VIKTOR GORIČAN I VELIBOR MAČUKATIN

31. 10. – 10. 11. 1983.


(naslovnica kataloga)

 

VIKTOR GORIČAN

Krajolik

To je ekspresionizam kao životni stav, a ne kao preuzeti stil. Njegovi su motivi traženi samo gdje je 1jepota uznemirena i, premda njegov kist poput noža zadire pod kožu pej­zaža, to je samo zahvat radoznalog estete. Ovaj slikar u stvari pripada svijetu u koje­mu je romantika zamijenjena ekspresioniz­mom.

Josip Depolo

Katalog djela:
1. Slavonija, ulje/platno, 92×65 cm, 1972.
2. Borl, ulje/lesonit, 80×65 cm, 1977.
3. Zagorje I, ulje/platno, 80x65cm, 1976.
4. Zagorje II, ulje/platno, 80×65 cm, 1976.
5. Stara hiža, ulje/platno, 75×55 cm, 1978.
6. Zagorje III, ulje/platno, 65×55 cm, 1978.
7. More I, ulje/platno, 80×65 cm, 1979.
8. Ribarnica, ulje/platno, 60×50 cm, 1980.
9. Dolina Trente, ulje/platno, 60×50 cm, 1982.
10. Trombon, ulje/platno, 60×50 cm, 1982.
11. Bregin, ulje/platno, 60×50 cm, 1982.
12. Zaton, ulje/platno, 60×40 cm, 1974.

Viktor Goričan rođen je u Leskovcu pri Ptuju. Školovao se i maturirao u Ptuju, diplomirao slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1957., u klasi Otona Postružnika i Ive Režeka. Bio je član grupe 15 mladih i Staza, te keramičke grupe Gagona (Ga­šparović, Goričan, Novak). Sudjelovao u ra­du brojnih likovnih kolonija.

Samostalne izložbe:
1959. Zagreb, Salon ULUH
1961. Frankfurt/Main, Galerie Dom
1962. Zadar, Galerija umjetnina
1963. Frankfurt, Frankfurter kunst kabinet
1964. Zagreb, Galerija Likum
1965. Sombor, Galerija Sombor
1967. Maribor, Mestna galerija
1969. Zagreb, Društveni dom Centar
1970. Zagreb, Galerija Inex
1972. Graz, Bank BHI
1973. Wienne, Galerie Michel
1974. Basel, Galerie Wettstai
1975. Aalen, Stadts museum
1977. Bern, Galerie du Banneret
1979. Zagreb, Galerija Ruđer Bošković
1981. Offenbach/Main, Jugoslavenski centar Gustav Krklec
1982. Zagreb, Prodavaonica likovnih potrepština Karas
1983. Zagreb, Galerija Dubrava

Nagrade i priznanja:
1963. Frankfurt/Main, Nagrada za keramiku
1970. Zagreb, Nagrada za keramiku
1981. Offenbach/Main, Nagrada za slikarstvo grada Offenbacha

 

VELIBOR MAČUKATIN

Ženski akt

Ne odričući se ničega i ne zaklinjući se ni na što, on je i dalje zadržao u podlozi svo­je umjetnosti čovieka, realnost i život. umje­šnost spasavanja nesposobnosti nastranošću i kuriozitetom bila mu je nepotrebna. Zahtjeve mode, škole, tradicije i tržišta pod­redio je zahtjevima lične senzibilnosti i su­bjektivnom odnosu prema motivu, modelu i čovjeku kojem ga je namijenio.

Andro Vid Mihičić

Katalog djela:
1.- 6. Ležeći akt, patinirana sadra
7. -9. Stojeći akt, bronco
10.-11. Sjedeći akt, bronco
12. majka i dijete, poliester
13. Ležeći akt, terakota
14. Torzo, terakota
Radovi su nastali između 1973. I 1983. godine.

Velibor Mačukatin rođen je u Sumartinu na Braču. Poslije završene građanske škole u Zagrebu upisao se 1937. u obrtnu školu (ki­parski odjel) ali već 1939. prelazi na Aka­demiju likovnih umjetnosti gdje su mu pro­fesori Kršinić, Ivan Meštrović i Antun Augu­stinčić. Prekida studij zbog odlaska u par­tizane, 1944.-1945. godine. Diplomirao je 1946. godine. Kiparsku specijalku završio kod Augustinčića 1948. godine. Izveo je sedamdesetak spomenika, reljefa i bista.

Samostalne izložbe:
1953. Zagreb, Salon ULUH
1962. Split, Muzej grada Splita
1963. Milano, Galleria Barraroux
1976. Zagreb, Galerija Lotrščak
1983. Zagreb, Galerija Dubrava.

Javni radovi (izbor):
1948. Mali Iž, Spomenik palim borcima
1953. Srpske Moravice, Spomenik palim borcima
1954. Brinje, Spomenik palim borcima
1957. Kutina, Ženski akt
1960. Zagreb, RIZ, Spomenik Nikoli Tesli
1972. Vrpolje, Spomenik palim borcima (reljef)
1979. Vukovar, Bista Edvarda Kardelja
1982. Brinje, Bista Ivice Lovinčića


(iz knjige dojmova)

Skip to content