Svaki tjedan crtića sedam – srijeda

JEDNOM DAVNO

Autorice: Sara Osojnik i Lucija Lubina

Mentor: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2017.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba.