MITJA KOMAN

Fotografije –  14. 1. – 22. 1. 1982.

Mitja Koman jedan je od onih majstora fotografije kojemu zanat, upoznavši mu tajne, omogućava superioran izraz brojnih aspekata stvarnosti. Odgovarajući godinama zadatku profesionalnog fotografa, zaposlenog u specijaliziranoj ustanovi, Koman je rastao od fotografa profesionalca do majstora umjetnika, čija fotografija nije samo odraz viđenog, već vizija izrazitih osobnih karakteristika.

Izoštrivši senzibilitet radom na djelima starije i nove li­kovne umjetnosti (podjednako slikarstva kao i kiparstva) čiju je vjerodostojnost maksimalno poštivao, Koman je sticao ne samo izuzetnu likovnu i vizualnu kulturu, već i razvijao mogućnosti vlastitog pogleda na svijet. Fasciniran pejzažom, jedinstvom čovjeka i ambijenta slijedio je ideju njihova gotovo mitskog zajedništva. Navikao da u detalju prepoznaje cjelinu, a u ćeliji organizma njegov karakter, — nošen potrebom da estetsko dovede u bli­zinu etičkog, Koman je određeni primorski krajolik uzdigao na razinu herojske freske. Njegov portret slika okom kamere virtuoznošću i ekspresijom koja znanu topografiju čini mjestom tajanstvenog susreta prošlosti i sadašnjosti, čovjeka i sudbine. Svejedno da li hvata filigransku čaroliju plodnih oaza u kamenom bespuću kao sugestivno znakovno pismo nekog arhajskog murala, ili otkriva tektoniku i nervaturu kamena kojima priroda objavljuje svoje misterije u vječnom građenju i razgrađivanju, ili pak u nekom sker­coznom vatrometu boja i fluidu višeznačnih formi, interpretira pučke scene kao egzotiku prolaznog na planu vječnog, — Koman nam pruža univerzalnu poetsku meta­foru o prirodi i čovjeku, — metaforu slojevita značenja i vizualne ljepote. Sinteza koju vrši okom kamere, snaga kojom detalj supstituira cjelinu, slutnja esencije u pro­storima egzistencije, — neke su od odlika ovog ciklusa fotografija ostvarenih jedinstvenom podudarnošću sredstva, ideje i doživljaja.

Mladenka Šolman

Mitja Koman (1935. V. Podlog/Krško) izlaže fotografije od 1959. godine. Učestvovao na vise od 150 grupnih izložbi. Samostalno izlagao sedam puta.

Nagrade i priznanja za fotografije:
1965. Nagrada na izložbi, Titograd
1966. Plaketa B. Kidrič Narodne tehnike Jugoslavije
1967. Nagrada na izložbi fotografije, Zagreb
1967. Plaketa Fotokluba Zagreb
1967. Diploma na 5. bienalu fotografije Čovjek i more, Zadar
1968. Diploma na izložbi fotografija, Sisak
1968. Plaketa 14. Zagreb salona, međunarodne izložbe fotografije
1968. Plaketa B. Kidrič Narodne tehnike Jugoslavije
1968. Diploma Fotosaveza Jugoslavije
1968. Nagrada na međunarodnoj izložbi Sao Paolo, Brazil
1969. Medalja Stadt Gladbach
1969. Nagrada na izložbi u Domu JNA, Beograd
1969. Nagrada na izložbi fotografija, Zagreb
1969. Nagrada na međunarodnoj izložbi Cremona, Italija
1970. Nagrada i medalja International Salao fotoarte Rio de Janeiro, Brazil
1970. Plaketa Flacius, Fakulteta ekonomskih nauka Sveučilišta, Zagreb
1970. Plaketa 8. svibnja grada Zagreba
1971. Nagrada na izložbi fotografija, Doboj
1971. Diploma i zvanje zaslužni član Narodne tehnike SRH
1971. Orden rada sa srebrnim vencem
1971. Nagrada na izložbi fotografija, Sarajevo
1972. Grand Prix, nagrada, diploma i plaketa izložbe Čelik i nafta, Sisak
1972. Zvanje Artiste FIAP, Bern, Švicarska
1972. Nagrada na izložbi, Torino, Milano
1973. Diploma Agfa-Gevaert, Leverkusen, Munchen
1973. Diploma Fotosaveza Jugoslavije
1973. Nagrada i plaketa na izložbi fotografija, Zagreb
1973. Medalja Europa 73, Portugal
1974. Diploma i zvanje, Zaslužni član Salona Čelik i nafta, Sisak
1974. Diploma na izložbi Garnizona i Doma JNA, Križevci
1975. Plaketa Narodne tehnike, Zagreb
1975. Plaketa Fotokluba Zagreb
1975. Plaketa ULUPUH, Zagreb
1975. Diploma ULUPUS Majski salon, Beograd
1975. Nagrada i skulptura Zlatna krila, Narodne tehnike, Zagreb
1976. Diploma Konferencije Narodne tehnike, Beograd
1976. Diploma Narodne tehnike, Zagreb
1977. Srebrna plaketa B. Kidrič, Beograd
1977. Diploma Fotokluba Doma JNA, Zagreb
1979. Diploma na izložbi fotografija, Osijek
1979. Priznanje Fotokluba Sloboda-Vis, Vara2din
1979. Plaketa Stadt leper, Belgija
1979. Zahvala Zbirke fotografija Nacionalne biblioteke, Pariz
1981. Nagrada SUBNOR na izložbi zidnih kalendara
1981. Nagrada Grafoimpexa na izložbi zidnih kalendara


(iz knjige dojmova)

Skip to content