4. SVIBANJSKI SALON NAIVE

7. 5. – 25. 5. 1982.


Mirko Šolaja, Fazan na panju, 1980., reljef, 30×30 cm

Izmijenjena slika salona

To je već drugi Svibanjski salon naive zaredom koji se održava po promijenjenim, demokratiziranim pravilima. Prvo na sudjelovanje imaju svi, a ne samo članovi Društva naivnih likovnih umjetnika Hrvatske sa statusom profesionalnoga umjetnika, kako je to bilo na I i II salonu, pa umjesto cehovski zasnovane izložbe sada smo opet u prilici do pokažemo izložbu utemeljenu na kakvoći rado, a ne na, društvenomu položaju izložbenoga kandidata. Pri tome valja dodati da je izbor ponuđenih djela za Salon nužno subjektivan, tako da mogući prigovor na konačni odabir izložaka, postavljenih zbog povećega broja u galeriji „Mirko Virius“ i u galeriji „Dubrava“, treba uputiti piscu ovih redaka, koji je selekcionirao za izložbu predložene rodove. Neki su autori, naravno, odbijeni.

Sva izložena djela nastala su uglavnom lani ili ove godine, jer je nakana Salona do prezentira mahom noviju produkciju članstva na reprezentativnoj godišnjoj priredbi, što je uostalom prirodno. Učinili smo neke iznimke. Selektor izložbe je pozvao kipara Krešimira Trumbetaša da izlaže kao gost, cijeneći nadasve njegov rad i pribojavajući se lanjskoga slučaja, kad je kiparska sekcija (III salon) bila znatno ispod realnoga stanja u Društvu, budući su mnogi izostali.

Apstinencija među kiparima pogodila je skulptorski dio izložbe i ovaj put. Čini se da je krnjem odazivu ponajviše kumovala otežano strana transporta iz unutrašnjosti u Zagreb, po tako Trumbetaševa nazočnost donekle popunjava prazninu što je nastala u sekciji izostankom nekolikih uvaženijih članova. Na izložbu su uvršteni i kipovi pokojnoga Stjepana Bastalca, čime se DNLUH opetovano i sa zahvalnošću odužuje njegovu stvaralaštvu i primjernome, nesebičnu radu u organizaciji umjetnika.

Matija Skurjeni, bard naivne umjetnosti u nas i u svijetu, pogođen bolešću nije nažalost više aktivan, ali smo i njego htjeli na Salonu, kao i Bastalca, da mu i ovim skromnim načinom odamo dužnu čast, na što nas je potakao i nedavni izlazak njegove monografije iz pera Vladimira Malekovića. Uvršten je jedan njegov stariji crtež koji se nalozi u „Viriusu“ na prodaji. Prisutnost Pere Mandića i Save Sekulića imamo zahvaliti susretljivosti mr Bože Biškupića. Poznato je do su u DNLUH učlanjeni i umjetnici iz drugih republika, čime naše republičko društvo samo potvrđuje svoju demokratsku bit. Biškupić je pomogao da Mandićeva i Sekulićeva slika pravodobno stigne na IV salon. Sudjeluju, nadalje, neki manje poznati autori, ali ne i minorni po slikarskim postignućima,

Kalajzić, Đuka, a broj izložaka kojima ij pojedini izlagač zastupljen nije, isključivo, rezultat vrednovanja, nego i stava izlagača. Drago Sminderovac je kandidirao jedan reljef, pa je i zastupljen sa jednim djelom. Najveći broj izložaka je tri. Jedini umjetnik koji prelazi tu prihvaćenu normu, uvjetovanu nikada dovoljno prostornim sobama za izlaganje, je lvan Lacković Croata. U „Viriusu“ izlaže ulje, u „Dubravi“ tri grafička lista, koji faktički tvore jedinstvenu cjelinu: triptihon. Na dva različita mjesta izlaže i lvan Rabuzin, dva ulja u „Viriusu“ te jedan sitotisak u boji u „Dubravi“. Prihvaćeno je, naime, koncepcija da u matičnoj galeriji, u Tkalčićevoj ulici l3, budu postavljene slike, a skulpture, kao i crteži, akvareli i grafički listovi u galeriji „Dubrava“, kako bi se postiglo, s obzirom na nužnu podjelu Salona zbog količine izložbenoga materijala, kakva-takva prihvatljiva ravnoteža u cjelini prezentacije. U istomu svjetlu treba razumjeti i nastup lvana Večenaja. Da bude predstavljen crtežima, a ne i slikama, odlučio je on sam, predloživši za Salon dva crteža manjega formata iz stalne prodajne ponude u galeriji „Virius“. Eugen Buktenica ima samo jedno ulje, jer je to jedno ulje i poslao, kao i Antun Bahunek ili Martin Mehkek, da spomenemo neke od poznatijih.

