LINDA MILIĆ KRŠNJAVI I TOMISLAV KRŠNJAVI

Uskrs 2012. – 26. 3. – 12. 4. 2012. 


Linda Milić Kršnjavi

KRIŽNI PUT

Motiv križnoga puta izuzetno intrigantni, odgovorni umjetnički zadatak, traži poseban oblik koncentracije u prihvaćanju biblijske poruke, u pojedinačnim postajama i u slijedu ukupnosti Kristova kalvarijskog hoda. Niz je umjetnika pratilo slikom i skulpturom (dakako i drugim oblicima umjetnosti) Spasiteljev golgotski martirij unoseći u tekstove evanđelista s jedne strane osobnu likovnu stilistiku, a s druge emocionalnost. I, razumljivo, svoju vjeru, i onu praktičnog vjernika ili poštovatelja univerzalnosti Biblije. Bez iskrenog posvojenja i razumijevanja muke Gospodinove nikakva vještina ruke ne može spasiti likovno djelo od sadržajne ispraznosti. Dakako, i bez umjetničkog talenta autora, scene puta križa će ostati likovno neuvjerljive.

Linda Milić Kršnjavi i Tomislav Kršnjavi zajednički su umjetnički oblikovali postaje križnoga puta: Linda prvih sedam, a Tomislav preostalih sedam. Privatno su povezani bračnom zajednicom što nikako nije nevažna činjenica radi mogućnosti neprekidnog dijaloga u procesu stvaranja. Možda ne toliko s likovne strane, koliko u teološkom produbljivanju teme, življenja u ozračju Evanđelja. Odabrali su reljef, relativno plitki za oblikovanje prizora kojih će situacije i stanja biti duboko promišljeni i adekvatnom formom prenijeti u materijal. U glini, odnosno gipsu, osjeća se modelacija suptilne taktilnosti, naznačene figurativnosti, s dostatnom uprisutnjenošću realističnih elemenata, poglavito u tvorbi lica Krista, ali i ostalih likova prisutnih u boli Velikoga petka. Linda i Tomislav u svojoj umjetničkoj podjeli postaja na jednake segmente, odlučili su se uz svo zajedništvo i stilsko dodirivanje za dva relativno različita koncepta.

Linda Milić Kršnjavi odabrala je znatno veći format usmjeravajući posebnu pozornost na kompoziciju, odnos motivskog središta s okolnim zbivanjima. U prostoru tvarnom i stvarnom, ali ispunjenom i duhovnošću. Lik Krista posebno je akcentuiran, kako stupnjem realistične opisnosti, tako i isticanjem u prostoru, ambijentu riješenom blagom dina – mičnošću površine. Sjajno uravnotežujući grupe, Linda je postigla napetost između svih sudionika, postavljajući ih u kadar sukladno njihovoj ulozi. Tako, primjerice, vojnici se nalaze u blizini križa, u gornjem dijelu scene ili tek (djelomično prikazani) ulaze u prostor. Definirani vojnim odorama i opremom, znak su sile spram izranjenog Kristova tijela. Gdje je križ ikonografska dominanta. Mijenom rasta volumena, mrljolikom razradom plohe, povremenim grafizmima površina dobiva karakter neprekidnog pulsiranja potenciranog svjetlom. U doživljaju svake postaje svjetlo, odnosno dubina sjena odrednice su ugođaja, drame opredmećene u pojavnosti konkretnog događanja i njenog značenjskog sloja. Bjelina gipsa (odljevom u bronci dobila bi se nova dimenzija) svjetlu daje i simboličnu konotaciju, širenja i izvan fizičkih datosti pojedinoga reljefa do upućenosti poliptihalnom. Linda je sretno spojila oblik kiparske neposrednosti, direktnosti i marniju izvedbu detalja, a sadržaju dala pečat emotivnog.

