ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI / TOGETHER IN DIVERSITY

Izložba polaznika tečajeva Narodnog sveučilišta Dubrava i Kulturnog centra XIII. okruga Budimpešte – 18. 6. – 19. 6. 2010.

PRILOG PROJEKTU ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI

Koliko god bila poznata, pa i općeprihvaćena činjenica da je likovni jezik danas i najrasprostranjeniji i najutjecajniji, a napose pak u kontekstu poimanja novih vizualnih medija, ipak se ona ukazuje i novom i drugačijom, u kreativnoj interpretaciji izraženoj u klasičnim medijima. Jer, upravo u njoj iščitavamo da su klasični, tj. tradicionalni mediji izdržali konkurenciju novih medija i njihovih, često dinamičnijih i atraktivnijih oblika izražavanja u djelima brojnih suvremenih umjetnika. Ovome u prilog govori ne samo stvaralaštvo velikih umjetnika, koji su u njima obilježili svoje doba, već i stvaralaštvo na drugoj, skromnijoj razini, dakle, onih koji se tek upućuju u osnove metjerske kulture i znanja kao temeljne pretpostavke za izražavanje u mediju slike, crteža, skulptura… Upravo u tome se i prepoznaje jedna od odlika ove izložbe koja potvrđuje vitalnost medija i u sadašnjem trenutku kao i iznimno veliko zanimanje za nju, od djece do odraslih, čija se kreativnost usmjerava i obogaćuje kroz edukacijski likovni program Narodnog sveučilišta Dubrava. Rezultati tako koncipiranog programa ove izložbe ukazuju na visoku razinu koju su brojni polaznici, svladavši već rečene pretpostavke, uspjeli realizirati u svojim djelima. Stoga, suradnja s Kulturnim centrom XIII. okruga Budimpešte, potvrđuje da je likovna razina polaznika edukacijskog programa apostrofirana i ovom izložbom kao uspješnom i na međunarodnoj razini između dvaju institucija bliskog programskog djelovanja. Ponovno je naglašena činjenica da su bliski partneri i u promicanju tradicionalnih vrijednosti u klasičnim likovnim medijima, u gotovo svim oblicima, u generacijskim “nijansama” i autorskim razlikama koje se međusobno ne potiru već kreativno prožimaju i obogaćuju u zajedničkoj suradnji.
                                                                                   
Milan Bešlić


Matilda Tomljenović

CRTANJE I SLIKANJE

Voditeljica: Diana Sokolić

Polaznici:
Silvija Barjaktarić / Margareta Belančić / Kristina Benić / Ivana Blažević / Vera Budor / Nikolina Čale / Sandra Čanžar / Monika Čepek / Marija Ćužić / David Damjanović / Dora Damjanović / Šimun Damjanović / Filip Dutina / Lucija Franić Novak / Mladen Fröhlich / Ružica Galunić / Felicia Gavrić / Marta Hajdina / Lidija Ivančić / Vesna Jurkovac / Leona Kandrač / Božica Karasić / Helena Karić / Ivan Ruševljan / Iva Kostić / Josip Lončar / Karolina Majer Ribarić / Kristina Martinović / Antonija Matica / Anita Mihovilović / Marija Morožin / Emma Mršić / Spomenka Mršić / Delara Navaey / Ebtehay Navaey / Petar Novak / Stela Oroz / Karla Pavić / Petra Piškor / Silvia Požega / Valentina Pregorec / Petra Rastić / Ana Salaji / Katarina Serdar / Ivana Stećuk / Damir Stipić / Filip Stolnik / Biljana Svorcan Milošević / Stanislava Svorcan / Dragica Šujica / Lucija Tomić / Matilda Tomljenović / Tena Tuškan / Ivan Vaselić


Branka Petrić Orešić

KERAMIKA

Voditeljica: Diana Sokolić

Polaznici:
Biljana Fluka / Marija Bučar / Zlata Fištrek / Nada Gjivoje / Jelka Krlić / Branka Petrić Orešić / Ivanka Lončar / Pero Lončarević / Marica Marohnić / Dušanka Pavela / Vlatkica Prpić 


Valerija Banovac

MALA ŠKOLA ILUSTRACIJE I STRIPA

Voditeljica: Branka Hollingsworth Nara

Polaznici:
Valerija Banovac / Lovro Borovec / Luna Cecelja Martinkec / Martin Crnički / Josip Gajski / Grgur Grlić Radman / Petar Hegedić / Kristijan Ilibašić / David Jankulovski / Antun Zvonimir Kovač / Filip Šviglin / Luka Zec 


Klara Krišto

MALA ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Voditeljica: Janja Jukić

Polaznici:
Hrvoje Ivan Dodig / Klara Jakopaš / Anita Josić / Klara Krišto / Neva Kraft Soić / Leona Matejka / Fanny Minić / Karla Paola Molc / Marija Radoš / Josip Novak / Sara Radoš / Ivana Roubin / Ivan Sakan / Katarina Šekutor / Sonja Vajdić   


Sandra Pajeska

RADIONICA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Voditeljica: Mirjana Kranželić

Polaznici:
Tonica Flegar / Janja Jukić / Nevenka Kučera / Nevenka Čizmić / Sandra Pajeska / Vesna Pondeljak 


Siniša Ljubić

FOTOKLUB NARODNOG SVEUČILIŠTA DUBRAVA

Voditelj: Mario Besprska

Polaznici:
Robert Barišić / Marija Beg /Andrea Dragičević / Denis Frković / Ivana Hađina / Daniela Ivančić / Vesna Klaić / Siniša Ljubić / Denis Marohnić / Davor Pavlinek / Irena Rukavina / Danijela Stjepančević / Igor Vrgoč / Miro Vukelić


