NIKOLA KOYDL

Slike – 2. 12. 2002. – 4. 1. 2003.

KOYDLOVI OBLICI

U gotovo puna četiri desetljeća koliko je, naime, nazočan na suvremenoj hrvatskoj likovnoj sceni, Nikola Koydl nije prestao privlačiti pozornost kritike na svoje stvaralaštvo. Ova se činjenica potvrđuje ne samo kroz reference djela u kritičkim recepcijama, izložbama u uglednim muzejima i galerijama, već i u njegovoj dinamičnoj i plodnoj kreativnosti koja to djelo obnavlja, mijenja, produbljuje. Već je primijećena i apostrofirana i ta njegova osobina, koja je snažno involvirana u samu bit njegova izraza.

No, osobitu je svoju umjetničku proizvodnju Koydl kultivirao i u brojnim likovnim medijima potvrdio autentičnost idioma. Podsjetimo da je tvorac posve osebujnih oblika u suvremenoj umjetnosti koje je realizirao u različitim grafičkim tehnikama: slikarstvu, crtežu, grafici i kontinuirano u objektima. Stoga je u kontekstu suvremene hrvatske umjetnosti snažno privlačila pozicija privlačila pozicija njegove velike individualnosti. Nju je izgrađivao kroz odmjerene i tematske cjeline dosljedno koncipiranim izložbama i podvlačio tu svoju poziciju, koja je kroz minula desetljeća dobila posve ekskluzivističke konture. Ničim Koydl nije nastojao, ako tako smijemo reći, privući kritiku, kasnije i svoju publiku, koliko dosljednim provođenjem teze koju je koncipirao isključivo likovnim sredstvima.

No, unatoč činjenici što je Nikola Koydl tako ustrajno gradio jedinstveni likovni sustav metodologijskim postupkom i vještinom koja je već toliko isticana i, dakako s pravom nazivana perfekcionističkom, njegovo je slikarstvo, također formirano i s čvrstim osloncem na tradiciju. Primjećujemo da je krajolik velika Koydlova tema, kao i more, ili, pak, psihološka raspoloženja nabijena emocijama strepnje, slutnje tjeskobe u kojima poentira temeljne egzistencijalističke upite. U ovim temama, produbljivanim kroz različite tehnike i medije, umjetnik sabire u zajednički smisao, u jedan cilj, njihovu sintetičku formu, kojom sažima fizičko i duhovno, doživljajno i imaginativno, emocionalno i iracionalno.

Milan Bešlić

Nikola Koydl rođen je 6. veljače 1939. godine u Karlovcu. Diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1962. godine u klasi prof. Đure Tiljka. Od 1962. do 1969. godine bio je suradnik Majstorske radionice Krste Hegedušića. Boravio je na studijskim putovanjima u Francuskoj, Italiji, Mađarskoj, Španjolskoj, Engleskoj, Njemačkoj, Danskoj i Austriji. Sudionikom je brojnih samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a njegova djela nalaze se u mnogim galerijama, muzejima i privatnim zbirkama diljem svijeta. Od 1986. godine bavi se grafikom. Redoviti je profesor na ALU u Zagrebu gdje živi i radi.

Važnije samostalne izložbe:
1966. Zagreb, Galerija Studentskog centra
1972. Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti
1974. Zagreb, Galerija Forum
1975. Split, Galerija umjetnina
1979. Zagreb, Galerija Forum
1979. Zagreb, Salon Schira
1982. Zagreb, Knjižnica Vjekoslav Majer
1983. Hvar, Galerija na Bankete
1984. Zagreb, Galerija Forum
1986. Zagreb, Galerija Josip Račić
1988. Zagreb, Galerija Mala
1989. Karlovac, Zorin dom
1990. Zagreb, Salon Galerija Karas
1993. Zagreb, Galerija Buljat (grafike), Zagreb, Galerija Buljat (objekti)
1994. Zagreb, Galerija Sveta Hrvatska
1996. Dubrovnik, Foaje Kazališta Marina Držića
1997. Velika Gorica, Galerija Galženica
1997. Zagreb, Umjetnički paviljon
1999. Zagreb, Galerija Grubić
2002. Slavonski Brod, Galerija umjetnina
2002. Čakovec, Muzej Međimurja
2002. Karlovac, Gradski muzej
2002. Šibenik, Galerija Sv. Krševana
2002. Split, Salon Galić
2002. Zagreb, Galerija Dubrava

Nagrade:
1968. Druga nagrada za slikarstvo, I. salon mladih, Zagreb
1969. Nagrada za slikarstvo, IV. zagrebački salon, Zagreb
1969. Prva nagrada za slikarstvo, Biennale mladih Rijeka
1969. Nagrada SKOJ-a, II. salon mladih, Zagreb
1973. Otkupna nagrada na IV. zagrebačkoj izložbi jugoslavenskog crteža, Kabinet grafike JAZU Zagreb
1975. Otkupna nagrada Republičke zajednice kulture BIH na VI. izložbi SULUJ-a, Sarajevo 1978. Izvedbena nagrada na Zagrebačkom salonu – prijedlog, Zagreb
1981. Otkupna nagrada na VIII. zagrebačkoj izložbi jugoslavenskog crteža, Kabinet grafike JAZU, Zagreb
1981. Otkupna nagradana VII. trienalu suvremenog jugoslavenskog crteža, Sombor
1989. Otkupna nagrada “Collegium artisticum”, Sarajevo  
1989. Otkupna nagrada na XVIII. međunarodnom biennalu grafike, Ljubljana
1990. Vjesnikova nagrada „Josip Račić“, Zagreb
1990. Nagrada na 8. biennalu suvremene hrvatske grafike, Split
1991. Prva nagrada na Jugoslavenskoj izložbi crteža, Zagreb
1993. Nagrada „HZ“ (Hrvatsko Zagorje) na Biennalu hrvatske grafike, Zagreb
1993. Druga nagrada za grafiku na Međimurskoj izložbi „Ostblick-Westblick“, Graz
1993. Druga nagrada za grafiku na Međunarodnoj izložbi minijatura, Maribor
1997. Premija Hrvatska akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb, Kabinet grafike
1999. Nagrada „Vladimir Nazor“
2001. Plaketa na „Lions grand prix“


(iz knjige dojmova)

Skip to content