ANTUN KREŠIĆ

Slike/akrilici – 28. 10. – 19. 11. 2002.

KREŠIĆEV „KRIŽNI PUT“

Kada je 1987.godine dragovoljno uzeo križ, Antun Krešić vjerojatno nije mogao pretpostaviti kakao će on postati i njegov veliki projekt kojemu će, evo, posvetiti punih petnaest godina intenzivnog stvaralačkog rada. Naime, autor je u tom razdoblju , u rijetkim prigodama, napravio iskorak iz svojega „polja interesa“, primjerice, u suradnji s ostalim umjetnicima, posebice pjesnicima. No, osnovnu svoju temu produbljivao je ciklusima, mijenjajući postupke i pristupe, sredstva i materijale, ali ne mijenjajući tematsko ishodište u križu koje se tijekom vremena promiče i u jednu uporišnu i poticajnu točku.

Svoju dosljednost Krešić je prometnuo u princip, blizak onomu kojega poznajemo kod Demura ili još prije kod Knifera, da spomenemo tek one najindikativnije. Naravno, njihova se bliskost ne može ničim drugim asocirati, a još manje tražiti u ostalim sastavnicama koje određuje djelo.

„Prva postaja“ Krešićeva „Križnog puta“ bila bi, dakle, ona koja ga kontekstuira stilski i precizira njegovo ishodište kako je svojedobno primijetio Boris Demur: „… u Maljevićevoj nepredmetnoj umjetnosti, zatim dalje u kubističkom slikarstvu te dvodimenzionalnom slikarstvu Cezanea kao izlazu iz iluzionističkog prostora renesanse i viktorijanske pozornice. To su najnoviji punktovi u povijesti likovne umjetnosti koji se mogu razmatrati kao proces i tkivo s kojim je korespondirao ovaj autor.“ Naravno, Krešić nije u tome iscrpio sve svoje mogućnosti, ali ga, ipak, ovo određenje u njegovu radu u tom razdoblju posebno karakterizira.

„Druga postaja“ bila bi ona iz koje iščitavamo slikarov rukopis: „unos“ boje, najčešće tamne (crna!), uzimat će iskustvo gestualnog slikarstva, dripinga; čestim aplikacijama obogaćuje strukturu, vješto se koristi tehnikom kolaža…

„Treća postaja“ sažima u sebi pravi umjetnikov interes za križ, onaj intelektualni izazov koji otvara prostore estetskoga, ali isto tako i metafizičkoga. Ovdje je nužno naglasiti da se upravo u tom smjeru i kreću primarni slikarski interesi. Dakle, oni koji ne pretpostavljaju fiiku i materijalnost motiva, odnosno „tijela križa“, njegovoj duhovnosti, odnosno – transcedenciji. Ovdje se, također, križ ne nastoji predočiti u svojoj matematičkoj ili geometrijskoj točnosti! Naprotiv, njegovo središte emanira egzaktnošću, koja bi bila sama sebi svrhom, već prije traži onu uporišnu točku iz koje bi bljesnula Prva svjetlost. Okretanje, naginjanje, iskrivljavanje križa nije, stoga, slučajno već prije napor da se približi, pokrene križ u krug, kretanje, u vrtložnu i spiralnu energiju, u „kozmički“ krug – dynamos, u gibanje, u život. Ovo je sažimanje one energije što je prasnula iz kozmičke točke koja se koncentričnim krugovima širi na sve četiri strane i u znaku – križa.

Milan Bešlić  

Antun Krešić rođen je u Starim Jankovcima nedaleko Vinkovaca 14. veljače 1955. godine.Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1981. godine. U slikarskoj klasi prof. Šime Perića. Samostalno izlaže od 1979., a skupno od 1981. godine. u Vinkovcima, Splitu, Poznanovcu, Eisenstadtu, Beču, Heitzingu, Crikvenici, Mariboru, Beogradu, Voloskom, Pirovcu i Šibeniku. Nagrađen je na II. Međunarodnoj izložbi Volosko 87` nagradom „Mandrač“. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman odlikovao ga je 1997. godine Danicom hrvatskom s likom Marka Marulića za osobite zasluge u kulturi. Petnaestak godina bavi se umjetničkom fotografijom za koju je na međunarodnom salonu u Đurđevcu 2002. nagrađen nagradom Turističke zajednice Đurđevac.  

Samostalne izložbe: 
1979. Lovran, Hotel „Meridional“
1982. Vinkovci, Kazalište „Joza Ivakić“
1983. Tuzla, Klub galerija Galerije jugoslavenskoga portreta u Tuzli
1985. Zagreb, Galerija Dubrava
1985. Tvornica autobusa Zagreb
1986.Vinkovci, Likovni salon Galerije umjetnosti Vinkovci
1987. Zagreb, Atelier Libuša
1989. Zagreb, Galerija Dubrava
1989. Zagreb, Galerija Izlog – LIKUM
1994. Zagreb, Galerija Dubrava
1995. Slatina, Galerija centra za kulturu
1995. Sesvete, Muzej Prigorja
1996. Grafička mapa TEMPESTAS
1996. Mahreim, Gradski kulturni centar
1996. Stuttgart, Generalkonsulat der Republik Kroatien
1998. Garešnica, Privredna banka Zagreb
2000. Vukovar, Gradski muzej Vukovar, Izložba ART FOTOGRAFIJE
2001. Karlovac, Galerija Zrinski, Dom OSHR
2002. Novska, Gradska galerija Novska, izložba fotografije Vukovar – Dubrovnik
2002. Zagreb, Galerija Dubrava

fotografije s otvorenja izložbe


(iz knjige dojmova)

Skip to content