DAVOR VUKOVIĆ

10. 11. – 27. 11. 2008. 

Davor Vuković – Varijacije

Bît slikarstva već odavno nije samo tema koju prikazuje niti poruka koju saopćava. Suočeno s diktatom originalnog i novog u formalnom pogledu, slikarstvo 20. stoljeća obilovalo je inovacijama u iznalaženju novih tehnika i novih načina likovnog izražavanja. S vremenom je potraga za originalnim likovnim izričajem ustupila primat novim medijima koji u fokus stavljaju suvremene probleme i angažirano prenose poruke novoga doba. Slikarstvu je u tome kontekstu prepušteno prostrano područje individualne imaginacije, refleksije i emocija.

Upravo u takvome slikarstvu pronašao je sebe i svoje poetsko biće Davor Vuković, slikar i pjesnik duboke introspekcije i zavidne kreativnosti. U nemirnim i materijalnim vremenima Vuković je pronašao utočište na bijeloj ravnini napetoga platna, prenoseći na njih boje svoje duše. Ako je u njoj i pronašao tjeskobu, ona se sublimirala kroz formu u gustim labirintima ranih radova i u iskonskom strahu od praznog prostora koji je obilježio njegova djela nastala 80-ih godina 20. stoljeća. Na dugome putu kroz slikarstvo najsnažnija Vukovićeva misao bio je pejzaž, u početku prepoznatljiv i konkretan, kakav je predstavljen izložbom slika nacionalnih parkova, nastalih između 1999. i 2003. godine, a kasnije osebujan i osoban, razložen primjerice u nizu Preobražaja slikanih od 2001. do 2008. godine. Iako je krajolik polazište većine njegovih radova, istinska tema uvijek su bili oblik i osjećaj. Slikani prostor njegovih pejzaža priopćuje promatraču stanja njegova duha i ideje koje se protežu daleko izvan pojavnog. Iskustvo, ekspresija, emocija, prije nego opis u stvarnom su fokusu njegovih interesa. Oslobađanje energije, postizanje harmonije i sklada, pravi su porivi njegovog stvaranja.

I dok se u prikazima nacionalnih parkova kao i u nekim kasnije nastalim krajolicima nameću paralele s formalnim i sadržajnim značajkama kineskih Schan Shui krajolika, zasnovanih na filozofskim načelima Taoizma, u Preobražajima se sluti Vukovićeva naklonost intelektualno prostranim idejama New age-a.

Voda, zemlja i zrak, tri su temeljna sloja većine Vukovićevih slika, jer oni tvore scenarij njegove mladosti – prostrano splitsko more, kameni vijenac Mosora i nebo nad njima. Vatru im pridodaje Vukovićeva strast sažeta u dinamičnom kromatizmu većine njegovih novijih slika, pokret koji nastaje na margini misli kreirajući motive što istražuju i variraju jedno – viziju prostora i boja tih poluzapamćenih veduta.

Najnoviji radovi korak su dalje od onih predstavljenih na izložbi u Galeriji Matice hrvatske 2008. godine, korak dalje prema apstrakciji i korak dalje prema pročišćavanju kompozicije. Svojevrsna negacija forme, koja se u većini slika, nastalih između 2004. i 2007. godine, očituje u zastiranju krajolika gustom mrežom bijelih niti i u postupku dekonstrukcije materije od podloge prema površini, ustupila je mjesto preglednijoj strukturi imaginarnoga pejzaža i neobičnim, vrpčastim tvorevinama što se šire horizontalnim kadrom, izrastajući iz donjega dijela kompozicije. Lajtmotiv je i nadalje prskanjem nanesena boja potisnuta do rubova platna, koja se na nekim slikama u potpunosti oslobađa deskriptivne uloge i dominira bijelom površinom podloge lišena perspektive i planova. Te su kompozicije ni korak dalje od istodobno nastalih dinamičnih pejzaža, slikanih na bijeloj podlozi rahlim i definiranim, vidljivo ubrzanim potezima kista.

