Svaki tjedan crtića sedam – četvrtak

MEMORY

Autor: Mihael Milanović

Mentor: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2019.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba.