EDITH MERLE

Stroj za ručavanje – 29. 9. – 15. 10. 1980.


(naslovnica kataloga)

Edith Merle novo je ime u raznolikom v svijetu naše keramike. Rekao bih odmah i novo ime u svijetu nase keramičke skulpture, i skulpture uopće.

Za te tri godine koliko se bavi kerami­kom (od 1976.) Edith Merle ne samo da je dobila nekoliko nagrada za svoj rad, i bila pozivana na važne keramičke (se­lektivne, pozivne i reprezentativne) iz­ložbe u zemlji i svijetu, i priredila 4 sa­mostalne keramičke izložbe (…), već se je, kao izričito osebujna, nekonvencio­nalna, stvaralačka postavka, vrlo uvjer­ljivo i razložno afirmirala u svijesti naše suvremene likovne situacije, bez obzira na disciplinarna ograničenja (ili odre­đenja).

Vlado Bužančić
(Iz predgovora u katalogu samostalne iz­ložbe u Galeriji „Spektar“, 5. 6. — 1. 7. 1979.)

Katalog:
1. Aja ptica, 1978./1980., visoko paljena keramika
2. Bolesnica, 1978./1980., visoko paljena keramika
3. Josipa, 1978./1980., visoko paljena keramika
4. Josef, 1978./1980., visoko paljena keramika
5. Jerald, 1978./1980., visoko paljena keramika
6. Kazimir, 1978./1980., visoko paljena keramika
7. Karapanđo, 1978./1980., visoko paljena keramika
8. Karlo II., 1978./1980., visoko paljena keramika
9. Mirandolina, 1978./1980., visoko paljena keramika
10. Mudra ptica II., 1978./1980., visoko paljena keramika
11. Mudra ptica III., 1978./1980., visoko paljena keramika
12. Mudra ptica IV., 1978./1980., visoko paljena keramika
13. Ptica strašIjivica, 1978./1980., visoko paljena keramika
14. Ptica ponosnica, 1978./1980., visoko paljena keramika
15. Ptica dosadnica, 1978./1980., visoko paljena keramika
16. Rosalia, 1978./1980., visoko paljena keramika
17. Viktorija, 1978./1980., visoko paljena keramika
18. – 30. Stroj za ručavanje, 1978./1980., visoko paljena keramika

Edith Merle završila je Školu primijenje­ne umjetnosti u Zagrebu 1959., a grafiku na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu 1964. godine, u klasi profesora Mihaila Petrova. Keramikom se bavi od 1976. godine. Živi i radi u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1972. Zagreb, Galerija Dubrava
1973. Zagreb, Galerija Lotrščak
1973. Zagreb, Salon Škole primijenjene umjetnosti (sa Nadom Orel)
1975. Zagreb, Galerija umjetničke fotografije
1978. Ljubljana, Galerija Borec
1979. Beograd, Galerija grafičkog kolektiva
1979. Novi Sad, Galerija kulturnog centra „Radivoj Čirpanov“
1979. Zagreb, Galerija Spektar
1980. Zagreb, Galerija Dubrava
1980. ­Rovinj, Zavičajni muzej Rovinj

Djela na javnim mjestima (uređenje interijera):
1968. Pariz, Gaffe-bar „Anapurna“
1972. Zagreb, Restaurant „Savski mlin“
1976. Rovinj, Valalta, Restaurant „Uvala“
1979. Zagreb, IMES-a

Nagrade:
1964. Beograd, I nagrada za plakat za izložbu studenata APU
1978. Gualto Tadino, Zlatna plaketa na XVIII međunarodnom konkursu keramike
1978. Grottaglie, III nagrada (Ex Aequo) na mediteranskom kon­kursu keramike
1978. Zagreb, Diploma za vrtenu i oslikanu keramiku na izložbi zagrebačkoga suvenira
1979. Gualto Tadino, I nagrada (Ex Aequo) za servis na XIX među­narodnom konkursu keramike
1979. Rovinj, „Grisia“, Otkupna nagrada Zavičajnoga muzeja Rovinj
1979. Rovinj, Diploma na izložbi Umjet­ničke kolonije Rovinj
1980. Zagreb, Zagrebački salon, Pri­znanje za nekonvencionalni pri­stup keramici
1980. Subotica, I nagrada na IV trije­nalu jugoslovenske keramike (Ex Aequo)
1980. Rovinj, „Grisia“, Nagrada „La bat­tana“ (Ex Aequo)


(iz knjige dojmova)

Skip to content