Svaki tjedan crtića sedam – četvrtak

Autori: Roko Stojadinović Lozica, Sara Osojnik, Matija Horvat, Maks Ferenčina, Lea Hajster, Lara Grgec, Mateo Šoštar, Marta Šoštar, Lucija Klanac, Paola Peša, Michelle Kailer

Asistentica: Sara Osojnik

Voditelj: Vjekoslav Živković

Produkcija: Škola crtanog filma Dubrava, Narodno sveučilište Dubrava, Zagreb 2018.

Program je ostvaren uz potporu Gradskog ured za kulturu Grada Zagreba.

Skip to content