IVANA ŽILJAK STANIMIROVIĆ I VILKO ŽILJAK

21/12/12 Stop the final countdown – 3. 12. – 27. 12. 2012.


Ivana Žiljak Stanimirović


Ivana Žiljak Stanimirović


Ivana Žiljak Stanimirović

Ivana Žiljak Stanimirović rođena je 26. siječnja 1978. godine u Zagrebu. Nakon završene gimnazije i srednje muzičke škole upisala je Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2001. godine na temu „Korporativni identitet Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu“. Od svibnja 2001. godine zaposlena je kao asistent na Grafičkom fakultetu u Zagrebu gdje završava poslijediplomski studij. Godine 2005. magistrirala je na Grafičkom fakultetu, a 2007. i doktorirala. Godine 1997. položila je ispit na Ministarstvu pomorstva, prometa i veza za sportskog pilota zrakoplova „private pilot licenece“. Od tada se aktivno bavi pilotiranjem i fotografiranjem iz zraka. Aktivno djeluje na području grafičkog dizajna, realizirani su joj brojni radovi poput plakata za predstave i koncerte, kalendari, te vizualni identiteti i identiteti ambalaže proizvoda, opreme knjiga i časopisa. Radove je izlagala na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je 1. nagrade Design center Linz-a za kalendar „Apple Machintosh“ 2001. godine. Na 33. hrvatskom salonu inovacija INOVA 2008. osvojila je zlatno odličje i nagradu za najboljeg hrvatskog izlagača za prikaz patenta „Sigurnosna grafika s infracrvenim bojama“. Do sada je objavila preko 40 znanstvenih i stručnih radova. Redovni je član Hrvatskog društva dizajnera i Art Directors Cluba New York.

Vilko Žiljak rođen je u Svetom Ivanu Zelini 18. prosinca 1946. godine. Od 1959. živi u Zagrebu gdje se i školuje. Nakon gimnazije, studira na Prirodoslovno matematičkom fakultetu gdje je 1973. godine stekao naslov “diplomirani inženjer eksperimentalne fizike”. Doktorirao je 1981. godine na Elektrotehničkom fakultetu i stekao naslov “doktor tehničkih znanosti iz područja računalnih znanosti”. U stalnom radnom odnosu je od 1970. godine. Zaposlen je na Grafičkom fakultetu od 1982. gdje radi kao profesor i voditelj katedre za tiskarski slog i računarsku tehniku. Profesor je na posljediplomskim studijima: fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Medicinski, Građevinski, Grafički i Ekonomski fakultet. Na dodiplomskim: Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu te Studij Informatike na zagrebačkom veleučilištu. Izabran je 1982. godine u znanstveno nastavno zvanje znanstveni suradnik i docent za grupu predmeta: računarska tehnika i simulacijski jezici iz područja računarskih znanosti na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu. U višeg znanstvenog suradnika 1986., a izvanrednog profesora za grupu predmeta tiskarski slog i računala izabran je 1987. godine. U znanstvenog savjetnika i redovitog profesora za predmete slog i računarska grafika izabran je 1999. godine. U redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2004. godine. Dopredsjednik je Akademije tehničkih znanosti hrvatske. Od 1983. do 1987. bio je dekan Više grafičke škole. Od 1973. počinje izlagati grafičke listove i mape, te kompjutorske grafike u galerijama širom svijeta . Početkom  osamdesetih godina napisao je scenarij za dvadesetak filmova o informatici za koje je komponirao muziku i animaciju računalom. O njegovim grafikama i o likovnom radu iz sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća objavljena mu je monografija 1996. godine. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content