HELMUT BÖNITZ I HENRY HINSCH

28. 9. – 25. 10. 1971.

 

HELMUT BÖNITZ

Tempera – acryl – gvaš

Bonitz eksperimentira mnogostruko bojom kod istog motiva i tu pos­tiže izvanredne efekte. Ponekad varira formu kod istog motiva. Osnovna kompozicija nije isključivo grafička već u stvari slikarska, svuda se osjeća kičica i njezina intervencija na površini u vidu slobodnih figu­racija i bez oštrih rubova u tradicionalnom grafičkom smislu. On daje motiv dvodimenzionalno. To je imaginarni svijet u kome se miješa dinamika i statika, s dominacijom dinamike. Promatrač se stalno nalazi pred šifrom i vlastitom Bonitzovom simbolikom čije tumačenje- završava zabunom. Njegova ljubav prema fabuliranju stoji u znaku bes­krajne igre bojom. Sredstva kontrasta služe mu u smislu dinamike i u smislu muzike date sredstvima slikara. Naročito u zadnjim radovima mogu se pojedine varijacije protumačiti kao likovni prikaz cijelih partitura. Postekspresionizam je kod njega očit, tako se tu prožimlju dvije faze njegove vlastite prošlosti; muzika i nenadoknađena mogućnost iživljavanja u apstrakciji u doba njezinog najjačeg rascvata. Bonitz koristi offset jer mu omogućuje beskrajno bogatstvo nijansi­ranja. Većinom se služi temperom na djelomično transparentnom i zgužvanom papiru, tu treba još spomenuti acryl i gvaš. U biti Bonitz je vrlo interesantan slučaj u eksperimentalnom smislu, jer je dokazao da isti motiv, ista kompozicijska osnova, kod novog tretiranja bojom, daju sasvim nova i jednakovrijedna ostvarenja, kao i prvobitni original, a time je narušio stare i već ustaljene norme.

Vladimir Milak

 

Helmut Bonitz rođen je 23. 9. 1914. u Gottingenu, SRNJ., gdje završava osnovnu školu i gimnaziju. Kasnije je koncertni majstor školskog orkestra. Nastupa i u akademskom zboru pod vodstvom Fritza Lehmanna. Tu se najviše izvode stari majstori. Poslije Gimnazije odlazi u školu za plakarsku umjetnost, dekoracije i sajamsko uređi­vanje u Leipzig. Nakon tri godine završava nauk. S 21. godinu dobiva prvu nagradu za uređenje Leipziskog sajma. Dvije godine bavi se tim zanatom. S 25. god. postaje šef dekorterskih izvođenja. Godine 1941. ranjen je i kao invalid otpušten iz vojske. Od. 1941. do 1945. polazi umjetničku akademiju u Leipzigu, Akademije fur Graphik and Buchgewerbe. Tu se uglavnom bavi portretima, anatomskim studijima i slikanjem akata. Od 1945. živi kao slobodni umjetnik. Slika uglavnom pejsaže i portrete. Godine 1945. ima prvu samostalnu izložbu. Od 1950. zapošljava se kao grafičar za opću upotrebu (Gebrauchsgraphiker), ali se i dalje bavi slikarstvom. U Gottingenu dolazi pod jak utjecaj Henrya Hinscha. Od njega dobiva prve impulse i teoretske osnove za svoj kasniji slikarski razvoj.

Studijska putovanja: 1943. Klingenthal, Vogland s prof. Buhe. 1958. Italija s prof. Hausmannom, 1945.-1955. Sjeverna Njemačka, Harz Schwarzwald, Bodensee, Chimsee sa slikarom von Schliebenom. 1964. Španjolska (Malorka, Baleari). 1965.-1969. Španjolska (Ibiza, Baleari) 1969. Italija (Ischija).

Samostalne izložbe: 1957. Deutsches Theater, Gottingen. 1969. Španjolska, Ibiza (Galerija Ivan Spence). 1970. Frankfurt a/M (Hessenkolleg), Ulm (Galerija 67, Španjolska, St. Eulalia (Galerija Cn Pablo)

Grupne izložbe: 1945. Leipzig i Gottingen. 1966. Gottingen (Galerie am Wall), Clausthal Zellerfeld, Gandersheim. 1967. Gottingen (Volkshoch­schule, Museum der Stadt Gottingen. Pokretna izložba za grafiku u Zapadnoj Njemačkoj), 1969. Brussel (Centre International Rogier), Bern (Galeri Jutzi), Gottingen (BBK), 1970. Gottingen (Deutsches Thea­ter), Gottingen (Godišnja izložba BBK, Junges Theater), Brussel (Les Arts en Europe 1970), Gottingen (Međunarodni sajam umjetnosti). 1971. Hannover (Orangerie), Gottingen (Museum der Stadt Gottingen), Northeim (Heimatmuseum), Gottingen (Međunarodni sajam umjetnosti).

Popis izloženih radova:
1. Ptica odašiljač
2. Diskutant
3. Sizif
4. Lav i orao
5. Posejdonova obala
6. Orfej
7. Lopta za igranje
8. Atelje
9. Ragby
10. Antonije
11. Suton
12. Simbol mudrosti
13. Ikar
14. Riba od žice
15. Gewissper
16. Stražar
17. Onaj koji nema ništa reći
18. Crveno u smeđem
19. Krajolik I.

Mapa I (Grafike):
1. Sportska scena A
2. Sportska scena B
3. Proga­njanje
4. Jugoistočno
5. Izgon iz raja
6. Buda.

