PORTRETI DR. FRANJE TUĐMANA U HRVATSKOM SLIKARSTVU

17. 11. – 27. 11. 2008. 


Branimir Dorotić

Portreti dr. Franje Tuđmana u hrvatskoj umjetnosti

Pojava dr. Franje Tuđmana u novijoj hrvatskoj povijesti biti će upisana zlatnim i velikim slovima. Njegova osoba urezana je u bitak hrvatskog čovjeka na ovaj ili onaj način.

Na ovaj su ga način oslikali hrvatski umjetnici, a na onaj ljudi. Oba načina su novum u pristupu tako važnoj osobi kao što je prvi hrvatski predsjednik. Hrvatski narod i njegovi građani nisu u ovih osam godina od smrti dovoljno revalorizirali Tuđmanov lik i djelo, kako se to govorilo u vrijeme hladnog komunizma.

Zato smo mi u našoj udruzi donijeli odluku da u suradnji sa našim umjetnicima i izričajnim stavovima našeg naroda damo svoj doprinos.

Nije to mali doprinos kad na jednom mjestu vidimo oblikovan lik u crtežu, grafici, ulju, skulpturi koji će biti nadahnuće svima onima koji ga vole, te onima koji ga ne vole, te dati snage da ga kritičari propituju u nedogled. Osobno imam dosta dobru spoznaju o prvom predsjedniku, kad sam kao mladi barakaš, pratio njegove geste i pokrete u ono sudbonosno vrijeme. Kao vjernik često sam po kanonu bio i dužan moliti se bogu da nas vodi na putu iskupljenja. Iskupio nas je u cijelosti, ne samo po mojoj molitvi već i po svim hrvatskim molitvama.
Tako sam kad se na samrtnoj postelji mučio u ovozemnom ostatku, molio oproštenje za njegove zablude, koje je imao, kao svaki zemljar i podzemljar, no sve je to natkrilio svojim umom i snagom koju je posjedovao.

Volio je umjetnost, bio je kolekcionar, pa i ove kolekcije hrvatskih umjetnika neka budu na dar  umjetničkom oltaru domovine kojeg je začeo. Ova naša inicijativa ima za cilj da se sukladno vremenu i prostoru podigne jedan oltar Ocu domovine na najvišem umjetničkom nivou, lišen svih političkih interesa. Jer onaj koji nas je oslobodio iz pakla i donio nam slobodu ne može biti zaboravljen i hvaljen samo na obljetnicama i promocijama, on mora biti ponavljan na oltaru. Muzeji i galerije koji budu ugošćavali ovaj vid umjetničkog izražavanja dati će poticaja da se ovaj početak projekta širi, i bude svevremen, kao i hrvatski predsjednik. 

Ivica Jurjević


Vladimir Blažanović

Popis izlagača:

  1. Vladimir Blažanović, ak. slikar
  2. Branimir Dorotić, ak. slikar
  3. Miroslav Dorotić, ak. slikar
  4. Vinko Bagarić, ak. slikar
  5. Pavao Hudek, ak. slikar
  6. Slaven Miličević, ak. slikar
  7. Stjepan Đukić Pišta, ak. slikar
  8. Petar Kietowski, ak. slikar
  9. Branimir Gojević, ak. slikar
10. Martin Šoša, slikar
11. Melinda Sokać, slikarica
12. Marica Jalšovec, slikarica
13. Slava Blažeković, slikarica
14. Blaženka Počuća, slikarica
15. Janica Šterc,slikarica
16. Petar Kolarić, slikar


Marica Jalšovec

Organizator izložbe:
Hrvatska dijaspora  

Hrvatska dijaspora djeluje od 2002. godine. Prva je registrirana udruga koja promiče izvornu hrvatsku kulturu svojim manjinama i sunarodnjacima diljem svijeta. Preko pisane riječi, slike i glazbe želi biti čvrsto ukorijenjena u hrvatske kulturne centre i ustanove iseljenog hrvatskog naroda. Dosada je načinila niz likovnih i drugih manifestacija u zemlji i inozemstvu, koje su široj javnosti poznate.


Stjepan Đukić Pišta

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content