Tomislav Kršnjavi u komornom formatu svojevrsne umjetnosti dlana, scene pojedinih postaja zgusnuo je do samih granica plohe. Kvadratični oblik sukus je bočnih zakošenih stranica koje upućuju na figurativnu zgusnutost. Okolne plohe, njihove granične linije, prostorne su vodilje ka motivu, reljefnoj minijaturi, primjeru kiparske minucioznosti. S prisjećanjem na horror vacui. Ipak, aktivitetom svih površina, maleno i ispunjeno postaje veliko i otvoreno. Prividno jednostavni scenarij likovno je složeno razrađen, sa sačuvanom čitkošću i u slojevitoj postavi figura. Postavom, položajem, iščitava se centralna figura Krista, rjeđe označena i aureolom. Kršnjavi u suprotstavljanju masa i planova djelomično u manjoj mjeri izlazi i izvan prvotnog kadra. To minimalno izlaženje daje kiparski vitalitet cjelini i nenametljivo je negiranje zatvaranja u prostor. Senzibilitetom za atmosferu, za svjetlosne pomake, Kršnjavi je postajama križnoga puta dao puninu, upućenost ka transcedentalnom, koje difuznost i putenost svjetla uprisutnjuje u oporost zemnog. 

I Linda i Tomislav ekspresionističkim treptajem grade oblike, slutnju i opisnost likova i svaku partikulu i zakutke prostora. Vrstom poetike uraslom u biti njihove umjetnosti. Iskaz su to meditacije i molitve, predanju izraslom na neospornom talentu.

Nadajmo se da će Linda nastaviti svoj križni put do četrnaeste postaje, a Tomislav krenuti od prve do osme koju je već osmislio i realizirao.

Stanko Špoljarić


Tomislav Kršnjavi
.

LINDA MILIĆ KRŠNJAVI


Linda Milić Kršnjavi

Linda Milić Kršnjavi rođena je 1974. godine u Rijeci. Maturirala je 1993. godine na Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji. Diplomirala je kiparstvo 2000. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 2001. do 2003. godine predavala je kiparstvo na Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci. Član je HDLU.a Rijeka i HDLU-a Zagreb. Od 2005. godine samostalni je umjetnik, članica Hrvatske zajednice samo stalnih umjetnika. Postavila je dva javna rada, jednu scenografiju i šest samostalnih izložbi te sudjelovala na desetak skupnih izložbi. Osim kiparstvom, bavi se i teorijskim radom.

Popis izloženih radova:
1. “Isus pred Pilatom”, gips, 80x60x4 cm, 2011.
2. “Isus prima križ”, gips, 80x60x4 cm, 2011.
3. “Isus pada prvi put pod križem”, gips, 80x60x4 cm, 2011.
4. “Isus susreće svoju svetu majku”, gips, 80x60x4 cm, 2011.
5. “Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ”, gips, 80x60x4 cm, 2012.
6. “Veronika pruža Isusu svoj rubac”, gips, 80x60x4 cm, 2012.
7. “Isus pada drugi put pod križem”, gips, 80x60x4 cm, 2012.
.

TOMISLAV KRŠNJAVI


Tomislav Kršnjavi

Tomislav Kršnjavi rođen je 1975. godine u Zagrebu. Maturirao je 1994. godine na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu. Diplomirao kiparstvo 1998. godine na Akademiji likovnih
umjetnosti u Zagrebu. Predavao kiparstvo na Školi za primijenjenu umjetnost u Rijeci od 2001. do 2003. godine. Vodio je autorsku likovnu radionicu Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan” u Zagrebu od 2004. do 2006. godine. Član je HDLU-a Rijeka i HDLU-a Zagreb. Od 2004. godine samostalni je umjetnik, član Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Do sada postavio 40 javnih radova. Sudjelovao je na više od 20 skupnih i 8 samostalnih izložbi. Doktorand je iz kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu od 2010. godine.

Popis izloženih radova:
1. “Isus tješi jeruzalemske žene”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.
2. “Isus pada treći put pod križem”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.
3. “Isusa svlače”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.
4. “Isusa pribijaju na križ”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.
5. “Isus umire na križu”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.
6. “Isusa skidaju s križa”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.
7. “Isusa polažu u grob”, gips, 25.5×25.5×3.5 cm, 2012.


Tomislav Kršnjavi

fotografije s otvorenja izložbe

Skip to content