ORLANDO MOHOROVIĆ

Objekti u prostoru –  28. 12. 1976. – 12. 1. 1977.


(iz knjige dojmova)

Uz prvu samostalnu izložbu Orlanda Mohorovića u Zagrebu

Pred nama je izložba slikara koji le još vrlo mlad, pa ipak slikara kojemu nisu nepoznanica ni najavangardnija strujanja Evrope,  Kasselu, a te 1971. godine, kad sudjeluje u svojoj prvoj akciji u urbanom prostoru, skupa s nekolicinom svojih kolega, tek je student početnih semestara na Dizeldorfskoj akade­miji (klasa profesora Beuysa). Diplomirat će istom 1974. ali, u međuvremenu, još dvaput sudjeluje u akcijama — 1972. u Düsseldorfu, 1974., u Kolnu — da bi ga 1973., u Diseldorfskoj Galeriji Betwen 7 sreli medu pobornicima konceptualne umjetnosti. Uzima udjela, iste godine, i na sličnoj londonskoj izložbi Two hunderd miles from here u Galeriji House (Dvije stotine milja odavde), a godinu dana kasnije, opet u Dusseldorfu, u gradu gdje studi­ra, izlaže u generalnom konzulatu sad s Dieterom Schneller, Ihsanom Ece i Karlom Stursbery. Izložbu nazvaše: Četvorica progresivnih.

Orlando, Mohorović, obrevši se na Kunstaka­demie u Düsseldorfu, gdje je dobio nagradnu stipendiju i gdje je završio slikarstvo, našao se tako medu mladima željnim drukčijih, nekonvencionalnih načina izražavanja. On redo­vito i marljivo pohađa predavanja i radi u klasi, ne potcjenjuje pedagoška nastojanja profesorskog zbora. Ipak, mislima je i akcijom vezan uz aktualna previranja koja se osjećaju ši­rom svijeta. Takvih je pokušaja bilo i u nas, a konceptualisti su još na poprištu. Drugo je sad stvar kolike su objektivne izražajne mo­gućnosti unutar koncepta i nije li taj pokret već na silaznoj putanji. Ostaje činjenica da je svojom antipotrošačkom osnovom privukao mnoge, a što, nije nikada osvojio širu likovnu publiku, to je stoga što nije uspio, iznaći opće zadovoljavajuća sredstva komunikacije. Bio je (koncept) i ostao medijem upućenih.

Očito je da je Mohorović zarana postao svje­stan spomenutih proturječnosti unutar konceptualne umjetnosti — demokratske inten­cije, hermetični učinak; prosvjed protiv potrošačkog društva, prodaja konceptualnog djela (!) i drugo — pa već od 1970. odnosno 1971. godine kontinuirano radi na slici objekta (konstrukcije u prostoru). Njega faktički intrigira, govoreći općenito, svijet stroja, svijet visoke tehnike, koji već prijeti vlastitom antitezom: hladnom logikom rasprostiranja i, implicite, zagađivanjem ljudskog okoliša. Ovog potonjeg on se još nije izravno dotakao, ali elementi na crtežu, akvarelu ili na slici zapremaju sve vise prostor slike/svijeta. Tada je ekološki aspekt stvari tek korak dalje od uprizorenih kompozicija.

Ta nit odredila je i postav u Galeriji Dubrava, ako se motivika disciplinirano i metodološki sve uspješnije očituje tijekom nekoliko godi­na, od akademskih klupa do profesionalnog bavljenja slikarstvom; ako, je jasno usmjereni cilj progovoriti o temi koja se tiče sviju nas, a pritom mladi umjetnik gotovo svu energiju usredotočuje na ozbiljenje vizije, tada nužno kažemo da je posrijedi predana darovitost koja osluškuje vrijeme i unutarnji poriv. Da­leko, od toga da ustvrdimo da je riječ o dovr­šenosti, možda je Mohorovićev opus istom započet na puta osmišljavanja ii korekcije. Ali to upornost, koju jasno razaznajemo na ovoj izložbi što obuhvaća sedam godina rada, na­pokon logični razvoj unutar kojeg je poetiza­cija odabranog predmeta slikanja osobni kut gledanja i nade sve to ukazuje na motivirani pristup, kraj kojeg su neke druge pojave, istom usputni proizvod intenzivnih atelierskih nasto­janja.

