LIDIJA KAŠPAR-STRANIĆ

Grafička mapa Prostori –  4. 3. – 14. 3. 1976.

Geneza je likovne preokupacije Lidije Kašpar-Stranić i njenog priklona geo­metrijskoj apstrakciji — u tehničkom nadahnuću njena zanimanja. U sva­kodnevnom radu krije se potstrek za njena likovna istraživanja konstruk­tivističkog plastičnog izraza, dozrijeva matematičko rasuđivanje i formi­raju se metode likovnog razmišljanja.

Lidija Kašpar-Stranić zasniva svoje likovne definicije na egzistencijalnim plastično-geometrijskim činjenicama. Od njenih nas slika distancira hladna racionalnost izraza i stega sredstava — ali nas privlači napor Lidije Kašpar­-Stranić do višeznačnim relacijama i odvagnutim harmonijama oblika i boja oplemeni impersonalnost, objektivnost geometrizma i strogost mate­matičke egzaktnosti. Ova potreba objavljuje drugi pol njene umjetničke ličnosti, oblikovan u ranijem slikarskom opredjeljenju i odnjihan u njenoj likovnoj kulturi.

Sa  tako bogate inicijalne podloge dorastao je zreli mir njena razmišljanja, senzibilnost njene znatiželje i koncentracija njenih iskustava.

Slike Lidije Kašpar-Stranić odlikuje jasan tijek misli, izvjesnost koncepcije, jednostavna organizacija i intenzivna čistoća formulacije. Jednostavni oblici ne uprošćuju odnose, oni ih usmjeravaju (Robert Morris).

svoj je istraživački poligon Lidija Kašpar-Stranić uspostavila oko prostor­nog doživljaja. Njeno je polazište bilo formiranje paralelne geometrijske prostorne figure u odnosu na aksonometrijski koordinatni sustav. Kasnije će svoje predodžbe izraziti perspektivom. No uvijek će cilj njenih analiza i transpozicija ostati saznanje prostornog kontinuiteta. Instrument tih li­kovnih spoznaja tvori sklop pravilnih ploha što se povezuju u konstruk­tivno zajedništvo i meandriraju ispred apstraktnih daljina perspektive.

Pažljivim, odvagnutim položajnim promjenama Lidija Kašpar-Stranić će za­tvoriti i izredati vise autonomnih geometrijskih figura. Iako osamostaljene, to će prostorne tvorevine sačuvati napetost jedinstvenog sklopa i najav­ljivati nedogled prostornog protezanja.

Uvijek u prostornoj projekciji, geometrijski će se likovi konačno prostorno rasklopiti, razlistati u svježnjeve ili lamele koje magnetski konvergiraju prema perspektivnom središtu.

U tom procesu iluzionističkog rascjepa, u kome uz oblikovne elemente djeluje još i ritam intervala — oslobađa se svojevrsni, kontrolirani dinamizam. Lidija Kašpar-Stranić bdije nad svakim pomakom u svojim preformacijama i pozorno prati singularnu vrijednost likova i razdjeljaka, njihovo funkcionalno zračenje u prostornom poretku, u uzajamnom odnosu i u učinku cjeline.

Pomnim razmještajem ona će, poštujući geometrijsku zakonitost, sa paralelizmom ili pozicionim kontrapunktom evoluirati prema novim sadržajima.

U čitavoj promišljenoj stereometrijskoj zaigranosti (proizvoljnost ili slučajnost naime ne postoji!), sačuvana je vjernost uvijek istom oblikovnom mediju i smisao sistema njena pristupa.

Koloristička se rješenja uklapaju u trodimenzionalne relacije na slici, sudjeluju kod sačinjenja prostornog reda tj. kod središnje zamisli ovog sli­karstva, ravnomjerno zasićeno bojena polja svojom igrom uzmicanja na­dolaženja, suglasno učestvuju u afirmaciji prostornosti. Boje djeluju kao oblikovne sredstvo svojim prostorno-optičkim aktivitetom i svojim psihološkim osobinama. Na taj način forma i boja, uvijek u istančanom sazvučju tvore jedinstven pikturalni slog.

Nedvojbena je finalnost rezultata Lidije Kašpar-Stranić, pa ipak ona najavljuje i mnoštvo daljnih mogućih procesa i vizija

Čistoća problemskih postavki, snaga dosljednosti, slutnja poetskog u ra­cionalnom — imaju moć inovacije i predstavljaju još jednu sadržinsku di­menziju u našoj geometrijskoj apstrakciji, Lidija Kašpar-Stranić je izborila osobno mjesto u određenoj, istaknutoj kategoriji likovnih tendencija u nas.

dr. Vanda Ekl

 

Katalog djela:
1.-8. originalni grafički listovi iz mape Prostori u tri odnosno četiri boje, vlastita naklada, 70×50 cm, 1974./1975. (predgvor dr. Vanda Ekl)
9. Crtež priložen mapi, tuš/papir, 70×50 cm, 1976.
10. Ovitak mape
11. Ovitak mape
12. Prostori I, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
13. Prostori II, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
14. Prostori III, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
15. Prostori IV, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.
16. Prostori V, 100×130 cm, akril na platnu, 1975.

Lidija Kašpar-Stranić rođena je 1923. godine u Slavonskom brodu. Diplomirala je godine 1949. slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Marina Tartaglie. Izlagala je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 1973. dobila je Plaketu Golub mira na II. jugoslavenskoj rastavi del likovnih umetnic u Slovenj Gradecu.

Samostalne izložbe:
1973. Zagreb, Uravna zgrada INKO-a
1973. Zagreb, Salon HDLU
1974. Sisak, Galerija muzeja Sisak
1975. Maribor, Umetnostna galerija

Skupne izložbe:
1950. Osijek, ULUH
1951. Zagreb, Likum
1953. Varaždin, Čakovec, Likum
1954. Zagreb i unutrašnjost, Likum-ova – pokretno izložba
1955. Zagreb i unutrašnjost, Likum-ova pokretna izložba
1971. Zagreb, ULUH
1972. Slovenj Gradec, I. jugoslavenska razstava likovnih umetnic
1972. Zagreb, HDLU
1973. Slovenj Gradec, II. jugoslavenska razstava likovnih umetnic
1973. Zagreb, VIII. zagrebački salon
1974. Zagreb, otkup umjetnina 1973.
1974. Zagreb, Likovne teme danas
1974. Zagreb, izložba u čast 8. ožujka
1974. Zagreb, IX zagrebački salon
1975. Zagreb, otkup umjetnina 1974
1975. Zagreb, INA – likovna izložba žena umjetnica 8. III
1975. Slavonski Brod, izložba žena likovnih umjetnica područja Slavonski Brod
1975. Zagreb, X. zagrebački salon
1975. Zagreb, stalni postav recentne hrvatske likovne umjetnosti, Galerija Karas

Nagrade:
1973. Plaketa “Golub mira”m II. jugoslavenska rastava del likovnih umetnic, Slovenj Gradec


(naslovnica kataloga)

Skip to content