IVAN VEČENAJ

Sakralni i svjetovni motivi – 4. 12. – 31. 12. 2012.

IVAN VEČENAJ – LEGENDA HRVATSKE NAIVNE UMJETNOSTI

Ivan Večenaj zaista je legenda suvremene hrvatske umjetnosti. Iako je kasno počeo slikati, on se to usudio u pedesetim godinama života, što govori o iznimnoj snazi i samouvjerenošću. Gledao je kao dijete svog oca, kako zimi boja ono što je radio ljeti, i tu svoju živu ljetnu prirodu prinosi na drvo, jer je ono Goli blisko. Staklo u Golu stiže poslije rata i to u ruke Ivana Večenaja, spasonosno. On staklo njeguje, u njemu se ogledava, na njega pokušava prenijeti svoj doživljaj rata i svih križeva koje je prošao. To je vidljivo u njegovoj prvoj fazi, gdje se vidi da je morao pobjeći u religijski svijet, a kako i ne bi, kad su neki htjeli da on boja samo jednom bojom, kako bi bila što prepoznatljiva.

On je tu fazu snagom duha preporodio, a u drugoj je fazi putem leptira odletio u nebo i tamo u svemiru i kozmosu pronašao vidljive likove koji su se spustili na golu i dobro dočekani, zauvijek. Ratari, majke koje vode krave, kosci koji idu u polje, svi su oni složni jer čekaju da dođe nedjelja, kako bi zaplesali ples veselja. Svatovi, kojih ima na pretek, skidaju svoje kape i i bacaju ih putnicima namirnicima, koji posjećuju Prekodravlje, a ujedno i plaču, što je to danas mrtvo, što je nihilističko i kako se probuditi u posljednje vrijeme spasa.

Mirotvorstvo i susreti sa svakim dobronamjernikom, pridonese da njegov prostor bude sabor dobrih rasprava, budućim naraštajima,. Imao je snage i vremena da svojim Golskim likovnim izrazom, probudi globalna sela, da ne srljaju u maglu, moderne civilizacije. Stoga nakon navedena djela koja nudimo, budu pažljivo motrena.

Ivica Jurjević

 

Popis izloženih radova.
1.-16. Crteži

Ivan Večenaj rođen je 18. svibnja 1920. godine u selu zvanom Gola u Podravini u seljačkoj obitelji. Završio je četiri razreda pučke škole među najboljim učenicima i pokazuje već onda veliku nadarenost u crtanju i slikanju, kao i poslije škole. Pripada tzv. Hlebinskoj školi naivnih slikara sa kojima grupno i samostalno izlaže na nekoliko stotina izložaba po čitavom svijetu. Dobitnik je mnogih nagrada i priznanja. Uz svoj slikarski rad bavi se pisanjem i sakupljanjem jezičnog blaga i poslovica tako da je i odštampan rječnik sa 12.000 starih riječi sela Gola, u podnaslovu Srednjovjekovna podravska kajkavština i knjiga sa 4.000 poslovica. Napisao je povijest svoga kraja, napisao je dva romana koji su tiskani, kao i knjigu sa tiskanih 60 pjesama, moglo bi se reći poema, od kojih su neke uglazbljene sa izdanim CD-om. Sakupljač je i starog etnografskog blaga pa je tako svoju rodnu kuću pretvorio u etnografski muzej. Živi i radi u Goli.

Organizator:
Hrvatska dijaspora djeluje od 2002. godine. Prva je registrirana udruga koja promiče izvornu hrvatsku Kulturu, svojim manjinama i sunarodnjacima diljem svijeta. Preko pisane riječi, slike i glazbe, želi biti čvrsto ukorijenjena u hrvatske kulturne centre i ustanove iseljenog hrvatskog naroda. Dosada je načinila niz likovnih i drugih manifestacija u zemlji i inozemstvu, koje su široj javnosti poznate. Izložba legende hrvatske naivne umjetnosti Ivana Večenaja, ujedno je priznanje hrvatskoj umjetnosti, a nama ujedno poveznica sa kulturnim ustanovama kod nas i u svijetu, koje gaje bliskost sa našim programima.

Skip to content