Svaki tjedan crtića sedam – petak

NJAM NJAM

Autor filma: Vilim Varadin

Mentor: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2017.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba.