Svaki tjedan crtića sedam – ponedjeljak

SVEMIRSKI JUNAK

Ideja i animacija: Roko Stojadinović Lozica, Sara Osojnik, Matija Horvat, Lara Grgec, Lucija Klanac, Lea Hajster, Maks Ferenćina, Paola Peša, Marta šoštar, Mateo Šoštar, Michelle Kailer

Asistentica: Sara Osojnik

Mentor: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2018.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba.

Skip to content