TIHOMIR LONČAR I VLADIMIR MEGLIĆ

Izložba slika, Hrvatski klub Augusta Šenoe, Pečuh, Mađarska – 21. 9. – 8. 10. 2011.


Tihomir Lončar

LONČAR I MEGLIĆ

Slikar srednje generacije Tihomir Lončar desetljećima je nazočan na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni koja njegovo slikarstvo visoko vrednuje. Kritika je već na njegovim prvim samostalnim izložbama prepoznala slikara koji je jasno naznačio svoj stvaralački put određen izrazito slikarskim razlozima i motivima te uvjerenjem da će svoju autorsku osobnost graditi u mediju slike, odnosno na njezinim tradicijskim vrijednostima. Jedna od prvih značajki koje su utjecale na to Lončarevo čvrsto uvjerenje po kojemu se i suvremeni slikar može izražavati u mediju slike, bilo je poticajno u formativnom razdoblju, jer je artikuliralo njegov likovni izraz s prepoznatljivim autorskim obilježjima. Upravo na tim činjenicama izrastalo je njegovo slikarstvo u reprezentativan opus koji je danas ne samo prepoznatljiv na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni, već i nezaobilazan čimbenik u kritičkom pregledu njezine polivalentne stvarnosti.

Na tim postulatima Lončar je i stvarao svoju likovnu poetiku u kojoj iščitavamo i njezine brojne specifičnosti, napose one što ga određuju u kolorističkoj paleti kao slikara svjetlosti i boje. Nedvojbeno je na tim kolorističkim premisama i stvarao svoje djelo znalački rabeći iskustva velikih prethodnika u nacionalnoj i europskoj tradicijskoj slikarskoj baštini.

Lončareva klasična slikarska sintaksa obogaćena je njegovom suvremenom interpretacijom koja ge određuje kao autora s nedvojbenim likovnim vrijednostima, visokopozicioniranog u suvremenoj likovnoj produkciji. Te se njegove odlike prepoznaju u svakoj tehnici s kojom se koristi u svojemu stvaralaštvu: u uljenoj slici na platnu, gvašu, crtežu, grafici, vitraju, u maloj ili kompoziciji velikih dimenzija kao i u svakom tematskom izazovu pred kojim se zatekne – krajoliku, portretu, sakralnim motivima… To najbolje govori u prilog tvrdnji da je Tihomir Lončar svestrani slikar i vrstan znalac likovnih tehnika koje je prožeo svojom osobnošću u suvremeni likovni jezik s prepoznatljivim autorskim obilježjima. Te se njegove značajke u plodnom i raznovrsnom djelu iščitavaju kroz stvaralačke mijene, u ciklusima u kojima problematizira svoju veliku temu krajolika, produbljujući je novim ontičkim spoznajama i novim likovnim vrijednostima.

U slikarstvu Vladimira Meglića kritika je apostrofirala osebujnu imaginaciju kao jednu od njegovih gradbenih komponenti. Uz to, naglašavana je i činjenica da je slikarev tematski interes usredotočen na motiv stola, te da se upravo on pojavljuje na brojnim slikama kao “glavni junak” i protagonist, mogli bismo reći slikareve “likovne radnje”. Tu je njegovu golemu imaginaciju još više poantirala i koloristička paleta u silovitim proplamsajima zelene, žute, plave i crvene boje, emanirajući prostorom slike specifičnom likovnom energijom.

Jasnoćom svoga tematskog ishodišta i čitkošću svoje slikarske palete, te prepoznatljivim stilskim odrednicama, Meglić je oblikovao vlastiti likovni izraz koji mu je i pribavio iznimno visoku reputaciju na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni. No, kolikogod ta jasnoća ishodišnog mjesta bila čitka i prepoznatljiva u formi stola, jednako se tako i opire tom simplificiranom zaključku, jer ga njegova imaginacija rastvara u simboličko i poetsko, nadrealno i metafizičko, neoekspresionističko i fantazmagorično. U tom polivalentnom stilskom prožimanju još se intenzivnije probija silovitost slikareve imaginacije kroz tematski predložak u stvaralačke prostore koje oblikuje vješta slikareva ruka u fantastične prizore njegova slikarstva.

