama Foto-saveza Jugoslavije dodijeli sedmom bijenalu prvi rang.

To je novo, značajno priznanje bijenalu, a njegovim organizatorima poticaj za još odgovorniji rad.

I ovaj put organizatori su uloži maksimalan otpor da ova priredba potvrdi svoje renome i opravda dobivena priznanja. Ovom prilikom muzej Sisak posebno se zahvaljuje Metalurškom kombinatu Željezare Sisak, INI-Rafinerije nafte Sisak, Skupštini općine Sisak, Republičkoj samoupravnoj interesno zajednici kulture, Općinskoj samoupravnoj interesnoj zajednici oblasti kulture, Sindikalnom vijeće općine Sisak, Općinskoj konferenciji socijalističkog saveza radno naroda Sisak, Općinskom vijeću narodne tehnike Sisak, Foto-savez Jugoslavije, Foto-savezu Hrvatske Republičkoj konferencije narodne tehnike Hrvatske i drugim privrednim i društvenim-političkim organizacijama, koje su podržale i  financijski omogućile ostvarenje ove iz izložbe i kataloga. U uvodnik katalog sedmog bijenala primijetili smo da se broj utora i radova gotovo nije mijenjaju pređašnja tri bijenala, no ova?”

U uvodniku ovom katalogu ponajprije bismo obavijestili izlagače, organizatore i sve one koje prate bijenale “Čelik i nafte“ u Sisku da je Foto-savez Hrvatske na osnovu čl.19 Pravilnika o izložbama Foto-saveza Jugoslavije dodijelio sedmom bijenalu prvi rang. To je novo, značajno priznanje bijenalu, a njegovim organizatorima poticaj za još odgovorniji rad.

 I ovaj put organizatori su uložili  maksimalan napor da ova priredba potvrdi svoj renome i opravda dobivena priznanja. Ovom prilikom Muzej Sisak posebno se zahvaljuje Metalurškom kombinatu Željezare Sisak, Ini-Rafineriji nafte Sisak, Skupštini općine Sisak, Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici kulture, Općinskoj samoupravnoj interesnoj zajednici oblasti kulture, Sindikalnom vijeću općine Sisak, Općinskoj konferenciji Socijalističkog saveza radnog narodnog tehnike Sisak, Foto-savezu Jugoslavije, Foto-savezu Hrvatske, Republičkoj konferenciji narodne tehnike Hrvatske i drugim i privrednim i društveno-političkim organizacijama, koje su podržale i financijski omogućile ostvarenje ove izložbe i kataloga.

U uvodniku kataloga sedmog bijenala primijetili smo da se broj autora i radova gotovo nije mijenjalo u prijašnja tri bijenala, no ovaj put sa zadovoljstvom konstatiramo da se interes autora iz svih naših republika i pokrajina na ovom bijenalu vidno povećao (135 autora sa 601 radom).Napominjemo sa žaljenjem, da je pristigao velik broj fotografija koje nisu tematski odgovarale, te nisu mogle doći u obzir. U nevezanome razgovoru s članovima žirija ovogodišnjeg bijenale, jedan od članova Stojan Kerbler, renomirani fotograf-stvaralac i vrstan poznavalac svih foto-manifestacija u svijetu i u nas iznio je misao koja na neki način rezimira značenje ovog bijenala u domeni kreativne fotografije. On je naime, rekao da nema bijenala „Čelik i nafta“ u Sisku, ova velika tema koja karakterizira naše vrijeme, ostala bi ne fotografirana. On je bijenale, animira velik broj foto-stvaralaca da obrađuju ovu temu , za kojom inače možda  ne bi posezali, a ovako oni obogaćuju našu fotografiju zanimljivim suvremeni sadržajima , u izvanrednim foto-kreacijama.

Zahvaljujem se dosadašnjem odazivu i ponovno pozivamo sve autore na sudjelovanje u natječaju za devetu jugoslavensku izložbu fotografije „Čelik i nafta“ koja će se održati 1982.godine.

Branko Čačić
Kustos Galerije muzeja  Sisak


Dragan Pešić, Armature III


Drago Bole, Cevi


Franci Virant, Sneg

Nagrade:

Grand – prix, zlatna plaketa Skupštine općine Sisak
Jasenki Odić-Jendrašić  
za kolekciju fotografija:
Ogledalo 2, 4, 5, 6

I nagrada, zlatna plaketa SIZ-a za kulturu Skupštine općine Sisak
Draganu Pešiću
za fotografiju Armature III

II istovjetne nagrade, srebrna plakete INE – Rafinerije nafte Sisak i Metalurškog kombinata željezare Sisak
Franciju Virantu
za fotografiju Sneg
Janezu Juvanu
za fotografiju Zapisi III

III istovjetne nagrade, brončane plakete Općinskog vijeća narodne tehnike Turističkog društva Sisak I Muzeja Sisak
Marjanu Paternosteru
za fotografiju Kolo 2
Dragi Boleu
za fotografiju Cevi
Francu Korparu
za fotografiju Avtomat

I nagrada za kolekciju fotografija zlatna plaketa Foto-saveza Jugoslavije i Foto-saveza Hrvatske
Vladi Solaričeku
za kolekciju fotografija:
Ogreada od željeza 1, 3, 4, 5

II nagrada za kolekciju fotografija srebrna plaketa Sindikalnog vijeća općine Sisak
Tihomiru Pinteru
za kolekciju fotografija:
Visokopečar, Metalurg, Valjaoničar, Livac

III nagrada za kolekciju fotografija brončana plaketa SSRN općine Sisak
Miroslavu Našiću
za kolekciju fotografija:
C-3, 4, 5, 6

Diploma za pohvalu kolekciji fotografija Republičke konferencije narodne tehnike Hrvatske
Srđanu Mohoriču
za kolekciju fotografija:
Razstava II

Diploma za pohvalu kolekciji fotografija Republičke konferencije narodne tehnike Hrvatske
Stojki Mičić
za kolekciju fotografija:
Orlina, Brigadirka, Miner, Sikola 3


Janez Juvan, Zapisi III


Franc Korpar, Avtomat


Srđan Mohorič, Razstava II


Marjan Paternoster, Kolo 2


Stojko Mičić, Orline, Brigadirka, Miner, Sikola 3


Miroslav Nešić, C-3, 4, 5, 6


Vlado Solariček, Ograda od željeza 1, 3, 4, 5,


Tihomir Pinter, Visokopečar, Metalurg, Valjaoničar, Livac


(iz knjige dojmova)

Skip to content