USKRS 2011.

Izložba slika, crteža i fuzije stakla – 11. 4. – 28. 4. 2011.


Hrvoje Šercar

ANTUN KREŠIĆ, VLADIMIR VRLJIĆ ANKIN I HRVOJE ŠERCAR U KRŠĆANSKOM OZRAČJU

Kršćanska duhovnost duboko je prožela europsku kulturu i njezinu uljudbu kao i gotovo svekoliku njezinu umjetnost, u svakom stvaralačkom jeziku: književnom, glazbenom, scenskom, likovnom…

Dobro je znano da je ista kršćanska duhovnost determinirala i hrvatsku povijest, njezinu kulturu i, napose, njezinu umjetnost, potvrđujući u svojim najvrednijim i najljepšim stvaralačkim primjerima upravo tu čvrstu povezanost u djelima velikih osobnosti, posebno, kroz njihovu specifičnu isprepletenost s prepoznatljivim hrvatskim pleterom, tim jedinstvenim likovnim “zapisom” nacionalnog identiteta.

Na ove činjenice podsjećamo i u ovoj prigodi kada tri suvremena hrvatska umjetnika, Antun Krešić, Vladimir Vrljić Ankin i Hrvoje Šercar, svojim djelima daju prilog velikom i najznačajnijem kršćanskom događaju kojim obilježavamo, i u blagdanskom ozračju slavimo, Krista – njegovo uskrsnuće i njega kao utemeljitelja kršćanske vjere. Upravo je taj događaj stoljetno nadahnuće i vjernicima i umjetnicima. Bio je i ostao poticajan mnogima, pa i najvećima slikarima u njihovu stvaralaštvu. Hrvatska je umjetnost kroz svoju dugu povijest “ispisala” možda svoje najvrednije stranice nadahnute upravo kršćanskom duhovnošću, pa stoga njezine morfološke mijene čitamo i kroz tu kršćansku ikonografiju u djelima mnogih umjetnika tijekom stoljećâ. Međutim, nije samo kroz povijest na toj kršćanskoj matrici umjetnik tražio (i nalazio!) poticaj svojemu stvaralaštvu, već ga nalazi i danas, u našemu dobu. Dakako, uvijek s drukčijim materijalima i sredstvima, postupcima i tehnikama, pa se to množenje stvaralačkih inačica u neiscrpnim varijacijama pokazuje bogatstvom suvremenoga likovnoga izričaja. Na tom povijesnom naslijeđu i na tom golemom suvremenom stvaralačkom iskustvu, oblikovali su svoj likovni jezik Antun Krešić,Vladimir Vrljić Ankin i Hrvoje Šercar. Dakle, na kršćanskoj baštini, ali i na onoj stvaralačkoj slobodi koju su asimilirali od svojih velikih prethodnika, te iskustvu suvremenika. Stoga u djelima ovih autora i prepoznajemo te vrijednosti koje su znalački ukomponirali u svojim likovnim izrazima.

Na premisama postmodernističke estetike Antun Krešić inventivno “kolažira” njezine vrijednosti u čvrstu likovnu strukturu, ostavljajući jasne tragove autorske osobnosti. Znalačkim potezima kista Vladimir Vrljić Ankin stvara svoju likovnu poetiku na kolorističkim postulatima koje su postavili veliki majstori boje, a napose onima koji su obilježili proteklo 20. stoljeće. S tim potezima kista markira ishodišna mjesta i “ispisuje” svoju autorsku osobnost. A i u ovim je crtežima – Krist na križu i pod drvetom križa – suvremeni hrvatski klasik Hrvoje Šercar jedinstvenim crtačkim umijećem stvorio djela koja emaniraju golemu likovnu energiju u produhovljenom ritmu crtovlja.

Ova tri suvremena hrvatska umjetnika ne samo da proširuju svoj intelektualni i duhovni obzor novim likovnim interpretacijama središnje kršćanske teme, već potvrđuju da se ona pokazuje neprolaznom i stvaralački izazovnom.

Milan Bešlić


Hrvoje Šercar


Antun Krešić

Antun Krešić rođen je u Starim Jankovcima nedaleko Vinkovaca 1955. godine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1981. godine u slikarskoj klasi prof. Šime Perića. Samostalno izlaže od 1979., a skupno od 1981. godine. Nagrađen je na II. međunarodnoj izložbi Volosko 87. nagradom Mandrač. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je 1997. godine Danicom hrvatskom s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi. Bavi se i umjetničkom fotografijom.

