LIDIJA KAŠPAR-STRANIĆ

Grafička mapa Prostori –  4. 3. – 14. 3. 1976.

 

Geneza je likovne preokupacije Lidije Kašpar-Stranić i njenog priklona geo­metrijskoj apstrakciji — u tehničkom nadahnuću njena zanimanja. U sva­kodnevnom radu krije se potstrek za njena likovna istraživanja konstruk­tivističkog plastičnog izraza, dozrijeva matematičko rasuđivanje i formi­raju se metode likovnog razmišljanja.

Lidija Kašpar-Stranić zasniva svoje likovne definicije na egzistencijalnim plastično-geometrijskim činjenicama. Od njenih nas slika distancira hladna racionalnost izraza i stega sredstava — ali nas privlači napor Lidije Kašpar­-Stranić do višeznačnim relacijama i odvagnutim harmonijama oblika i boja oplemeni impersonalnost, objektivnost geometrizma i strogost mate­matičke egzaktnosti. Ova potreba objavljuje drugi pol njene umjetničke ličnosti, oblikovan u ranijem slikarskom opredjeljenju i odnjihan u njenoj likovnoj kulturi.

Sa  tako bogate inicijalne podloge dorastao je zreli mir njena razmišljanja, senzibilnost njene znatiželje i koncentracija njenih iskustava.

Slike Lidije Kašpar-Stranić odlikuje jasan tijek misli, izvjesnost koncepcije, jednostavna organizacija i intenzivna čistoća formulacije. Jednostavni oblici ne uprošćuju odnose, oni ih usmjeravaju (Robert Morris).

svoj je istraživački poligon Lidija Kašpar-Stranić uspostavila oko prostor­nog doživljaja. Njeno je polazište bilo formiranje paralelne geometrijske prostorne figure u odnosu na aksonometrijski koordinatni sustav. Kasnije će svoje predodžbe izraziti perspektivom. No uvijek će cilj njenih analiza i transpozicija ostati saznanje prostornog kontinuiteta. Instrument tih li­kovnih spoznaja tvori sklop pravilnih ploha što se povezuju u konstruk­tivno zajedništvo i meandriraju ispred apstraktnih daljina perspektive.

Pažljivim, odvagnutim položajnim promjenama Lidija Kašpar-Stranić će za­tvoriti i izredati vise autonomnih geometrijskih figura. Iako osamostaljene, to će prostorne tvorevine sačuvati napetost jedinstvenog sklopa i najav­ljivati nedogled prostornog protezanja.

Uvijek u prostornoj projekciji, geometrijski će se likovi konačno prostorno rasklopiti, razlistati u svježnjeve ili lamele koje magnetski konvergiraju prema perspektivnom središtu.

U tom procesu iluzionističkog rascjepa, u kome uz oblikovne elemente djeluje još i ritam intervala — oslobađa se svojevrsni, kontrolirani dinamizam. Lidija Kašpar-Stranić bdije nad svakim pomakom u svojim preformacijama i pozorno prati singularnu vrijednost likova i razdjeljaka, njihovo funkcionalno zračenje u prostornom poretku, u uzajamnom odnosu i u učinku cjeline.

Pomnim razmještajem ona će, poštujući geometrijsku zakonitost, sa paralelizmom ili pozicionim kontrapunktom evoluirati prema novim sadržajima.

U čitavoj promišljenoj stereometrijskoj zaigranosti (proizvoljnost ili slučajnost naime ne postoji!), sačuvana je vjernost uvijek istom oblikovnom mediju i smisao sistema njena pristupa.

Koloristička se rješenja uklapaju u trodimenzionalne relacije na slici, sudjeluju kod sačinjenja prostornog reda tj. kod središnje zamisli ovog sli­karstva, ravnomjerno zasićeno bojena polja svojom igrom uzmicanja na­dolaženja, suglasno učestvuju u afirmaciji prostornosti. Boje djeluju kao oblikovne sredstvo svojim prostorno-optičkim aktivitetom i svojim psihološkim osobinama. Na taj način forma i boja, uvijek u istančanom sazvučju tvore jedinstven pikturaini slog.

Nedvojbena je finalnost rezultata Lidije Kašpar-Stranić, pa ipak ona najavljuje i mnoštvo daljnih mogućih procesa i vizija

Čistoća problemskih postavki, snaga dosljednosti, slutnja poetskog u ra­cionalnom — imaju moć inovacije i predstavljaju još jednu sadržinsku di­menziju u našoj geometrijskoj apstrakciji, Lidija Kašpar-Stranić je izborila osobno mjesto u određenoj, istaknutoj kategoriji likovnih tendencija u nas.

dr. Vanda Ekl

 

Katalog djela:
1.-8. originalni grafički listovi iz mape Prostori u tri odnosno četiri boje, vlastita naklada, 70×50 cm, 1974./1975. (predgvor dr. Vanda Ekl)
9. Crtež priložen mapi, tuš/papir, 70×50 cm, 1976.
10. Ovitak mape
11. Ovitak mape
12. Prostori I, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
13. Prostori II, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
14. Prostori III, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
15. Prostori IV, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
16. Prostori V, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.

 

Lidija Kašpar-Stranić rođena je 1923. godine u Slavonskom brodu. Diplomirala je godine 1949. slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Marina Tartaglie. Izlagala je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 1973. dobila je Plaketu Golub mira na II. jugoslavenskoj rastavi del likovnih umetnic u Slovenj Gradecu.

Skip to content