U svemu se za IV svibanjski salon naive prijavilo 106 slikara, grafičara i kipara, koji su poslali 220 radova. Od togo sam odabrao 95 izložaka od 48 slikara i grafičara te 20 kipara. U usporedbi s lanjskim Salonom kandidirao se i izlaže veći broj umjetnika Kako sam gledao više na radove nego na imena, dogodilo se da se slika Salona donekle izmijenila.

Možda bi u povodu IV salona trebalo još reći da je to posljednja skupna izložba u dosadašnjoj galeriji Društva u Tkalčićevoj 13 (posljednja samostalna izložba bila je ona od Marice Mavec-Tomljenović, od l3. travnja do l. svibnja). Tko zna koji će tek Salon biti u novoj galeriji, nekoliko kuća dolje u istoj ulici, u zgradi koju tek treba privesti svrsi, jer je trenutno u lošemu stanju. To nas obvezuje da ponovo i sami materijalno potpomognemo brži dovršetak povijesno privlačne kuće no broju 14, da ne podne sav trošak na teret općinskoga SIZ-a kulture, koji i tako ima silne obveze spram najrazličitijih kulturnih ustanovo i pojedinaca na svomu području. Međutim, afirmirao bih ovdje misao novoga predsjednika DNLUH-a, lvana Rabuzina, da jednako kao što je postojeća galerija bila izražaj aktivnoga odnosa članstva naspram revitalizacije Tkalčićeve, o čemu se u zadnje vrijeme dosta govori i polemizira, s obzirom na veće adaptacione zahvate u dijelu ulice do Krvavoga Mosta, da će i buduća galerija na novoj adresi jednako lako označiti istu, nepromijenjenu ljubav i zanimanje za odgovarajuću, dostojnu obnovu ove stare pučke ulice u srcu Zagreba. „Mi umjetnici – kože Rabuzin – moramo u tomu pogledu prednjačiti“.

Josip Škunca


Stjepan Škvorčić, Umorni svirači, 1981., orah, visina 44 cm


Mato Tijardović, Bračni drugovi, 1979., drvo, visina 31 cm


Zdenko Grgeljac, Sreća, 1981., lipa, visina 33 cm


Zlatko Grgeljac, Bliskost, 1982., kruška, visina 31 cm

Josip Generalić rođen je 1936. u Hlebinama. Živi u Zagrebu. Izlaže od 1954. godine na mnogobrojnim kolektivnim, a od 1959. godine na devedesetak samostalnih izložbi u zemjli i inozemstvu. 

Katalog:
1. Kod stola, 1981., akvarel/papir, 21×18 cm


Ivan Lacković Croata rođen je 1932. godine u Batinskoj (Podravina). Živi u Zagrebu. Izlagao je na 300 kolektivnih izložbi u zemlji i svijetu, te na osamdeset samostalnih u svim važnijim gradovima kod nas i u inozemstvu. 

Katalog:
1. Breme, 1981., bakropis, 47,5×32,5 cm
2. Ruže, 1981., bakropis, 47,5×32,5 cm


Ivan Rabuzin rođen je 1919. godine u Ključu kod Novog Marofa, gdje i danas živi. Slika od 1946. godine. Sudjelovao je na 300 kolektivnih izložbi u zemlji i svijetu. Samostalno izlaže od 1956. godine na preko pedeset izložbi kod nas i u inozemstvu. 