Mapa II (Grafike):
1. Pacharo
2. Nježna paučina
3. Djevojka s pticom
4. Potifar (crveno na crnim) 
5. Bubnjar

Mapa III (Grafike):
1. Tigar u ofsetu
2. Začarani morski medvjed
3. Boje se jedan drugoga
4. Early bird
5. Potifar (srebro na crnom)

 

HENRY HINSCH

Metalna plastika

Likovna kritika do sada stalno ističe snažnu i jedinstvenu umjetničku pojavu Henrija Hinscha što se očituje u relativiziranju ljudskoga bitka. On radikalno odbacuje svaki naturalizam. Želi naglasiti kompletnu razbijenost naših životnih formi, koje se uostalom ne daju shvatiti, iza kojih vrebaju demonske snage. On kombinira odbačene predmete u novu plastičnu cjelinu koja daje mogućnost mnogostruke interpretacije. U ovu grupu spadaju: Ratnik pleše kazačok, Žena s vrčom, Idol stadiona, Đavo s travnjaka, Kućni duh, Faun, Patak, Veličanstvo. U nizu plastika, koje nisu mogle biti izložene očituje se džungla civilizacije u kojoj biva mrvljen naš bitak. Preobraženi, izlomljeni i odbačeni predmeti služe tom umjetniku ne samo kao materijal već i kao gotove forme koje u novoj umjetničkoj cjelini daju raspoznati svoje porijeklo i služe kao opomena da žrvanj civilizacije izbacuje čudovišta. Veza s realnim svijetom sasvim je jasna u isti mah bježanje od njega i vraćanje k njemu. To je naročito evidentno u njegovim plastikama iza druge grupe koje su nastale iz svežnjeva zavarenih žica i šipki. Tu je dana umjetnikova, povezanost s današnjicom s aspekta industrijske civilizacije, preko jednog od njezinih masovnih artikala. To su skeleti, ponajviše, što stoje poput jarbola na pučini u vjetru. Asocijacija nas vodi do Chiricovih slika, do kipova Marina Marini. Ti kipovi: Nosač zastave, Jahač, Ribar, Ratnik s kopljem, Drugovi, Čovjek s knjigom – odražavaju neku svojevrsnu melankoličnu graciju – istodobno izoliranost u svijetu.

Vladimir Milak

 

Henry Hinsch roden je 1909. u Nikolajevu (Rusija) kao sin hamburškog trgovca. Mladost provodi u Rigi. Tu završava osnovnu školu i gim­naziju. Za vrijeme Oktobarske revolucije obitelj bježi u Njemačku (1917.). U Stettinu posjećuje Akademiju za primijenjenu umjetnost, odjel za grafiku, kod prof. Vinzensa Webera. Posredstvom upravitelja hamburške umjetničke dvorane (Kunsthalle), dr Paulija, dobiva stipendiju za Umjetničku akademiju u Berlinu. Od 1937.-1939. najbolji je đak prof. Fritz Burmanna. Oprema zidove u Berlinu i Stettinu: freske, sgrafiti, intarzije, mozaici, slike na staklu. Poslije rata započinje život slobodnog umjetnika na likovnim osnovama dobivenim preko Vinzenza Webera: Bauhaus, Brucke, Blauer Reiter. Najprije radi ekspre­sivne drvoreze, zatim slijedi period jako apstrahiranih simboličko-surealističkih djela, kasnije strukturne slike i assemblagen. Od 1956. član je e umjetničke grupacije Geviert, koja se u pronalaženju forme poziva na plastične koncepcije Stijl – pokreta. Od 1961. gomilaju se nje­gova plastična ostvarenja: reljefne slike i metalne plastike – objekt trouve. Izlagao je između ostalog: Brussel, Philadelphia, Hannover, Frankfurt a. M, Gottingen, Braunschweig, Berlin, Beč, Rim, Pariz, Basel, Bern, Lima (Peru), Kassel, Salzburg, Montreal. Brojna djela nalaze mu se po javnim i privatnim zbirkama u Njemačkoj, Italiji, Austriji, Švicarskoj, Kanadi, Engleskoj, SAD-u, Portugalu, Belgiji. Poduzimao je studijska putovanja u Italiju, Francusku, Španjolsku, Nizozemsku, Austriju, Belgiju.

Hinsch već godinama odlučno djeluje na umjetnički život u Gottingenu, a poznat je i kao predavač i pedagog. Kao pedagog djeluje na niz imena na području Gottingena na pr. Petrikat, Bonitz. Prošle godine i ove organizirao je i rukovodio međunarodnim sajmom umjetnosti u Gottingenu, jednom jedinstvenom manifestacijom u Sjevernoj Njema­čkoj. Prvi je predsjednik grupacije 34 – koja je okupila sve značajnije likovne umjetnike Gottingena i okolice, a ujedno forsira mlade talente, organizira njihove izložbe, i želi okupiti umjetnike iz svih slojeva društva.

Popis izloženih radova:
1. Ratnik pleše kazačok
2. Žena s vrčorn
3. Idol Stadiona
4. Đavao s travnjaka
5. Kućni duh
6. Faun
7. Patak
8. Veličanstvo
9. Nosač zastave
10. Jahač
11. Ribar
12. Ratnik s kopljem
13. Drugovi
14. Čovjek s knjigom


(iz knjige dojmova)

Skip to content