SKULPTURA U PEČENOJ ZEMLJI

7. 3. – 21. 3. 1984.


(naslovnica kataloga)

 

EDITH MERLE

Edith Merle završila je Školu primijenjene umjetnosti u zagrebu, grafički odjel, 1959. godine i grafiku na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu, 1964. godine, u klasi profesora Mihaila S. Petrova. Bila je suradnica u Majstorskoj radionici Ivana Sabolića 1982./83. u Zagrebu. Sudjelovala je na međunarodnim simpozijima: ZILIK `81 u Karlovcu i Svet keramike `82 u Aranđelovcu. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja.

Samostalne izložbe:
1972. Zagreb, Galerija Dubrava
1973. Zagreb, galerija Lotrščak
1973. Zagreb, Salon škole primijenjene umjetnosti (s Nadom Orel)
1975. Zagreb, Galerija umjetničke fotografije
1978. Ljubljana, Galerija Borec
1979. Beograd, Galerija grafičkog kolektiva
1979. Novi Sad, Galerija kulturnog centra Radivoj Čirpanov
1979. Zagreb, Galerija Spektar
1980. Rovinj, ­Zavičajni muzej
1980. Zagreb, Galerija Dubrava
1981. Dubrovnik, Galerija Sebastijan
1982. Split, Galerija Alfa
1982. Trogir, Muzej grada Trogira
1982. Zagreb, Galerija Spektar
1983. Karlovac, Zorin dom
1984. Zagreb, Galerija Dubrava (s Bojanom Švertasek i Brankom Uzur

Nagrade:
1964. Beograd, I. nagrada za plakat za izložbu studenata APU
1978. Gualto tadino, Zlatna plaketa na XVIII. međunarodnom konkursu keramike
1978. Grottaglie, III. nagrada (Ex aequo) na Mediteranskom kon­kursu keramike
1978. Zagreb, Diploma za vrtenu i oslikanu keramiku na izložbi Zagrebačkoga suvenira
1979. Gualto tadino, I. nagrada (Ex aequo) za servis na XIX. medu­narodnom konkursu Keramike
1979. Rovinj, Grisia, otkupna nagrada zavičajnoga Muzeja Rovinj
1979. Rovinj, Diploma na izložbi umjet­ničke kolonije Rovinj
1980. Zagreb, Zagrebački salon, Pri­znanje za nekonvencionalni pri­stup keramici
1980. Subotica, I. nagrada na IV. trije­nalu jugoslovenske keramike (Ex aequo)
1980. Rovinj, Grisia, nagrada La bat­tana (ex aequo)
1981. Zagreb, 16. zagrebački salon, Sekcija „Prijedlog“, Izvedbena nagrada
1983.  Zagreb, 18. zagrebački salon, Nagrada zagrebačkog salona (Ex aequa)

Katalog:
1. – 9. Iz ciklusa Bo Bo i Divlje ptice

 

BOJANA ŠVERTASEK

Bojana Švertasek rođena je 28. svibnja 1952. godine u Zagrebu. Školu primijenjene umjetnosti završila je 1972. godine, keramički odjel, a na Akademiji likovnih umjetnosti diplomirala je 1977., u klasi profesora Nikole Reisera. Završila je i grafičku specijalku, u klasi profesora Frane Baće. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 1983. dobitnica je Posebne pohvale žirija V. trijenala jugoslavenske keramike u Beogradu i Subotici.

Samostalne izložbe:
1979. Zagreb, Galerija DARS
1979. Zagreb, Studio galerije Karas
1980. Bedekovčina, “Tvornica Zagorka” (s Brankom Uzur)
1981. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt, (s Brankom Uzur)
1984. Zagreb, Studio galerije Forum
1984. Zagreb, Galerija Dubrava (s Edith Merle i Brankom Uzur)