Katalog:
1. Pejzaž, 1982., serigrafija, 50×70 cm


Karel Umek Kazoli rođen je 1936. godine. Živi u Čakovcu. Izlaže od 1975. godine na kolektivnim izložbama u Varaždinu, Čakovcu, Ludbregu, Ivancu, Zagreb, Svetozarevu, Ptuju, Splitu, Bledu, Beogradu, Linzu, Koprivnici, Rijeci, Lenjingradu, Beču i dr. Samostalno je izlagao u Varaždinu, Varaždinskim Toplicama, Čakovcu, Zagrebu i Rijeci. 

Katalog: 
1. Mala enigmatika, 1982., grafika, 45×35 cm
2. Barijera, 1982., grafika, 45×35 cm


Ivan Večenaj rođen je 1920. godine u Goli, gdje i danas živi. Slika uljem od 1954. godine. Sudjelovao je na preko 200 kolektivnih izložbi u zemlji i svijetu. Samostalno je izlagao u Koprivnici, Varaždinu, Zagrebu, Splitu, Milanu, Crikvenici, Torinu, Hlebinama. 

Katalog:
1. Pastiri, 1981., tuš/papir, 49,5×35 cm
2. Cvijeće, akvarelirani crtež, 43×35 cm


Mladen Vukelić Moro rođen je 1921. godine u Opatiji. Živi u Zagrebu. Crtanjem se bavi od 1965. godine. Od 1970. godine izlagao je na nekoliko kolektivnih izložbi u Amsterdamu, Baselu, Beču, Grazu, Lenjingradu, Beogradu, Trebnju, Zagrebu, Zlataru, Sanskom Mostu, Vrbovcu, Novom Sadu, Rijeci, Rovinju, Pazinu i dr. Samostalno je izlagao u Beogradu, Lenjingradu, Karlovcu, Krapini, Samoboru, Zlataru, Trebnju, Zagrebu, Vrbovcu, Rijeci, Senju, Opatiji i dr. 

Katalog:
1. Vela vala, 1981., crtež tušem, 35×50 cm
2. Stari dvori, 1981., crtež tušem, 35×50 cm


Drago Belina rođen je 1928. godine u selu Klupci u Hrvatskom Zagorju. Živi u Gubaševskom Proseniku kod Velikog Trgovišća. Kipari od 1964. godine. Sudjelovao je na preko 50 kolektivnih izložbi u Trebnju, Zagrebu, Sisku, Kostenjevici, Samoboru, Beču, Grazu, Novom Vinodolskom, Zlataru, Svetozarevu, Karlovcu i dr. Samostalni je izlagao u Zagrebu, Dubrovniku, Začretju, Zlataru.

Katalog:
1. Majka i dijete, 1982. orah, visina 40 cm
2. Stolar, 1982. orah, visina 40 cm
3. Zamišljena djevojka, 1982. orah, visina 40 cm


Dragica Belković rođena je 1931. godine. Živi u Hlebinama. Kipari od 1967. godine. Od 1968. godine izlagala na brojnim kolektivnim izložbama. Samostalno je izlagala u Hlebinama, Trebnju, Zlataru, Koprivnici, Karlovcu, Crikvenici, Torinu u Zagrebu.

Katalog:
1. Poljubac, 1982. vrba, visina 47 cm
2. Čitač, 1982. orah, visina 30 cm
3. Pospenac, 1982. orah, visina 30 cm


Josip Bičanić rođen je 1928. godine u Sadlovcu (Lika). Živi u Cerniku kraj Nove Gradiške. Kipari od 1968. godine. Od 1969. godine sudjelovao je na kolektivnim izložbama u Novoj Gradišci, Kostanjevici, Zagrebu, Hlebinama, Osijeku, Ernestinovu, Svetozarevu, Veneciji, New Yorku, Dubrovniku, Grazu, Beogradu, Zlataru, Parizu, Trebnju, Sanskom Mostu, Bologni i dr. Samostalno je izlagao  Novoj Gradiški, Bujama, Novigradu, Umagu, Grožnjanu, Zagrebu, Torinu, Zlataru, Iloku.

Katalog:
1. Trudnica, 1982., orah, visina 44 cm
2. Ljubavnici, 1982., orah, visina 43 cm


Mirko Borščak rođen je 1934. godine u Lepoglavi. Kipari od  1972. godine. Od 1975. godine izlaže na kolektivnim izložbama u Zagrebu, Splitu, Varaždinu, Ljubljani, Novom Vinodolskom. Samostalno je izlagao u Zagrebu 1981. godine.