Gyula Nagy

IZLAGAČI IZ MAĐARSKE

Kulturni centar XIII. okruga Budimpešte 

Ágnes Apostol / Karola Baumgartner / Csilla Belányi / Ilona Budai / Ilona Csontos / Gábor Egyházy / József Garajszki / Sándor Kordás / Zsuzsa Kovács / András Körtéssy / László Föld Terebessy / Zsuzsanna László / Gyula Nagy / Krisztina Pátkay / Ferenc Redő / Simon Balázs / Ágnes Szolnoki / Viktória Tormássy / Lajos Viha / János Szilágyi / Csilla Rátóczi / Miklós Pintér


Ágnes Apostol

fotografije s otvorenja izložbe u Galeriji Vladimir Filakovac

 

TOGETHER IN DIVERSITY / ZAJEDNO U RAZLIČITOSTI

Izložba polaznika tečajeva Narodnog sveučilišta Dubrava i Kulturnog centra XIII. okruga Budimpešte – 27. 8. – 29. 8. 2010.,
Youth Cultural House u XIII. okrugu, Budimpešta, Mađarska.


Miroslav Vukelić

Popis izlagača iz Narodnog Sveučilišta Dubrava:
Valerija Banovac / Silvija Barjaktarić / Marija Bučar / Sandra Čanžar / Andreja Dragičević / Mladen Fröhlich / Nada Gjivoje / Danijela Ivančić / Božica Karasić / Helena Karić / Vesna Klaić / Iva Kostić / Klara Krišto / Siniša Ljubić / Anita Mihovilović / Ebtehay Navaey / Josip Novak / Branka Petrić Orešić / Silvia Požega / Petra Rastić / Ivana Roubin / Danijela Stjepančević / Damir Stipić / Filip Stolnik / Ana Troha / Matilda Tomljanović / Miroslav Vukelić


Iva Kostić

Popis izloženih radova u Budimpešti:
1. Valerija Banovac, Ženski lik, 2010., kompjutorska grafika, 29,5×21 cm
2. Valerija Banovac, Ženski lik 2, 2010., kompjutorska grafika, 29,5×21 cm
3. Valerija Banovac, Muški lik, 2010., kompjutorska grafika, 29,5×21 cm
4. Silvija Barjaktarić, Labuđe jezero, 2010., tempera/papir, 40×29 cm
5. Silvija Barjaktarić, Čarobna šuma, 2009., tempera/papir, 45×30 cm
6. Marija Bučar, Bez naziva, 2010., glazirana keramika, visina 26 cm
7. Sandra Čanžar, Iz ciklusa Zagreb, poliptih, 2010., kombinirana tehnika/papir, 32×24 cm
8. Sandra Čanžar, Iz ciklusa Zagreb, poliptih, 2010., kombinirana tehnika/papir, 32×24 cm
9. Mladen Fröhlich,  Dvorac Veliki Tabor, 2009., tempera/papir, 40×29 cm
10. Nada Gjivoje, Tanjur 1, 2010., glazirana keramika, promjer 33
11. Nada Gjivoje, Tanjur 2, 2010., glazirana keramika, promjer 35
12. Božica Karasić, Triptih, 2010., akvarel/papir, 21×15 cm
13. Božica Karasić, Triptih, 2010., akvarel/papir, 21×15 cm
14. Božica Karasić, Triptih, 2010., akvarel/papir, 21×15 cm
15. Helena Karić, Uživanje, 2009., tempera/papir, 41×29 cm
16. Helena Karić, Plitvice, 2010., ulje/platno, 40×50 cm
17. Iva Kostić, Prolaz, 2010., tuš i akvarel/papir, 40×28 cm
18. Klara Krišto, Svemirac, 2010., kolaž/papir, 43×33 cm
19. Siniša Ljubić, Žica, 2010., fotografska slika, 30×40 cm
20. Anita Mihovilović, Čigoč, 2010., tempera/papir, 20×29 cm
21. Ebtehay Navaey, Azra, 2010., olovke u boji/papir, 28×38
22. Josip Novak, Moj svijet, kombinirana tehnika/papir, 43×33 cm
23. Branka Petrić Orešić, Bez naziva, glazirana keramika, visina 32 cm
24. Silvia Požega, Ptičica, 2009., tempera/papir, 40×29 cm
25. Petra Rastić, Mačka, 2009., tempera/papir, 39×48 cm
26. Ivana Roubin, Leptiri, 2010., gvaš, 41×31 cm
27. Damir Stipić, Suncem obasjana, 2010., tempera/papir, 30×40 cm
28. Filip Stolnik, Kuća mog djeda, 2010., tempera/papir, 40×29 cm
29. Ana Troha, Prijateljstvo, 2009., olovke u boji/papir, 29×40 cm
30. Matilda Tomljanović, Čamci, 2010., ulje/platno, 50×40 cm
31. Vesna Klaić, Preživljavanje, fotografska slika, 30×40 cm, 2010.
32. Danijela Stjepančević, Kamen i opušak, fotografska slika, 30×40 cm, 2010.
33. Danijela Ivančić, Tri u tri, 2010. fotografska slika, 30×40 cm
34. Andreja Dragičević, Zasluženi odmor, fotografska slika, 30×40 cm, 2010.
35. Miroslav Vukelić, Puži, fotografska slika, 30×40 cm, 2010.


Helena Karić

fotografije s otvorenje izložbe u Youth Cultural House u XIII. okrugu, Budimpešta, Mađarska.

Skip to content