IVICA ŠIŠKO

Grafički listovi –  12. 11. – 25. 11. 1979.


(naslovnica kataloga)

Bilo je dogovoreno da Ivica Šiško izloži potkraj godine u Galeriji Dubrava grafičku mapu -Julije Klović, što ju je zamislio o 400-obljetnici Klovićeve smrti (1498.-1578.); Šiško mapu nije dovršio; u međuvremenu je u Barceloni, na VII međunarodnom bijenalu sporta u likovnim umjetnostima, dobio Primer premio de grafica, pa smo pripremili izložbu u povodu nagrade. Osim odli­kovanoga diptiha Favorit II – (bakropis, akvatinta, 1976./77.) postavili smo i nekoliko listova srodne tematike. Nadamo se da do­govor o Kloviću- ostaje na snazi do sretne prilike, a sigurni smo da ni izmijenjenim postavom nismo iznevjerili očekivani likov­ni događaj u Dubravi.

U Vjesniku sam 23. listopada objelodanio razgovor: Zagrebu bi trebao grafički studio. Umjesto posebnoga predgovora izložbi, prenosim iz Šiškovog intervjua ne­koliko odlomaka koji se odnose na grafiku u nas i u svijetu.

– Mislim da je bas sada vrijeme da grafika izbori još povoljnije mjesto. Demo­kratizacija društva pogoduje demokratiza­ciji grafike i njenoj disciplinarnoj neovisno­sti. Poručio bih kolegama koji bi i jedno i drugo, to jest da slikaju i da se bave grafikom, da im to nije sretna odluka. Grafika je posve specifična discipline i hoće kompletnu ličnost.

– Uživamo u svijetu visoki ugled, to je godinama evidentno. Imamo zaista izvrsne grafičare, vi i sami znate da osvajaju broj­ne nagrade: Šutej, Berber, Aleksić, Hozo, Richter, Bernik, Nevjestić, Kragulj. Mogao bih još nizati imena. To ipak nije dovoljno da učvrstimo svoju poziciju u svijetu, mi smo mali narod, a to stalno prijeti da nas preskoče u kakvoj knjizi, u muzealnom po­stavu. Tome i sami kojiput kumujemo svo­jom nemarnošću i pasivnošću u propagandi.

– Grafika je od Durera dalje bile i ne­što drugo do samo ilustracija, a bilo je raz­doblja kad je i slikarstvo bilo uglavnom ilustracijom i sluškinjom gornjih društve­nih slojeva. Danas je drukčije. Ipak, veza s literaturom je korisna po oba medija, ako riječ ne prepričava sliku i ako slika ne pre­pričava riječ. Tada one ne gube smisao nego se u stvaralačkom kontaktu dopunjuju, a svaki medij afirmira sebe. Ja sam osobno u nekoliko navrata surađivao s književnici­ma, Tonko Maroević, Milovan Danojlić, De­pierris, i to me je suradnja uvijek iznova poticala na dalja razmišljanja i traženja u samoj grafici; radili smo na bibliofilskim knjigama sa Zbirkom Biškupić. Zašto publika teže prihvaća grafiku, ne znam, nadam se da taj nepravedni nerazmjer neće zadu­go potrajati.

Šiško je najdarovitiji grafičar u mlađoj generaciji zagrebačkoga kruga, briljantan je crtač i izvrstan slikar. Galeriji Dubrava je čast da odmah poslije perspektivnoga grafičara i isto tako vrsnoga crtača i slika­ra, Ljubomira Stahova, predstavi općinstvu i Ivicu Šiška, Stahovljeva kolegu. Oni skupa tvore novu grafičku jezgru poslije Šuteja, Nevjestića, Brace Kuduz, Friščića i još neko­licine iz srednje generacije, nagovješćujući stvaralački kontinuitet spomenutoga kruga, odnosno škole. Zahvaljujemo se obojici i ovom prigodom na suradnji.

Josip Škunca

Katalog:
1. U pomaku, bakropis/akvatinta, 70×90 cm
2. Favorit II, bakropis/akvatinta, 75×90 cm
3. Pad, bakropis/akvatinta, 60×80 cm
4. Pad II, bakropis/akvatinta, 60×80 cm
5. Aplikacija prostora, akvatinta, 75×90 cm
6. Aplikacija prostora II, akvatinta, 75×90 cm
7. Aplikacija prostora III, akvatinta, 75×90 cm
8. Aplicirani pomak, akvatinta, 60×80 cm
9. Ptica, akvatinta, 60×80 cm
10. Ptica II, akvatinta/bakropis, 60×80 cm
11.-22. Danteomanija, bibliofilska knjiga s tekstom Tonka Maroevi6a, 12 grafika
23.-34. Zimovnik, bibliofilska knjiga s pjesmama Milovana Danojlića, 12 grafika
35.-46. Contre la mort flaque, bibliofilska knjiga s pjesmama Jean-Louis depierrisa, 12 grafika
47.-52. Teber, grafička mapa, 6 grafika

Danteomanija, Zimovnik, Contre la mort flaque i mapa Teber, obje­lodanjeni su u suradnji s autorima i Zbirkom Biškupić.

Ivica Šiško rođen je 1946. u Livnu. Školu primijenjene umjetnosti završio je 1966. u Sa­rajevu, a Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1974., u klasi profesora Baće. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hege­dušića i Ljube Ivančića. Završio je postdiplom­ski studij na ALU u Zagrebu, kod profesora Baće. U vlastitoj nakladi objavio je Grafičke mape: Pad (1974.) i Skice (1976.), a u suradnji sa Zbirkom Biškupić i autorima bibliofilske knjige: Danteomanija (Iris 2, 49 primjeraka), s tekstom Tonka Maroevića; Zimov­nik (Vid 2, 37 primjeraka), s pjesmama Mi­lovana Danojlića; Contre la mort la flaque (Arbor 4, 57 primjeraka), s pjesmama Jean­-Louis Depierrisa, te mapu grafike Teber (23 primjeraka).

Samostalne izložbe:
1964. Livno, Dom kulture
1968. Sarajevo, Malo pozorište
1976. Beograd, Galerija doma JNA
1976. Komiža, Galerija Đuro Tiljak
1977. Zagreb, Izložbeni salon doma JNA
1978. Zagreb, Salon Schira
1979. Livno, Narodni univerzitet Livno

Nagrade:
1971. Zagreb, II. salon mladih, 7 sekre­tara SKOJ-a
1975. Rijeka, VIII. bijenale mladih, Nagra­da za slikarstvo
1977. Zagreb, VI. zagrebačka izložba ju­goslavenskog crteža, Otkupna na­grada Moderne galerije Ljubljana
1977. Zagreb, IX. salon mladih, Nagrada za grafiku
1978. Sombor, VI. trijenale savremenog jugoslovenskog crteža, Otkupna nagrada 18. likovne jeseni
1979. Barcelona, VII. međunarodni bije­nale


(iz knjige dojmova)

Skip to content