Katalog:
1. Stidljivka, 1981., kamen, visina cm


Zdenko Grgeljac rođen je 1950. godine u Karlovcu, gdje i danas živi. Kipari od 1973. godine od kada i sudjeluje na kolektivnim izložbama u Karlovcu, Zagrebu, Beogradu, Trebnju, Osijeku, Svetozarevu, Petrinji, Glini, Beču, Grazu, Ljubljani, Varaždinu, Čakovcu, Novom Mestu, Münchenu i dr. Samostalno je izlagao u Karlovcu, Zagrebu, Beogradu, Trebnju, Gospiću, Kranju, Sevnici.

Katalog:
1. Sreća, 1981., lipa, visina 33 cm


Zlatko Grgeljac rođen je 1955. godine. Živi u Karlovcu. Kipari od 1969. godine. Od 1971. godine sudjelovao je na kolektivnim izložbama u Karlovcu, Zagrebu, Slunju, Beču, Grazu, Svetozarevu, Kragujevcu, Gospiću, Otočcu, Zadru, Rijeci, Beogradu, Senju i dr. Samostalno je izlagao u Karlovcu, Beogradu i Sevnici.

Katalog:
1. Bliskost, 1982., kruška, visina 31 cm


Midhat-Midho Hrnčić rođen je 1947. godine u Ključu. Živi u Sanskom Mostu. Kipari od 1969. godine. Od 1971. godine sudjeluje na kolektivnim izložbama u Sansko Mostu, Ključu, Zenici, Sarajevu, Zagrebu, Banja Luci, Rijeci, Beogradu, Sokobanji i dr. Samostalno je izlagao u Sanskom Mostu, Lušci, Palanci, Bosanskoj Dubici, Kikindi i Ključu.

Katalog:
1. Mudre glave, 1981., brijest, visina 51 cm


Franjo Kovačić rođen je 1920. godine u selu Trepče kod Đurđevca. Živi u Zagrebu. Kipari od 1971. godine. Od 1975. sudjelovao je na 35 kolektivnih izložbi u Zagrebu, Svetozarevu, Samoboru, Splitu, Đurđevcu, Križevcima, Parizu, Bjelovaru, Bologni i dr. Samostalno je izlagao u Zagrebu i Đurđevcu.

Katalog:
1. Dečko, 1981., brijest, visina 25 cm
2. Raj, 1982., reljef, mahagonij, 35×51 cm
3. Gizdava, 1981., brijest, visina 32 cm


Đorđe Kreća rođen je 1936. godine u Budimlić Japri kod Sanskog Mosta. Živi u Zagrebu. Kipari od 1965. godine. Od 1966. godine sudjelovao je na stotinjak kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Samostalno izlagao u Zagrebu, Splitu, Amsterdam i Sanskom Mostu.

Katalog:
1. Starina Novak, 1982., kruška, visina 43 cm
2. Japodski kralj, 1981., kruška, visina 58 cm
3. Svetac, 1981., reljef, kruška, 63×20 cm


Nedjeljko Mušac rođen je 1928. godine. Živi u Osijeku. Kipari od 1947. godine kada i izlaže na brojnim kolektivnim izložbama. Samostalno izlagao u Našicama, Zagrebu, Osijeku, Čepinu i Iloku.

Katalog:
1. Obitelj, 1974., divlja trešnja, visina 43 cm


Zvonimir Pasanović rođen je 1942. godine u Osijeku, gdje i danas živi. Kipari od 1976. godine. Od 1978. izlagao je na kolektivnim izložbama u Osijeku, Apatinu, Vrginmostu, Svetozarevu, Zagrebu, Vukovaru, Belišću, Stuttgartu, Bologni i dr. Samostalno izlagao u Osijeku.

Katalog:
1. Sijač, 1982., drvo, visina 35 cm


Drago Sminderovac rođen je 1919. godine u Slunju. Živi u Zagebu. Kipari od 1968. godine. Sudjelovao je na preko 100 kolektivnih izložbi u Kostanjevici, Zlataru, Zagrebu, Sanskom Mostu, Trebnju, Svetozarevu i dr. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Beogradu, Krapini, Samoboru, Hemmeru, Zlataru.

