IVAN FILAKOVAC

Motivi iz Betine, Skice s plaže i Studije s Murtera –  1. 10. – 15. 10. 1987.

NEKOLIKO UVODNIH NAPOMENA

Akvareli Ivana Filakovca nastaju iz nekog unutarnjeg zadovoljstva: puni su podnevna svijetla. Autorov pikturalni oblik ne trpi sitnice, radije sintetizira otočki okoliš: zdanja pod crvenim kupama, maslinasta flora brodice – sve je uzdignuto do jasne plastičnosti koja se kupa između plavetnila i smaragda, blista na suncu.

Murter je Filakovcu Itaka na koju se vratio. Zatekao je pouzdanost krajolika o kojem svjedoči tragom solidne slikarske škole. Kolorizam i realizam uporišne su točke nasljeđa, a autor zahvalni učenik. Tako se Betina i otok preobrazuju u poletan zapis o našim krajevima.

Josip Škunca

Ivan Filakovac rođen je 1927. godine u Vukovaru. Akademiju likovnih umjetnosti završio je u Zagrebu, 1950. godine. Od 1953. godine do danas radi kao likovni pedagog u OŠ „Ivan Mažuranić“ u Zagrebu (Dubrava). Izlagao je na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi. Dobitnik je 1975. godine Priznanja Gradske organizacije SSRNH, Zagreb, 1976. godine Priznanje i nagrada USIZ odgoja i osnovnog obrazovanja grada Zagreba: u povodu Dana oslobođenja Zagreba, 1986. godine Priznanje Skupštine općine Dubrava, Zagreb i 1987. godine Priznanje MZ „Martin Tomša“, Zagreb.

Samostalne izložbe:
1985. Zagreb, OŠ Ivan Mažuranić
1986. Zagreb, Galerija Dubrava
1986. Zagreb, MZ „Josip Kefeček“
1987. Zagreb, Galerija Dubrava

Skupne izložbe:
1959. Zagreb, Zagrebački salon
1962. Istra, Hrvatsko Zagorje, LIKUM – pu­tujuća izložba
1975. Vinkovci
1976. Ilok
1976. Osijek, Biennale Slavonaca
1978. Zagreb, Galerija Dubrava
1980. Svetozarevo, Galerija Studentskog centra
1980. Zagreb, Galerija Dubrava
1984. Zagreb, Galerija Dubrava
1986. Ilok, Deset likovnih kolonija (retrospektiva)
1986. Zagreb, Galerija Dubrava
1987. Zagreb, Galerija Dubrava


(iz knjige dojmova)

Skip to content