GRAFIČKE VIZIJE SVJETLOSTI

23. 11. – 10. 12. 2015.


Jana Žiljak Vujić

GRAFIČKE VIZIJE SVJETLOSTI

Na izložbi Grafičke vizije svjetlosti prikazani su radovi, kako profesora tako i studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. Glavninu izloženih predmeta čine plakati proizašli iz samostalnih radova studenata, sa zadatkom kreiranja novog ili redizajniranja već postojećeg vizualnog identiteta manjih hrvatskih gradova, što je u okviru brandiranja gradova i postizanja konkurentnosti, od nepobitne važnosti. U Hrvatskoj se, nažalost, na taj element često stavlja premalo pažnje, ili zbog posve banalnih razloga ili zbog toga što se uopće ne prepoznaje kao faktor koji jedan grad može uzdići na ljestvici destinacija, istaknuti njegove prednosti, osobitosti i vrijednosti te ga na koncu učiniti prepoznatljivim i poželjnim. Brandiranje gradova je, u zemlji u kojoj se glavnina ekonomskog rasta bazira na turizmu, zasigurno jedan od ključnih načina stvaranja dodane vrijednosti i privlačenja posjetitelja. Kao potvrda važnosti stvaranja modernog, kreativnog i vizualno privlačnog dizajna koji sažeto opisuje (i promovira) neki grad, može poslužiti i aktualna tema izrade vizualnog identiteta gradova koji ulaze u trku za izbor u kategoriji Europskog grada kulture.

Većina naših gradova, izuzev rijetkih iznimaka, još uvijek kao vizualni identitet koristi povijesni grb ili osrednje vizualno rješenje. Ovo izložbom, ne samo da se pokušava osvijestiti javnost o značaju stvaranja vizualnog identiteta, nego pruža i uvid u radove grafičkih dizajnera koji na kreativan i inovativan način predstavljaju i interpretiraju one vrijednosti pojedinih gradova koje ih čine posebnima. Kod svih je radova vidljivo da je glavna inspiracija i polazišna točka – baština, bilo prirodna ili kulturna, ali obrađena prema suvremenim trendovima u grafičkom dizajnu. Tradicionalna paška čipka i srednjovjekovna iločka utvrda ravnopravno su i dostojanstveno uklopljene u stilski izraz suvremenog doba. Šibenik je pak predstavljen kroz prikaz tlocrta njegovih četiriju utvrda s dizajnerskim izričajem koji svojom dijagonalnom kompozicijom i naslućenom mrežom asocira na djelo Joseph Müller Brockmanna. Europsko selo roda Čigoč, identificirano je sasvim prirodno prikazom rode, u stiliziranoj harmoničnoj izvedbi koja nalikuje na origami. Osim plakata, na izložbi su predstavljeni i odjevni predmeti od tkanina s InfraRed slojem. Odjeća je ovaj način poprimila obilježja svojevrsne ‘hibridne’ slike, kombinirajući elemente vidljive golim okom i one koji nam se otkrivaju tek u InfraRed spektru, dižući značenjsku slojevitost na jednu novu razinu. U vidljivom spektru prikazani su gradovi, dok je u infracrvenom području ispisan tekst koji nadopunjuje ‘površinske’ informacije. Izložba na osebujan način objedinjuje svjetlost kao elementaran dio dizajna i percipiranja svijeta oko nas.

dipl. arheo., pov. um. Iva Kostešić


Jana Žiljak Vujić

Dr. sc. Jana Žiljak Vujić docent je u području dizajna i grafičke tehnologije; viša znanstvena suradnica u znanstvenom području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija; stalna sudska vještakinja za grafičku tehnologiju, dizajn, rukopise, dokumente i vrijednosne papire, novac, slike, kreditne i druge kartice. Pročelnica je Informatičko-računarskog odjela TVZ-a, University of Applied Sciences, Zagreb. Područje rada su istraživanja u grafičkoj tehnologiji, dizajnu i vizualnim komunikacijama, mogućnosti dvostruke zaštite u vizualnom i NIR spektru. Autorica je 1000. poštanske marke RH i serije maraka povodom pristupanja RH u EU. Objavila je tri autorske knjige, stručna poglavlja u knjigama i izvorne znanstvene radove A kategorije u CC časopisima. Održala je brojna pozvana predavanja u području dizajna i upravljanja sigurnosnim informacijama. Dobitnica je Državne nagrade za znanost, za znanstveno otkriće Infraredesign. Član je matičnog povjerenstva umjetničkog područja.

Ana Hoić diplomirala je na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je Marketing na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi poslove odnosa s javnošću od 2011. godine u Muzeju Mimara u Zagrebu. Prije toga radila je poslove marketinga u Jamnici d.d. Područje rada Ane Hoić je dizajn, vizualne komunikacije, inovacije, marketing i odnosi s javnošću. Sudjelovala je na više znanstvenih i stručnih projekata. Objavila je kao koautor znanstvene radove A kategorije u CC časopisima. Održala je predavanja iz područja marketinga i dizajna na nekoliko stručnih skupova i konferencija. Član je Hrvatskog muzejskog društva (HRMUD) i Internacionalnog društva muzealaca (ICOM). Radi kao vanjski suradnik Tehničkog veleučilišta u Zagrebu na predmetima iz područja dizajna, vizualnih komunikacija i inovacija.

Vesna Uglješić završila je Studij dizajna Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, i stekla titulu diplomirane dizajnerice. Upisala je poslijediplomski doktorski studij grafičkog inženjerstva i oblikovanja grafičkih proizvoda na Grafičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao asistentica na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, na kolegijima vezanim uz dizajn. Objavljuje znanstvene i stručne radove. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva. Realizirala je niz samostalnih dizajnerskih projekata.

Ulla Leiner Maksan, mag.des., 1997. diplomirala je na Studiju dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kod prof. Ivana Doroghya na temu Vizualni identitet Dalmacije. Nakon završetka studija zapošljava se u ‘To je to’ dizajnerskom studiju do 1998. kada odlazi u Beč i tamo radi kao urednica ‘Hrvatskog lista’ i kasnije u studiju ‘Redhot&cool’ kao grafički dizajner. Godine 2011. zapošljava se na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu kao asistentica na kolegijima Grafički dizajn, Dizajn vizualnih komunikacija, Praktikum iz dizajna, Računalana tipografija. Na TVZ-u radi i kao dizajner te dizajnira godišnjak TVZ-a, plakate, brošure, letke, naslovnice…


Vesna Uglješić


Vesna Uglješić

Studenti s kolegija dizajna Tehničkog veleučilišta u Zagrebu:
Tomislav Banoci
Igor Barčanac
Ana Beverin
Marko Bosnar
Helena Bukovac
Ivan Čiš
Antonija Čutura
Goran Gracin
Želimir Grašić
Matija Juršić
Hrvoje Kovačićek
Ivan Leko
Tomislav Ludvig
Ivan Markanović
Dario Mijić
Paula Pintarić
Nikša Pirović
Mihaela Popović
Marija Pranić
Antonio Sinković
Marijan Petar Stanić
Goran Trtinjak
Ivana Tuđen
Hrvoje Turudić


Ulla Leiner Maksan


Ulla Leiner Maksan

fotografije s otvorenja izložbe snimio Čedomil Gros

Skip to content