Popis izloženih radova:
1. Grob uskrsloga, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 60×50 cm
2. Grob uskrsloga II, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 60×50 cm
3. Kalvarija s krunom I, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 60×50 cm
4. Kalvarija s krunom II, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 60×50 cm
5. Kalvarija s krunom III, 2011., kolaž, akrilik/karton, 60×50 cm
6. Kalvarija III, 2011., kolaž, akrilik/karton, 100×70 cm
7. Kalvarija IV, 2011., kolaž, akrilik/karton, 60×50 cm
8. Kalvarija V, 2011., kolaž, akrilik/karton, 60×50 cm
9. Raspeti, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 60×50 cm
10. I nastade tama, 2011., kolaž, akrilik/karton, 100×70 cm
11. I nastade tama II, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 60×50 cm
12. Pod križem, 2011., kolaž, akrilik/drvena ploča, 100×70 cm
13. Pieta, 2011., kolaž, akrilik/drvena karton, 60×85 cm
14. Uskrsnuće I, 2011., kolaž, akrilik/karton, 100×70 cm
15. Uskrsnuće II, 2011., kolaž /karton, 100×70 cm 14.
16. Otisci nevinosti na križu, 2011., kolaž, akrilik/karton, 100×70 cm
17. Kruna trnova, 2011., kolaž, akrilik/karton, 100×70 cm

Hrvoje Šercar rođen je 1936. godine u Zagrebu. Apsolvirao je studij prava. Godine 1959. zapošljava se u Leksikografskom zavodu “Miroslav Krleža” gdje radi do umirovljenja 1992. godine. Od 1964. do 1969. godine vanjski je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića. Izlaže samostalno od 1960. godine, a povremeno i s Majstorskom radionicom. Happening naš izveo je 1968. godine s Tomom Gotovcem – Antonijem Lauerom i Ivom Lukasom. Godine 1995. koautor je akcije Udbina art. Radio je kazališne scenografije, ilustracije knjiga i jedan animirani film. Sudionik je Domovinskog rata u Umjetničkoj četi od 1990. do 1992. godine i ratnog Ad hoc teatra. Dobitnik je Spomenice Domovinskog rata i odlikovan Odličjem reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića 1998. godine. Izlagao je na više od šezdeset samostalnih izložaba u zemlji i inozemstvu, te na stotinu skupnih. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Živi i radi u Zagrebu.

Popis izloženih radova:
1. Raspeti, 1994., tuš/koža, 100×60 cm
2. Očekujući Eustahija, 1997./2007., tuš/koža, 105×98 cm
3. Skidanje s križa, tuš/jedrenina, 160×90 cm
4. Pieta, 2011., tuš/koža, 100×60 cm
5. Krist križonoša, 2007., tuš/platno, 80×75 cm

Vladimir Vrljić Ankin rođen je 1950. godine u Garčinu kraj Slavonskog Broda. Osnovnu školu započinje u Rijeci, a nastavlja i završava u Sinju. Od 1965. do 1970. školuje se u sjemeništu Franjevačke klasične gimnazije u Sinju., a od 1971. do 1976. godine studira hrvatski jezik i književnost te filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1978. počinje učiti slikarstvo u ateljeu profesora Vilima Svečnjaka te se nakon tri godine osamostaljuje. Članom Zajednice umjetnika Hrvatske postaje 1980. godine. Od 1984. do 1985. godine studijski putuje i boravi u Francuskoj, gdje izlaže samostalno i skupno. Grafičku mapu Drinske elegije objavljuje 1991. godine, kada postaje i članom HDLU-a. U izdanju Matice hrvatske 1999. godine objavljena mu je monografija autora Enesa Quiena. Priredio je šezdesetak samostalnih izložbi.

Popis izloženih radova:
1.-11. Raspeće, 2009. fuzija stakla, različite dimenzije
12.-25. Križni put, 2010. fuzija stakla, 40×40 cm


Antun Krešić


Vladimir Vrljić Ankin


Vladimir Vrljić Ankin

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content