Vuković je svojim novim radovima dosegnuo razinu na kojoj ga nije potrebno uspoređivati ni sa kojim od poznatih nam autoriteta. Došao je do trenutka kada njegovu vrijednost ne trebamo mjeriti iznalaženjem citata. Samouvjeren i dinamičan, prepoznatljiv a nikako isti, koloristički razigran, oslobođen sklonosti entropiji, priklonio se ležernijoj, otvorenoj gesti i još jednom potvrdio da mu je mjesto među etabliranim hrvatskim slikarima.

Dr. sc. Mirjana Repanić-Braun

Popis izloženih radova:
1. Varijacija 1., 2008., akrilik/platno, 100×120 cm
2. Varijacija 2., 2008., akrilik/platno, 100×120 cm
3. Varijacija 3., 2008., akrilik/platno, 100x120cm
4. Varijacija 4., 2008., akrilik/platno, 100x120cm
5. Varijacija 5., 2008., akrilik/platno, 100×120 cm
6. Varijacija 6., 2007., akrilik/platno, 100×120 cm
7. Varijacija 7., 2007., akrilik/platno, 100×120 cm
8. Varijacija 8., 2008., akrilik/platno, 100×150 cm
9. Varijacija 9., 2008., akrilik/platno, 100×150 cm
10. Varijacija 10., 2008., akrilik/platno, 100×150 cm
11. Varijacija 11., 2008., akrilik/platno,100×150 cm
12. Varijacija 12., 2007., akrilik/platno, 100×120 cm
13. Varijacija 13., 2008., akrilik/platno, 100×120 cm
14. Varijacija 14., 2008., akrilik/platno, 100×150 cm
15. Varijacija 15., 2008., akrilik/platno, 100×120 cm
16. Varijacija 16., 2008., akrilik/platno, 100×120 cm

Davor Vuković, slikar i književnik podrijetlom iz Poljica (Krilo Jesenice) pored Splita, rođen je 24. listopada 1951. godine u Herceg Novom. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Splitu, a akademsku naobrazbu stekao je 1975. godine u Zagrebu. Dobitnik je Plakete grada Zagreba za slikarstvo (1985.) i Plakete grada Zaprešića za književnost (2004.). U više od dvadeset godina umjetničkog rada i djelovanja ostvario je pedesetak samostalnih izložbi u zemlji, te predstavljao Hrvatsku samostalnim izložbama slika u Lyonu, Londonu i Zurichu od 1999. do 2003. godine. Na zatvaranju izložbe recentnih radova članova HDLU-a u Domu HDLU-a u Zagrebu, 2006.godine, prema kolegijalnom ocjenjivanju članova HDLUa, između 174 autora, plasirao se među prvih dvadeset hrvatskih likovnih umjetnika.Do sada su izišle njegove četiri autorske grafičke mape. Slike mu se nalaze u javnim zbirkama hrvatskih nacionalnih parkova Risnjak, Paklenica i Plitvička jezera, muzejima u zemlji, Veleposlanstvu RH u Londonu, veleposlanstvima Velike Britanije, Austrije i Kine u Zagrebu, Poglavarstvu grada Zaprešića, sakralnim i gospodarskim ustanovama, te u privatnim zbirkama širom svijeta. U 2004. godini izdana mu je prva zbirka pjesama Gatara u izdanju Matice hrvatske Zaprešić.Promovirana je na Tribini Društva hrvatskih književnika u Zagrebu. U 2007. godini tiskana mu je druga zbirka pjesama Oslanjam se na tišinu u izdanju Naklade Ceres. Promovirana je u Matici hrvatskoj u Zagrebu. Pjesme su mu objavljivane u mnogim zbornicima, knjigama i mjesečniku Republika (2007.), a neke su mu uglazbljene i izvođene. Od 2006. godine pridruženi je član Hrvatskog društva skladatelja. Član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika i LIKUM-a. Djeluje i kao član Hrvatsko-austrijskog društva (ogranak Split), Hrvatsko-kineskog društva, Matice hrvatske Zaprešić, Društva Poljičana, Kluba Zaprešićana Zapreščan, Hrvatskog književnog kruga. Živi i djeluje u Zaprešiću.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić


(iz knjige dojmova)

Skip to content