Tamo gdje se učvršćuje stvarnost prizora izbija fantastično, a kroz geometrijsku “shemu” stola, stolice, ladice, sobe, stubišta, okomice ili horizontale zidne plohe, silovita slikareva imaginacija rastvara ih u krivulje crtovlja i vrtložne kolorističke proplamsaje boje, u pričine i fantazmagorične prizore, u mitološke i nadrealne scene, u ludičke “zapise” svoga osebujnoga likovnoga svijeta.

Ne potirući figuralnu podlogu u strukturi slike, već, naprotiv, u njoj nalazeći poticajno uporište, Meglić, ipak, bojom stvara svoje likovno djelo. Ona je njegova gradbena komponenta s kojom koncipira likovnu cjelinu i semantičku cjelovitost.

Rabeći klasični slikarski postupak, on znalački koristi i iskustvo velikih modernih i suvremenih prethodnika što njegov izraz i oblikuje specifičnom likovnom energijom.

Tragove tog koncepta čitamo kroz brojne mijene slikareva rukopisa, kako one tradicijske u vještim potezima kista, tako i one ekspresionističke i gestualne provenijencije, sažimajući ih u likovnu vrijednost svojega stvaralaštva s nedvojbenim autorskim značajkama.

Milan Bešlić


Tihomir Lončar


Tihomir Lončar

Tihomir Lončar rođen je 1953. godine u Vinagori, Hrvatska. Diplomirao je 1980. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Vasilija Josipa Jordana. Samostalno izlaže od 1985. godine. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i u svijetu. Djela mu se nalaze u muzejima, galerijama, javnim i sakralnim prostorima, te u brojnim privatnim zbirkama. Za svoj rad primio je odličja, nagrade i priznanja. O njegovu stvaralaštvu objavljene su tri monografske knjige: Tihomir Lončar, autora Stanka Špoljarića u nakladi Konture u Zagrebu 1995., zatim Lončar: Slikarstvo-slikarstva autora Vladimira Bužančića u biblioteci Contra 2000., dok 2007. godine u izdanju art magazina Kontura izlazi monografija Tihomir Lončar, autor koje je Nikola Albaneže. Sa Sibilom Petlevski i Tonkom Maroevićem objavljuje 2002. godine knjigu Libitina u izdanju biblioteke Canvas. Jedan je od osnivača grupe Contra. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik.

Izložena djela Tihomira Lončara:
1. Jesen u vrtu, ulje na platnu, 50×70 cm, 2011. 
2. Sivo popodne, ulje na platnu, 40×55 cm, 2011.
3. Crveno stablo, ulje na platnu, 40×55 cm, 2011.
4. Popodnevno sunce, ulje na platnu, 38×46 cm, 2011. 
5. Jutro u vrtu, ulje na platnu, 38×46 cm, 2011. 
6. Osunčani vrt, ulje na platnu, 40×60 cm, 2011. 
7. Crno stablo, ulje na platnu, 40×60 cm, 2011. 
8. Trag sunca, ulje na platnu, 40×60 cm, 2011. 


Tihomir Lončar


Vladimir Meglić


Vladimir Meglić

Vladimir Meglić rođen je 1955. godine u Donjem Pustakovcu, Hrvatska. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1986. godine u klasi prof. Josipa Biffela. Samostalno izlaže od 1995. godine. Sudjelovao je na brojnim skupnim izložbama u Hrvatskoj i u svijetu. Djela mu se nalaze u muzejima, galerijama, javnim i sakralnim prostorima (autor je velikog broja radova u brojnim crkvama u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini u slikarskim tehnikama mozaika, jajčane tempere, fresco i dr.) te u privatnim zbirkama. Za svoj rad primio je odličja, nagrade i priznanja. Godine 2006. u nakladi art magazina Kontura izlazi monografija Vladimir Meglić autora Enesa Quina. Živi i radi u Zagrebu kao samostalni umjetnik.

Izložena djela Vladimira Meglića:
1. Orans/1, ulje na platnu, 100×140 cm, 2000.
2. Ftiček bu se ženil, ulje na platnu, 50×70 cm, 2001.
3. Iskorak, ulje na platnu, 150×118 cm, 2005.
4. Jaje, ulje na platnu, 60×60 cm, 2005.


Vladimir Meglić


Vladimir Meglić

fotografije s otvorenja izložbe:

Skip to content