Svaki tjedan crtića sedam – ponedjeljak

LEGIJA

Ideja i animacija: Tea Teskera, Gabriel Jakuš

Mentor: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2015.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba.