BOŽIĆ 2001.

10. 12. 2001. – 15. 1. 2002.


Željko Prstec

Leonardo Budimlić Majnarić rođen je u Zagrebu. Završio je Školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu 1987., a 1990. godine diplomirao na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, slikarskom odjelu, u klasi profesora Vasilija Josipa Jordana. Iste godine sudjelovao je na 22. salonu mladih. Član je HDLUZ-a i LIKUM-a.

Zlatko Čular, akademski kipar, rođen je u Dubrovniku 1935. godine. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1959. godine u klasi Antuna Augustinčića. Bio je suradnik Majstorske radionice Antuna Augustinčića od 1959. do 1963. godine. U svojemu kiparskom postupku polazi od ljudske figure, ali ističe osobitosti materijala, snagu i izražajnost mase i oblika. Sadržaj povezuje s egzistencijalnim znače­njem humaniteta.

Ljerka Filakovac rođena je u Osijeku. Grafički odjel na Srednjoj obrtnoj školi u Zagrebu završila je 1948., a 1952. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (pro­fesori: Omer Mujadžić, Vladimir Filakovac, Vjekoslav Parać, Tomislav Krizman i Studijska putovanja: Švicarska, Italija, Austrija, Nizozemska, Engleska. Član je Accademia Belle Arti del lavoro – Italija, Accademia Europea-Accademia Bedria­cense, International Biographical Association Cambridge – Engleska. Član je HDLU-a.

Josip Generalić rođen je u Hlebinama 1936. godine. Završio je Učiteljsku školu u Križevcima, a 1956. godine diplomirao na Višoj pedagoškoj školi. Slika od 1950. godine, najpri­je pod utjecajem oca Ivana Generalića. U prvoj fazi radi u maniri hlebinske škole. Od 1960. godine mijenja tematiku i stil: u kompoziciju prodiru nadrealni i dekorativni elementi. Oko 1970. godine priklanja se fantastici. Nakon 1970. godine odvaja se potpuno od podravskoga idioma te temama i svjetonazorom gradi vlastiti izražaj. Bavi se grafikom i ilustracijama.

Zrinka Jurić Avmedovski rođena je u Zagrebu 1968. godine. Maturirala je kiparstvo kod prof. Fabrisa na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. Godine 1995., diplomirala je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi profesora Mire Vuce. Bavila se pedagoškim radom, a kasnije se posvetila isključivo kiparstvu i slikarstvu. Članica je HDLU-a.

Antun Krešić rođen je u Starim Jankovcima kod Vinkovaca 1955. godine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1981. godine u slikarskoj klasi prof. Sime Perića. Samostalno izlaže od 1979., a skupno od 1981. godine u zemlji i inozemstvu. Bio je aktivni sudionik Domovinskoga rata, odlikovan Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića.

Ivan Lacković Croata rođen je u Batinskoj 1932. godine. Osnovnu školu polazio u Kalinovcu i Molvicama. Radio na šumskom gospodarstvu. Prve je slike naslikao vodenim bojicama 1944. godine. Od 1957. godine živi u Zagrebu, gdje je počeo raditi kao listonoša. Savjete o slikanju i crtanju dobio je od Krste Hegedusi6a 1962. godine. Od 1968. godine djeluje kao samostalni umjetnik. U ,sedmom desetljeću nastaju djela tematski djelomično vezana uz hlebinsku školu, ali u izrazu sve vise teži prostodušnu lirizmu i naivnoj fan­tastici. U romantičnu i idiličnu krajoliku pojavljuje se nadrealistička metafora, ponekad sazdana od određenijih topografskih ili povijesnih asocijacija. Djeluje kao slikar, grafičar, ilustrator..

Zlatko Nežić rođen je 1957. godine u Poljani kod Vrbovca. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu na grafičkom odjelu u klasi prof. Alberta Kinerta. Bavi se ilustriranjem, dizajniranjem i crtanjem. Član je HDLU-a i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Sudjelovao je u radu vise od trideset likovnih kolonija u zemlji i inozemstvu. Izlagao je na mnogim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Željko Prstec rođen je u Varaždinu 1950. godine. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu gdje je diplomirao na Višoj tehničkoj školi. Svoj slikarski rad prvi put izlaže 1969. godine i do sada je priredio pedesetak samostalnih izložbi u Hrvatskoj i inoze­mstvu. Ilustrirao je više knjiga i izradio nekoliko grafičkih mapa. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika.

Velimir Rački rođen je 1953. u Zagrebu. Pohađao je Školu za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. Slikarstvo je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1979. godine u klasi prof. Stančića i prof. Jordana. lz1aže samostalno od 1987. godine. Bio je docent na hrvatskoj akademiji likovnih umjetnosti u Širokom brijegu.

Davorin Radić rođen je u Hrvatskoj Kostajnici 1957. godine. Završio je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu 1985. godine u klasi prof. Vasilija Josipa Jordana. Bio je suradnik Majstorske radionice Ljube lvančića i Nikole Reisera. Profesor je na Školi primijenjene umjetnosti u Zagrebu. U početku slika reinterpretirajući stare majstore. Od 1989. godine snažnim i kromatski bogatim potezima u duhu neoekspresionizma slika krajolike, autoportrete, mrtve prirode i mitološke pri­zore. Priredio je mnoge samostalne izložbe u zemlji i inozemstvu.

Ivan Roso rođen je 1952. godine u Zagrebu. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu diplomirao je grafiku u klasi prof. Ante Kuduza. Samostalno je izlagao u Zagrebu, Crikvenici, Varaždinu i Sarajevu. Sudjelovao na mnogim skupnim izložbama.

Ivica Šiško, slikar i grafičar, rođen je u Livnu 1946. godine. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1974. godine (prof. Frano Baće). Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića i Ljube lvančića od 1974. do 1978. godine. U crtežima i grafikama nastalim oko 1975. godine, ekspresivnom linijom raščlanjuje pokret u prostoru ispunjenu organskim oblicima i figurativnim pojedinostima. Svojom je osebujnom maštom i fantazmagoričnom vizijom jedan od protagonista postmodernističkoga slikarstva 80-ih godina u Hrvatskoj. Istančani grafizam, dinamično shvaćeni oblici i simbolika boje osnovni su nosioci njegova slikarstva u kojemu su sublimirani prirodni procesi i vitalna snaga postojanja. Profesor je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu.

BOŽIĆNE JASLICE
Izrađene su u prirodnoj veličini.
Organizacija i postava: akademski kipar Robert Zdarilek.
Izrada: studenti Akademije za likovnu umjetnost u Zagrebu.
Mjesto postave: predvorje Kulturnog centra, Dubrava 51 a.

Skip to content