Zaključimo, stoga, da ovako probran niz stu­dija, bilježaka, akvarela i ulja, dominantan među dosad ostvarenim radovima Orlanda Mohorovića, svjedoči o obećanju koje ne smi­jemo zaobići. Taj je odabir u sebi cjelovit i do­sljedan i nama je u Galeriji Dubrava drago, da smo pripremili izložbu uronjenu u svoje doba kola je i ohrabrenje mladom umjetniku.

Josip Škunca

Katalog djela:
1.-5. Studije i bilješke, olovka, kombinirana tehnika , papir, 1970.
6.-11. Studije i bilješke, olovka, kombinirana tehnika, papir, 1971.
12.-17. Studije i bilješke, kreda, akvarel/papir, 1970.-1974.
18-21. Život, akvarel/papir, 1970.-1974.
22.-29. Objekti u pejzažu, akvarel i papir, 1974.-1976.
30.-36. Objekti u prostoru, akvarel papir (1974-76)
37. Istarski pejzaž, akvarel/papir, 1970., 42×57 cm
38. Konstrukcija u prostoru, akvarel/papir, 1972., 42×57 cm
39. Konstrukcija u prostoru II, akvarel/papir 1972., 42×53 cm
40. Konstrukcija u prostoru III, akvarel/papir, 1972., 34×44 cm
41. Objekti u prostoru, ulje/platno, 1975., 180×200 cm
42. Objekti u prostoru II., ulje/platno, 1975., 90×180 cm
43. Objekti u prostoru III, ulje/platno, 1975., 90×180 cm
44. Tijelo u prostoru, ulje i platno, 1972., 50×90 cm
45. Prelijevanje, ulje/platno, 1974., 120×80 cm

Orlando Mohorović rođen je u Labinu 1950. godine. Završio je školu Primijenjene umjetnosti u Splitu 1969., 974. godine diplomirao na Kunstakademie (Umjetnička akademija) u Düsseldorfu, u klasi profesora Beuysa. Izlagao je na nekoliko skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnik je nekoliko nagrada i priznanja.

Samostalne izložbe:
1970. Düsseldorf, Kunstakademie
1973. Rovinj, Zavičajni muzej
1973. Labin, Atelje „Orlando“
1974. Pula, Izložbeni salon
1974. Pula, Hotel Brioni,
1974. Pazin, Etnografski muzej Istre

Akcije:
1971. Kassel
1972. Düsseldorf
1974. Köln

Skupne iziožbe:
1967. Split, Paplićeva palača (izložba mladih u povodu Dana mladosti)
1968. Split, Paplićeva palača (izložba mladih u povodu Dana mladosti)
1969. Labin, Titove Užice, Čačak, Požega, Kraljevo, Kragujevac (II. labinski ateljei)
1970. Cremona (Labinski ateljei)
1971. Beograd, Galerija Nubs i Crveni salon (Istarski umjetnici)
1972. Rovinj (Grisia 72), Labin, Piran, Rovinj, Pula (Ars histriae II)
1973. Rovinj, Labin, Pazin, Subotica (istarski likovni umjetnici u cast 30-obljetnice priključenja Istre SFRJ)
1973. Düsseldorf, „Between 7“
1973. Labin, Narodni muzej (Labinski ateljei)
1973. London, Gallery House (Two hunderd miles from here)
1973. Rovinj (Grisia 73)
1974. Düsseldorf, Generalni konzulat SAD-a (Četvorica progresivnih)
1975. Rovinj (Grisia 75)
1975. Labin, Narodni muzej (Labinski ateljei, crteži)
1975. Labin, Narodni muzej (Labinski ateljei)
1976. Rovinj (Grisia 76)
1976. Zagreb, Galerija Karas (Labinski ateljei)

Nagrade i priznanja:
1967. Split, II. nagrada za slikarstvo (izložba mladih u povodu Dana mladosti)
1968. Split, II nagrada za slikarstvo (izložba u povodu Dana mladosti)
1970 Düsseldorf, Nagradna stipendija na Kunstakademie
1972. Rovinj, Otkupna nagrada „Grisije 72“
1975 Rovinj, Otkupna nagrada „Grisije 75“


(iz knjige dojmova)

Skip to content