LIKOVNI ŽIVOT DUBRAVE 2008.

Iz fundusa Galerije – 40 godina postojanja – 16. 6. – 3. 7. 2008.


Zdravko Pal, Bez naziva, akril na platnu, 150×190 cm, 2007.


Sebastijan Dračić, Bez naziva, ulje na platnu, 50×70 cm, 2007.


Ratko Petrić, Orator, serigrafija, 70×100 cm, 1972.

Popis izloženih radova:
1. Dubravka Babić, Bez naziva, suha igla, 50×35 cm, 1985.
2. Dubravka Babić, Bez naziva, suha igla, 26×20 cm, 1985.
3. Želimir Borić, Bez naziva, bakropis, 39×30 cm, 1996.
4. Tomislav Buntak, Prizor 3 – ljudi, kompjutorska grafika, 60×76 cm, godina nepoznata
5. Danijel Butala, Bez naziva, tuš na papiru, 100×70 cm, godina nepoznata
6. Boris Demur, Ono si što voliš, a ne ono što voli tebe…spiralno…, akril na polukartonu, 100×70 cm, 2004./2006.
7. Sebastijan Dračić, Bez naziva, ulje na platnu, 50×70 cm, 2007.
8. Vinko Fišter, Bez naziva, kombinirana tehnika na papiru, 70×50 cm, 1970.
9. Ivo Friščić, Bez naziva, bakropis, 90×68 cm, godina nepoznata
10. Nikolina Ivezić, Woman, objekt, 30×40 cm, godina nepoznata
11. Nives Kavurić-Kurtović, Mondo spietato, kombinirana tehnika na papiru, 70×70 cm, 1968.
12. Ivan Kožarić, Bez naziva, pastel, 70×50 cm, 2007.
13. Ivan Kuduz, Terra magica, serigrafija, 70×68 cm, 2001.
14. Vatroslav Kuliš, Bez naziva, akril na platnu, 80×100 cm, 1991.
15. Ivan Lacković Croata, Aue crux spes Croatica, grafika/akvarel, 70×50 cm, 1998.
16. Milena Lah, Bez naziva, akril na papiru, 30×40 cm, 1997.
17. Ivan Lesiak, Krleža – skica II, reljef/lim, 27,5×76 cm, 1974.
18. Tihomir Lončar, U vrtu, ulje na panelu, 50×70 cm, 2007.
19. Ivan Lovrenčić, Bez naziva, ugljen na papiru, 61×44 cm, 1967.
20. Vlado Martek, Iz grafičke mape Neću, serigrafija, 35,7×30,5 cm, 1985.
21. Vlado Martek, Iz grafičke mape Neću, serigrafija, 30×35 cm, 1985.
22. Vlado Martek, Iz grafičke mape Neću, serigrafija, 41,8×31,7 cm, 1985.
23. Vlado Martek, Iz grafičke mape Neću, serigrafija, 35,6×30,9 cm, 1985.
24. Zdravko Pal, Bez naziva, akril na platnu, 150×190 cm, 2007.
25. Ratko Petrić, Orator, serigrafija, 70×100 cm, 1972.
26. Ivica Propadalo, Bez naziva, gvaš, 2x20x28 cm, 1986.
27. Izidor Popijač – Žiga, Bik, patinirana terakota, 37x62x80 cm, 2006.
28. Ivan Rabuzin, Bez naziva, tuš na papiru, 50×35 cm, 1985.
29. Hanibal Salvaro, Bez naziva, glazurni reljef, 30×30 cm, godina nepoznata
30. Zlatko Sirotić, Boljun, akrilik na platnu, 100×120 cm, 2007.
31. Ljubomir Stahov, Koncert u prirodi, bakropis, 67×49 cm, 1978.
32. Vesna Šantak, Bijeg u Egipat, kombinirana tehnika, 31x37x25 cm, 2007.
33. Duško Šibl, Faust, akrilik na platnu, 90×120 cm, 2004./2006.
34. Diana Šimek, Ples, akril na platnu, 80×60 cm, 2005.
35. Miroslav Šutej, S-M-1, sitotisak, 49×49 cm, 1968.
36. Martina Vrbanić, Toy cars, drvorez, 50×60 cm, 2006.
37. Miro Vuco, Razgovor s pticama, crtež, 94×69 cm, godina nepoznata
38. Tanja Vujasinović, Beatifikacija, kombinirana tehnika, 1x30x30 cm, 2007.
39. Milan Zoričić, Bez naziva, akril na platnu, 43×43 cm, godina nepoznata
40. Vilko Žiljak, Uredna vibracija, digitalna grafika, 99×74,3 cm, 2007.


Tihomir Lončar, U vrtu, ulje na panelu, 50×70 cm, 2007.


Zlatko Sirotić, Boljun, akrilik na platnu, 100×120 cm, 2007.


Duško Šibl, Faust, akrilik na platnu, 90×120 cm, 2004./2006.


Milan Zoričić, Bez naziva, akril na platnu, 43×43 cm, godina nepoznata


Vinko Fišter, Bez naziva, kombinirana tehnika na papiru, 70×50 cm, 1970.

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content