IZLOŽBA POLAZNIKA TEČAJEVA

9. 6. – 11. 6. 2008. 

CRTANJE I SLIKANJE

Voditeljica: Diana Sokolić, akademska slikarica

Polaznici:
Josip Beneta / Nikolina Bezek / Hrvoje Biljanić / Ivana Blažević / Vera Budor / Mirna Čanađija / Justina Ćurić / Marija Ćužić / David Damjanović / Dora Damjanović / Šimun Damjanović / Vlasta Dulava / Ivan Đuđar / Martin Filipec / Mladen Fröhlich / Petar Galić / Ružica        Galunić / Felicia Gavrić / Marin Grgić / Suzana Ivančić / Viktorija Ivandić / Vesna Jurkovac / Đurđica Kiš / Iva Kostić / Timoti Lehn / Krešimir Lepur / Bernard Marić / Ela Matešić / Pavica Milković / Marija Morožin / Spomenka Mršić / Iva Pavlović / Petra Piškor / Silvia Požega / Ana Radoš / Vjekoslav Skoko / Valentina Sunek / Stanislava Svorcan / Biljana Svorcan Milošević / Ignac Šestan / Stela Šoštar / Matilda Tomljanović / Nikolina Trempetić / Iva Ukić / Vanja Živković

KERAMIKA

Voditeljica: Diana Sokolić, akademska slikarica

Polaznici:
Dubravka Arambašić / Sandra Bastalec / Marija Bučar / Zlata Fištrek / Lidija Galović / Nada Gjivoje / Marica Marohnić / Dijana Nazor / Dušanka Pavela / Branka Petrić Orešić / Ljerka Piški / Vlatkica Prpić / Biserka Žvorc

MALA ŠKOLA ILUSTRACIJE I STRIPA

Voditelj: Robert Zdarilek, akademski kipar 

Polaznici:
Andrija Arbanasić / Lovro Arbanasić / Marko de Villa / Paula Došen / Ivan Kandrač / Leon Lovrić / Bartol Pilipović / Petar Šiljeg

MALA ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI

Voditeljice: Marija Čukman Kadija, odgajateljica djece predškolske dobi
                      Jasmina Kosanović, viša dizajnerica tekstila i odjeće
                       Mirjana Kranželić, odgajateljica djece predškolske dobi

Polaznici:
Irena Andrić / Karlo Belko / Ivana Blagušević / Tea Blažun / Ana Čović / Nina Delić / Dijana Duvnjak / Laura Ereiz / Karla Gale / Patricia Gale / Monika Gavrić / Roberta Grobenski / Marta Grošić / Petra Hrga / Filipa Hrga / Niki Jandrek / Jurica Jerinić / Barbara Kačar / Nives Knezović / Lana Konstantinović / Anja Konstantinović / Antun Zvonimir Kovač / Dora Krznarić / Valentina Lier / Katarina Ljeljak / Laura Mađarević / Karlo Mađarević / Lucija Majić / Iva Nikolina Merčep / Laura Mijić / Ana Milanović / Matea Murgić / Karla Pavić / Magdalena Petrović / Dorian Podgorski / Vilim Podolnjak / Magdalena Primorac / Marija Radoš / Katarina Ramljak / Ana Stojanović / Filip Stolnik / Ivana  Širinić / Sara Šlaković / Helena Tavra / Karlo Zadro / Lana Živković / Drago Žuljić / Iva Žuljić

HRVATSKI NARODNI VEZ

Voditeljica: Ljubica Hrstić, umirovljenica

Polaznici:
Dubravka Auguštin / Marija Čuljak / Katarina Fošner / Katarina Jambrović / Gordana Magaš / Vinka Mareković / Nada Matker-Maticka / Slavica Primorac / Ana Pupić / Nevenka Radas / Božena Rashid Shakin / Jasenka Smrekar / Ivka Vucić / Ljudmila Vujić

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić

Skip to content