MIROSLAV ŠUTEJ

Mobilni kolaži – 28. 5. – 10. 6. 1975.

 – Vašu formu kritičari karakteriziraju i kao geometrijsku fantastiku i kao organoidnu, čak antropomorfnu aluziju ispunjenu duhom erotike. Na koji način vi osjećate nazočnost čovjeka na svojim djelima?

– Rekao bih da je za mene važnije njegovo fizičko prisustvo pred djelom, njegovo živo, aktivno sudjelovanje u stvaranju promjenjivih , inventivnih, uvijek novih predodžaba. U tom smislu je transpozicija čovjeka i njegovih impulsa nazočna u mome djelu.

Iz razgovora s Irinom Subotić (katalog samostalne izložbe u Salonu muzeja suvremene umjetnosti u Beogradu, ožujak-travanj, 1975.)

Miroslav Šutej rođen je 29. travnja 1936. godine u Dugoj Resi. Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu završio je 1961. godine. Bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića. 

Samostalne izložbe:
1962. Zagreb, Studentski centar
1963. Novi Sad, Tribina mladih
1964. Genova, Galleria del deposito
1966. Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti
1967. Lausanne, Galeria Alice Pauli
1967. Beograd, Salon muzeja savreme­ne umetnosti
1968. Venecija, Galleria de cavallino
1969. Krakow, Galeria Przymat
1969. Trst, Galleria la Capella
1969. Zagreb, Galerija Dubrava
1969. Zagreb, Galerija INEX
1969. Berlin, Galeria Siegismund Hof
1969. Nyon, Galerie Historial
1969. Kostanjevica na Krki, Lamutov likovni salon
1969. Kutina, Muzej Moslavine
1970. Sarajevo, Mala galerija
1970. Bremen, Kleine graphic galerie
1970. Ljubljana, Mala galerija
1970. Novi Sad, Tribina mladih
1970. Zagreb, Kreditna banka
1970 Wildeshausen, Galerie Wildes­hausen
1970. Split, Galerija umjetnina
1970. Ljubljana, Mestna galerija
1970. Ženeva, Galerie Aurore
1970. Beograd, Galerija Doma omladine
1970. Soest, Kunsthalle
1971. Zagreb, Galerija Dubrava
1971. Dubrovnik, Umjetnička galerija
1971. Venecija, Galleria del cavallino
1971. Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen
1971. Sao Paolo, Biennale international
1972. Trento, Galleria Argentario
1972. Haarlem, Frans Hals Museum
1972. Hanau, Rathaus
1972. Pesaro, It segnapassi
1972. Dubrovnik, Galerija Sebastijan
1972. Venecija, Galleria del cavallino
1972. Rotterdam, Museum Boymans van Beuningen
1972. Sao Paolo, Biennale international
1972. Osijek, Galerija Zodiak
1973. Kreuzlingen, Galerie Latzer
1973. Vicenza, Gallerie Tinoghelfi
1973. Dubrovnik, Galerija Sebastijan
1973. Bjelovar, Gradski muzej
1974. New York, Galerie Arras
1974. Venecija (Mestre), Galleria Meneghini
1975. Bologna, Galleria nuova loggia
1975. Beograd, Salon muzeja savre­mene umetnosti

Skupne izložbe:
Od 1962. sudjeluje na važnijim izložba­ma u zemlji i inozemstvu. Skupno je izlagao vise od 300 puta.

Nagrade:
1962. Zagreb, I. nagrada za grafiku na II. zagreba6koj izložbi jugosla­venske grafike
1962. Slovenj Gradec, Nagrada na iz­ložbi „Holz and wald“.
1963. Pariz, I. nagrada za slikarstvo na III. bijenalu mladih
1963. Ljubljana, Otkupna nagrada na IV. međunarodnom bijenalu grafike
1965. Ljubljana, Nagrada na IV. međunarodnom bijenalu grafike
1966. Zagreb, I. nagrada na IV. zagrebačkoj izložbi jugoslavenske gra­fike
1967. Beograd, I. nagrada na III. trijena­lu jugoslavenske likovne umjetnosti
1968. Tokio, Nagrada na VI. međunarod­nom bijenalu grafike
1968. Bratislava, II. nagrada na bijena­lu „Danuvius 68“
1968. Acirelle, Otkupna nagrada „Pre­mio internazional“
1969. Ljubljana, Nagrada na VIII. međunarodnom bijenalu grafike
1969. Rijeka, I. nagrada na V. bijenalu mladih
1969. Zagreb, Nagrada SKOJ-a na Salo­nu mladih
1969. Zagreb, Vjesnikova nagrada „Josip Račić“
1970. Zagreb, I. nagrada na VI zagre­bačkoj izložbi jugoslavenske grafike
1970. Zagreb, nagrada za grafiku na V. zagrebačkom salonu
1970. Beč, I. nagrada na VIII. međunarodnoj izložbi crteža
1970. Grencen, nagrada na VI. trijenalu grafike u boji
1970. Rijeka, I. nagrada na II. međunarodnoj izložbi crteža
1971. New Delhi, Nagrada na I. trijenalu
1971. Ljubljana, Nagrada kritike „Gol­dener Vogel“. na IX. međunarod­nom bijenalu grafike
1971. Zagreb, Nagrada na IV. izložbi ju­goslavenskog crteža
1971. Sao Paolo, Premio international do gravura
1972. Bradford, Memorijal Richard Ga­insborough, II. britanski međunarodni bijenale grafike
1972. Krakow, III. nagrada na IV. među­narodnom bijenalu grafike
1973. Zagreb, Srebrna plaketa s diplo­mom SLUJ-a na IV. zagrebačkoj iz­ložbi jugoslavenskog crteža
1973. Ljubljana Grand prix na X. među­narodnom bijenalu grafike
1974. Rijeka, Nagrada na IV. međunarodnoj izložbi crteža
1974. Wroclaw, II. nagrada na IV. među­narodnom trijenalu crteža
1974. Tokio, Nagrada ministarstva vanj­skih poslova na IX. međunarod­nom bijenalu grafike
1974. Zagreb, I. nagrada na VIII. zagre­bačkoj izložbi jugoslavenske grafike
1974. Krakow, Nagrada na V. međuna­rodnom bijenalu grafike
1974. Split, II. nagrada na I. bijenalu hrvatske grafike


(iz knjige dojmova)

Skip to content