ROBERT ZDARILEK

Brodovi – 27. 9. – 16. 10. 2004.

Argonaut naših dana – Uz ciklus „Brodovi“ Roberta Zdarileka

Već je rečeno da Robert Zdarilek pripada krugu nekonvencionalnih kipara. Naime, autor je jedan od onih koji su osamdesetih godina – pod zavodljivim egoidom postmoderne – tragali za novim mogućnostima plastičnog izražavanja što su od materijala različita podrijetla i namjene stvarali neočekivane sklopove. Ta i takva autorska osebujnost pomaknula je zatečene granice do jedva odredivih područja djelovanja, pobliže, do samih prijelaza prema zoni srodnih grana, kao što su prostorne konstrukcije, objekti i instalacije.

Također je zabilježeno (kritičar Marijan Špoljar u katalogu umjetnikove izložbe 1992. godine u Zagrebu) da je Zdarilekov spoj sinkretične forme i primarnih oblika s modernim senzibilitetom proizvodio čudesne, pomalo mistične skulpture asocijativna karaktera što su svoje značenje temeljile na dalekim vrelima arhajskih oblika, ali i na polju još žive etno-slike.

Na spomenutoj izložbi, a to valja istaknuti i zbog sadašnje prezentacije iz ciklusa „Brodovi“, Zdarilek izlaže skulpture u bojenu drvu. U njima se pak posebno ogleda poznavanje i praktično znanje o svojstvima materijala s kojima kipar radi oa kritičar s pravom opaža da ga tvorac rečenih ostvaraja podsjeća na majstora iz naroda.

A taj opet, temeljem tradicijskog iskustva u građenju i oblikovanju, u druženju s bačvarskim konjićem, sastavlja predmet jednostavne funkcionalne moći i uvijek u određenoj duhovnoj napetosti.

Ako su, iz razumljivih razloga, te skulpture s izložbe iz 1992. u nizu naslovljenim W-ART prizvale uznemirujuća sjećanja na nedavni Domovinski rat, u kojemu je i sam umjetnik sudjelovao, sadašnja Zdarilekova faza u bojenu drvetu – očitovana u prigušenoj paleti zemlje, mora i neba u ciklusu „Brodovi“ – nadilazi sve duševne potrese i ine traume. To je ciklus stvaralačke volje i nade. Nije li barka simbol putovanja, puta koji su živi ili mrtvi prešli?!

Rječnik simbola kaže još da lađa stvara predodžbu napora i izdržljivosti što ih iziskuje plovidba, ne samo pomorska, nego i zračna. Lađa je poput planeta kojim upravlja čovjek kružeći oko središta – zemlje. Ona je slika života kojemu čovjek odabire središte i određuje mu smjer.

Eto još jedne plovidbe suvremena argonauta gdje se u zrelim godinama, oboružan nezamjenjivim životnim i metjerskim iskustvom – usprkos svemu!  – otiskuje na pučinu. Bolje kazano, u zavodljivu sferu poezije, u potragu za lirskom transfiguracijom tjeskobne zbilje kako ju sugeriraju brodovi laganih i rastvorenih oblika – nepatvoreno viđenje pjesničkoga uzleta. Takva plovidba svagda doseže san o boljemu i ljepšemu svijetu.

Josip Škunca

Robert Zdarilek rođen je u Zagrebu 1955. godine. Nakon završene Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu od 1978-83. radi na poslovima i industrijskog oblikovanja. Diplomirao je kiparstvo 1988. 1988. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Osim kiparstva bavi se dizajnom, keramikom i animiranim filmom. Autor je likova u pedesetak animiranih filmova u produkciji HRT-a. Od 1992. do 2002. predaje kiparstvo polaznicima prve godine studija Grafike, Slikarstva i Filmske animacije. Član je HDLU-a. od 1988. i HZSU-a od 1989. godine. Sudionik je Domovinskog rata. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Živi i radi u Zagrebu.

fotografije s otvorenja izložbe snimio Željko Šturlić


(iz knjige dojmova)

Skip to content