FRANJO KLOPOTAN

Izražaj naivnih – Fantazmagorije – 4. 11. – 17. 11. 1982.

Fantazmagorije

Već i letimični pogled na popis samostalnih izložaba Franje Klopotana ukazuje da je o­vaj naivni umjetnik poznatiji u inozemstvu nego u domovini, što je istodobno i para­doks i razumljiva činjenica. Kako je izme­đu 1965. i 1970. boravio u SR Njemačkoj, učvrstio je veze s galerijama u toj zemlji. Po povratku u Jugoslaviju izlagat će još u Austriji, Italiji pa i u SAD-u. Dakako, i u nas, no rjeđe. Nije zaobiđen na velikim susre­tima međunarodnoga karaktera u Zagrebu 1970. i 1973 – “Naivi 70” i ,”Naivi 73” – ali je međunarodna reputacija usmjeravala Klopotana na intenzivnu suradnju sa stra­nim galeristima. Kao da su visoko industri­jalizirane zemlje bile znatiželjnije da pro­niknu u fantastiku ovoga slikara iz Hrvat­skoga zagorja, nego mi sami još okruženi nezagađenim krajolicima i većim brojem stvaralaca naivne provenijencije. Klopotan, očito, replicira fantastična pučka kazivanja, ali ih i proširuje osobnom mjerom senzi­biliteta. On unosi u svoje slike na pozadini stakla i neke suvremene elemente ugro­žene prirode i identiteta. Njegova je fan­tastika nadpovijesna, ali i povijesna. Koliko umjetnik fiksira određene slojeve pod­svijesti i sna, toliko se zdušno trsi da ocr­ta viziju po njemu moguće utopije posve­mašnijega sklada, unatoč bizarnostima sli­kovnog inventara. u dubini Klopotanova bi­ća sva je to isprepletenost harmonična u obzorju dijalektičke datosti unutarnjega i vanjskog, mogućega i izgubljenog, mašta­noga i realnog, sloboda oblika i rasporeda istodobno je sloboda umjetnički artikularne istine, u kojoj filigransko islikavanje neo­bičnih pojedinosti, na jednoj strani, to sin­tetski zahvat u pejzaž, na drugoj strani, svjedoči sasvim izuzetni nerv za kompozi­cionu koherentnost suprotstavljenih segme­nata. u tome morfološkom i misaonom rav­novesju naoko sučeljenoga valja potražiti singularnost Klopotanova slikarstva i nje­gov udio u naivnoj umjetnosti.

Josip Škunca

Katalog:
1. – 8.  Iz ciklusa “Fantazmagorije”, 1982., ulje na staklu i platnu
9. – 16. Crteži, 1982., tuš i pero na papiru

Franjo Klopotan je rođen 1938. godine u Presečnom kraj Novog Marofa, Hrvatsko zagorje, gdje i danas djeluje kao profesionalan slikar. Bio je bolničari retušer u štampariji (Hamburg). Počeo je slikati oko 1960. godine.

Samostalne izložbe:
1963. Zagreb, Društvo hrvat­skih književnika
1964. Zagreb, Klinička bolnica Rebro
1965. Dubrovnik, Palača Sponza
1965. Zagreb, Galerija Studentskog cen­tra
1965. Hamburg, Galerie Helmut von der Höh
1966. Köln, Galerie Zwierner
1971. Varaždin, Kazalište „August Cesa­rec“
1971. Düsselidorf, Zimimergalerie
1972. Düsselidorf, Zimimergalerie
1973. Zagreb, Galerija Likum
1974. Mülheim, Halus an der Lohe
1974. Milano, Galleria de Genève
1974. Düsselidorf, Zimimergalerie
1974. Bruxelles, Espace „2000“
1975. Hamburg, Moderne galerie Berlin
1976. Beč, Galerie Herzog
1977. Beč, Galerie Herzog
1977. Hamburg, Moderne galerie
1978. Düsselidorf, Zimimergalerie
1979. Rim, Kulturno-informativni centar SFRJ
1979. Tucson, Hannelore Sandy Art Gal­lery
1980. Beč, Galerie Infeld
1981. Split, Galerija „Čular“
1982. Zagreb, Galerija Dulbrava

Važnije skupne izložbe:
1964./65. New York, Philadelphia, Pitts­burgh, san francisco, Washington, „Jugoslavenska naivna um­jetnost“
1970. Zagreb, Galerija primitivne um­jetnosti, Međunarodni susret „Naivi 70“
1973. Bratislava, Međunarodni trije­nale naivne umjetnosti
1973. Zagreb, Galerija primitivne um­jetnosti, Međunarodni susret „Naivi 73“
1974. Oslo
1980. Manila, Muzej moderne umjet­nosti, Kolekcija Sonje Barbieri
1980. Sao Paolo


(iz knjige dojmova) 

Skip to content