Svaki tjedan crtića sedam – subota

ŠUMA I KIŠA

Ideja i animacija: Ena Kočo

Mentor: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2018.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ureda za kulturu grada Zagreba.