Katalog:
1. Ljubav, 1981., kovani bakar, visina 120 cm


Josip Šimić rođen je 1947. godine. Živi u Virovitici. Kipari od 1972. godine od kada i sudjeluje na kolektivnim izložbama u Zagrebu, Beogradu, Barču. Virovitici, Osijeku, Iloku, Svetozarevu i dr. Samostalno je izlagao u Virovitici.

Katalog:
1. Mrazovače, 1981., kruška, visina 10 cm


Stjepan Škvorić rođen je 1924. godine u selu Magić Mala kraj Nove Gradiške. Kipari od 1968. godine. Izlaže od 1968. godine na preko 100 kolektivnih izložbi u Novoj Gradiški, Zagrebu, Hlebinama, New Yorku, Zlataru, Osijeku, Svetozarevo, Trebnju, Ernestinovu, Rimu i dr. Samostalno izlaže od 1972. godine u Dubrovniku, Novoj Gradiški, Piranu, Biogradu n/m, Opatiji i Zadru.

Katalog:
1. Umorni svirači, 1981., orah, visina 44 cm


Mirko Šolaja rođen je 1939. godine . Živi u Ludbregu. Slika od 1975. godine. Izlaže na mnogim kolektivnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Samostalno je izlagao oko 50 puta.

Katalog:
1. Fazan na panju, 1980., reljef, 30×30 cm


Mato Tijardović rođen je 1947. godine u Ernestinovu. Živi u Osijeku. Kipari od 1964. godine od kada i izlaže na niz kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Samostalno izlagao u Dubrovniku, Osijeku, Vinkovcima, Ernestinovu, Vukovaru, Zagrebu, Novom Sadu, Kninu, Drnišu i dr.

Katalog:
1. Bračni drugovi, 1979., drvo, visina 31 cm


Krešimir Trumbetaš rođen je 1936. godine. Živi u Zagrebu. Kipari od 1967. godine. Od 1970. godine sudjeluje na kolektivnim izložbama u Zagrebu, Luganu, Hlebinama, Bjelovaru, Ljubljani, Mainzu, Parizu, Londonu, Chichagu, Indianapolisu, Ernestinovu, Stuttgartu, Beču i dr. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Koprivnici, Hlebinama, Samoboru i Bjelovaru.

Katalog:
1. Dvoje, 1980., kruška, visina 79 cm
2. On, 1978., kruška, visina 67 cm


Jozo Vila rođen je 1938. godine. Živi u Zagrebu. Kipari od 1975. godine. Od 1978. godine sudjeluje na kolektivni izložbama u Zagrebu, Beogradu, Krškom, Križevcima, Bologni, Samostalno je izlagao u Novom Vinodolskom, Linzu, Krapini, Riminiju i Buzetu.

Katalog:
1.Kumek Jura, 1977., drvo, visina 35 cm


Jože Volarič rođen je 1932. godine u Banovoj Jarugi. Živi u Kranju. Kipari od 1970. godine. Sudjelovao je na stotinjak kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Samostalno je izlagao u Bogenšperku, Jesenicama, Kranju, Ljubljani, Bledu, Bohinjskoj Bistrici, Sanskom Mostu, Zlataru, Svetozarevu, Banja Luci, Beogradu, Hlebinama, Zagrebu i dr.

Katalog:
1.Moje susjede, 1981., el. zavareni čelik, visina 33 cm


Vjekoslav Žnidarec rođen 1931. godine. Živi u Ernestinovu. Izlagao je na preko 70 izložbi u zemlji i inozemstvu: Osijek, Zagreb, Brođanci, Ernestinovo, Vinkovci, Cetinje, Poreč i dr.

Katalog:
1.Napredni seljak, 1980., drvo, visina 50 cm


Josip Šimić, Mrazovače, 1981., kruška, visina 10 cm


Franjo Kovačić, Dečko, 1981., brijest, visina 25 cm


Midhat-Midho Hrnčić, Mudre glave, 1981., brijest, visina 51 cm


(iz knjige dojmova)

Skip to content