IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

8. 6. – 10. 6. 2009.

CRTANJE I SLIKANJE

Voditeljica: Diana Sokolić

Polaznici:
Tomislav Benci / Hrvoje Biljanić / Ivana Blažević / Meri Bogojević / Tea Brekalo / Vera Budor / Željka Butković / Mirna Čanađija / Marija Ćuzić / David Damjanović / Dora Damjanović / Šimun Damjanović / Ivona Dragičević / Vlasta Dulava / Filip Dutina / Astrid Filčić / Mladen Fröhlich / Ružica Galunić / Felicia Gavrić / Martina Harapin Molc / Helena Herc / Vesna Jurkovac / Helena Karić / Đurđica Kiš / Iva Kostić / Lana Kovačević / Sara Kudrić / Suzana Laka / Helena Lebo / Josip Lončar / Kristina Martinović / Anita Mihovilović / Marija Morožin / Emma Mršić / Spomenka Mršić / Stela Oroz / Karla Pavić / Lana Pezić / Petra Piškor / Gabrijela Poldrugač / Marija Poldrugač / Silvia Požega / Ana Radoš / Jozo Schmuch /Vjekoslav Skoko / Ivana Stećuk / Damir Stipić / Filip Stolnik / Valentina Sunek / Biljana Svorcan Milošević / Stanislava Svorcan / Ignac Šestan / Dorijan Špiranec / Matilda Tomljanović / Željka Tuček / Tena Tuškan / Marija Volarević / Tasnim Zin

KERAMIKA

Voditeljica: Diana Sokolić

Polaznici:
Marija Bučar / Nada Čosić / Zlata Fištrek / Nada Gjivoje / Jelka Krlić / Pero Lončarević / Renata Lucijanić / Marica Marohnić / Ivana Mohorko / Dijana Nazor / Vlasta Pastuović Aleksić / Dušanka Pavela / Branka Petrić Orešić / Vlatkica Prpić / Jasna Romich-Jurički / Biserka Žvorc

MALA ŠKOLA ILUSTRACIJE I STRIPA

Voditelji: Branka Nikolić Nara i Robert Zdarilek

Polaznici:
Luka Dušak / Petar Hegedić / Branimir Gaži / Luka Grifoni / Patrik Kostić / Leon Lovrić / Leo Ljubić / Bartol Pilipović / Domagoj Puljizović / Filip Šviglin / Luka Zec

MALA ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Voditeljice: Janja Jukić i Mirjana Kranželić

Polaznici:
Paola Petruš Baričević / Sara Belinc / Karlo Belko / Ivana Blagušević / Lorena Borko / Filipa Hrga / Barbara Kačar / Patricia Kekelj / Antun Zvonimir Kovač / Karlo Mađarević / Laura Mađarević / Lara Marušić / Leona Matejka / Antonija Matica / Marija Mazarekić / Iva Nikolina Merčep / Ana Milanović / Laura Milek / Katarina Murat / Josip Novak / Magdalena Petrović / Kim Pilipović / Iva Presečki / Petra Presečki / Magdalena Primorac / Marija Radoš / Tonka Sušec / Katarina Šekutor / Dorotea Voljevac / Petra Voljevac / Mihaela Žerjav /

RADIONICA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI ZA UMIROVLJENIKE I ZAPOSLENE

Voditeljica: Mirjana Kranželić

Polaznici:
Sandra Bašić / Nevenka Čizmić / Barbara Forko / Pavica Gržičić / Mina Hong / Đurđa Tomljenović

DIGITALNA FOTOGRAFIJA

Voditeljica: Željka Gradski

Polaznici:
Hrvoje Domanski / Denis Frković / Sandra Gašparić / Vesna Klaić / Siniša Ljubić / Davor Pavlinek / Željko Raguž / Irena Rukavina / Miroslav Vukelić

 

HRVATSKO TRADICIJSKO RUKOTVORSTVO

ETNONAKIT

Voditeljica: Vinka Mareković

Polaznici:
Ivanka Adžaga / Anita Andrašek / Danica Antolović / Irena Božić / Adela Javorić / Kaja Mrkonjić / Silva Požega / Pava Stipanović / Smiljana Špoljar / Jadranka Tepavac / Ivana Vuzdar

HRVATSKI NARODNI VEZ

Voditeljica: Ljubica Hrstić

Polaznici:
Astrid Filčić / Dragica Garas / Slavica Jančec / Željko Karaščić / Ivanka Laufer / Vinka Mareković / Nada Maticka / s. Patricija Panić/ Nevenka Radas / Ivka Vucić / Ljudmila Vujić

IZRADA NARODNE NOŠNJE

Voditeljica: Ljubica Hrstić

Polaznici:
Katarina Fuček / Marija Gredelj / Mira Halapa / Zehra Hunić / Željko Karaščić / Anita Koren Sever / Ivanka Laufer / Nada Lončarević / Vinka Mareković / Ines Palijan / s. Patricija Panić / Ljudmila Vujić

KOŠARAŠTVO

Voditelj: Karlo Mioš

Polaznici:
Štefica Bedeković / Marija Grokša / Jadranka Hincak / Jadranka Horvat / Zdravka Kutle / Danijela Ležaić / Pero Lončarević / Ljerka Pukšec Milačić / Maja Radoslavić / Hari Seršić / Đurđa Štorga Kuzmić / Vesna Vrstovšek

SLAMARSKA UMJETNOST

Voditeljice: Maja Buza i Dijana Prčić

Polaznici:
Marija Bosnić / Božica Koričan / Melita Novak / s. Patricija Panić/ Ivana Pukšec / Mira Šnajder / Melita Novak / Andrea Herceg

ŠLINGANJE

Voditeljica: Marija Matica

Polaznici:
Ivanka Adžaga / Vesna Kantura / Ivanka Laufer / Božica Lipar / Ines Palijan / Milka Pukšec / Jadranka Tepavac / Vera Trninić / s. Patricija Panić

ZLATOVEZ

Voditelj: Slobodan Hadjikan

Polaznici:
Jadranka Brandt / Ljiljana Crnković / Katica Dumić / Marija Merlin / Lucija Penavić / Vesna Šimunović / Jadranka Tepavac / Milka Pukšec

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić


(iz knjige dojmova)

Skip to content