Upisi u Školu tradicijskih znanja i vještina za djecu i mlade

Radionice obuhvaća edukaciju polaznika o izradi igračaka, prigodnih ukrasa i drugih rukotvorina primjenom narodnih umijeća i znanja uz mogućnost kreativnog izražavanja. U procesu rada pomoći će im etnolog i likovni pedagog ili izvorni kazivač. Cilj radionice je educirati djecu o postojanju žive narodne umjetnosti kroz prošlost, posebno one namijenjene djeci i mladima. Boljim upoznavanjem vlastite baštine, djeca uče prihvaćati tradiciju kao dio svog kulturnog identiteta, razvijajući pri tom pozitivan stav prema vlastitoj kulturi.

Radionica traje četiri mjeseca, tjedno po dva sata.
Početak je u utorak 29. rujna 2020.


UPISI:

Upisi u škole i tečajeve Narodnog sveučilišta Dubrava počinju u ponedjeljak 7. rujna i traju do subote 19. rujna 2020.
Radno vrijeme Infocentra je radnim danom od 10 do 20 sati i subotom (12. i 19. rujna) od 9 do 13 sati.
  • Pri upisu se potpisuje ugovor o pohađanju programa.
  • Maloljetne osobe na upis moraju doći s punoljetnom osobom (roditeljem ili skrbnikom) koji mora donijeti na uvid dokument s OIB-om i potpisati ugovor, također treba pripremiti i OIB maloljetne osobe koju se upisuje.

Za ostale informacije možete poslati e-mail na ns-dubrava@ns-dubrava.hr ili nazvati brojeve telefona 01 2050 030 i 01 2050 050.

*Upisi u Dramski studio provode se u Dječjem kazalištu Dubrava, Cerska 1. 


Narodno sveučilište Dubrava
Cerska 1, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 030
ns-dubrava@ns-dubrava.hr
Kulturni centar i Infocentar
Dubrava 51 a, 10040 Zagreb
tel. 01 2050 050
www.ns-dubrava.hr

Skip to content