Skupne izložbe:
1976. Zagreb, „Keramika 3“
1977. Zagreb, „Otkup umjetnina ’76“
1977. Zagreb, 12. zagrebački salon
1977. Beograd, Subotica, III. trijenale jugosla­venske keramike
1978. Graz, XlII. internationale malerwochen in der steirmark
1978. Bologna, Tjedan Zagreba u Bologni
1979. Poreč, Izložba u romaničkoj kući
1980. Zagreb, 15. zagrebački salon
1980. Subotica, Beograd, IV trijenale jugosla­venske keramike
1980. Faenza, 38. concorso internationale della ceramica d’arte
1980. Zagreb, „Zatečeno u atelieru“
1980. Zagreb, 12. salon mladih
1981. Zagreb, 16. zagrebački salon
1981. Zagreb, „Skulpturalne tendencije u kera­mici“
1981. Rijeka, 11. biennale mladih
1981. Zagreb, 13. salon mladih
1982. Šibenik, 2. svibanjski salon mladih
1982. Budimpešta, Lodz, Poznanj, „Mlada jugo­slavenska umjetnost“
1982. Zagreb, I. triennale hrvatskog kiparstva, „Konfrontacije“
1982. Zagreb, 14. salon mladih
1983. Zagreb, 18. zagrebački salon
1983.Beograd, Subotica, V. trijenale jugosla­venske keramike
1983. Rijeka, 12. biennale mladih
1983. Zagreb, 15. salon mladih
1984. Varaždin, Koprivnica, Čakovec, „Tri situa­cije“ (Umjetnost osamdesetih)
1984. Zagreb, Galerija Dubrava, (s Edith Merle i Brankom Uzur)

Nagrade:
1983. Beograd, Subotica, Posebna pohvala ži­rija V. trijenale jugoslavenske keramike

Katalog:
1. Trostruki, 1982., kamenina
2. Majson, 1982., kamenina
3. Veli, 1983., kamenina
4. Babac, 1984., kamenina
5. Jang-Jin, 1984., kamenina
6. Procjep, 1984., kamenina
7. Gemini, 1984., kamenina

 

BRANKA UZUR

Branka Uzur rođena je 1954. godine u Zagrebu. Školu primijenjene umjetnosti završila je u Zagrebu 1973 godine. Diplomirala je na Akademiji za primenjene umetnosti u Beogradu. Izlagala je na više samostalnih i skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 1983. dobitnica je Nagrade sedam sekretara SKOJA u Zagrebu.

Samostalne izložbe:
1979. Split
1980. Zagreb, IKRO „Mladost“
1980. Bedekovčina, Tvornica Zagorka, (s Bo­janom Švertasek)
1981. Zagreb, Muzej za umjetnost i obrt (s Bojanom Švertasek)
1982. Zagreb, Studio galerije Karas
1982. Rijeka, Galerija Juraj Klović
1984. Zagreb, Galerija Nova
1984. Zagreb, Galerija Dubrava, (s Edith Mer­le i Bojanom Švertasek)

Skupne izložbe:
1979. Rijeka, 10. biennale mladih
1979. Faenza, 37. concorso internationals della ceramica d’arte
1979. Zagreb, 11, salon mladih
1980. Subotica, Beograd, IV. trijenale jugosla­venske keramike
1980. Zagreb, 12. salon mladih
1980. Zagreb, Likum, Mladi umjetnici
1981. Zagreb, 9. postav recentne hrvatske um­jetnosti
1981. Rijeka, 11. biennale mladih
1981. Zagreb, „Skulpturalne tendencije u kera­mici“
1981. Zagreb, 13. salon mladih
1982. Šibenik, 2. svibanjski salon mladih
1982. Beograd, Galerija SKC, „Novi obrat – slikarstvo“
1982. Sarajevo, „Sken­derija“, „Novi obrat – slikarstvo“
1982. Budimpešta, Lodz, Poznanj, „Mlada ju­goslovenska umjetnost“
1982. Zagreb, I. triennale hrvatskog kiparstva, „Konfrotacije“
1983. Zagreb, 18. zagrebački salon
1983. Beograd, Subotica, V. trijenale jugosla­venske keramike
1983. Rijeka, 12. biennale mladih
1983. Zagreb, 15. salon mladih
1984. Varaždin, Koprivnica, Čakovec, „Tri situa­cije“ (Umjetnost osamdesetih)

Nagrade:
1983. Zagreb, Nagrada sedam sekretara SKOJ-a

Katalog:
1. Čajnik, 1980., keramika, visina 70 cm
2. Stup, 1981., kamenina, visina 90 cm
3. Forma, 1982., promjer 50 cm


(iz knjige dojmova)


(pozivnica)

Skip to content